Diecézní charita Plzeň podporuje nezletilé matky v Peru

Autor: Martin Kirschner.

Diecezní charita Plzeň, je jedna z mála českých charit, která podporuje nezletilé matky v Peru. Co je přesně cílem tohoto projektu a jaký má tento projekt úspěch se dozvíte v tomto článku.

Projekt nese pracovní název AMMERE. To je zkratka pro Atención a Madres Menores de Escasos Recursos Económicos. V překladu to znamená: Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky.

Cílem tohoto projektu je zlepšit ekonomické a sociální postavení těchto nezletilých matek a zajistit jim pro ně a jejich dítě důstojný život.

Projekt funguje tak, že charita peníze matkám samoživitelkám přímo nedává. Ten hlavní důvod je ten, že charita nechce, aby je utratila matka, nebo někdo z její rodiny za drogy, alkohol, cigarety, nebo jiné nepotřebné věci.

Proto matkám kupují věci jako sunary, plenky, dětskou výživu, vlhčené ubrousky, léky a zakladní potraviny (mléko, mouka, cukr apod.). Pokud se chce matka vzdělávat, tak ji koupí školní potřeby, nebo zaplatí vzdělání. Čili charita se snaží pomáhat dlouhodobě podle motta: „Než někomu dát rybu, tak jej nauč ryby chytat.“ Se vzděláním pak tyto matky samoživitelky se lépe uplatňují v pracovním životě a získají soběstačnost pro sebe a své dítě.

V Peru je existuje sociální problém, že rodinní příslušníci, převážně muži, vykořisťují ženy. Je třeba si uvědomit, že ženská práva v Peru jsou porušována a muži už od nepaměti mají více práv, než ženy. Stát tuto diskriminaci neumí efektivně řešit.

Diecézní charita Plzeň pomáhá hlavně v provincii Loreno, která se nachází v Amazonii na severozápadě Peru. V této oblasti žije přes 400 000 lidí a více než 50% z nich nedosáhne ani na minimalní životní náklady, to je nějakých na osobu/měsíčně.

To má za následek ekonomickou chudobu a s tím související sociální problémy mezi které patří i omamné látky.

Hlavní problém je především v nedostatku vzdělání. Chybí především sexuální výchova, která by už tak mladým lidem vysvětlila, jaká jsou rizika otěhotnění v nezletilém věku a že, když už má dojít k sexuálnímu styku, tak existujou různé druhy antikoncepcí. Otcové by zase měly své syny vést a učit sexuální zodpovědnosti.

S tím také souvisí to, že v této oblasti dochází k častému znásilňovaní žen. Ví se o případu, kdy takto byla znásilněna 12-ti letá dívka, když se vracela z večerní mše a dnes je v 5. měsíci těhotenství.

Všechno tohle je důsledkem absence vzdělání, ať už toho sexuálního, nebo toho praktického pro život (číst, psát a počítat). Bohužel vláda Peru v tomto bodě selhala a proto se diecézní charita Plzeň snaží pomáhat tam, kde je třeba.

Těch problému je spousta. Kupříkladu při současné Covid-19 pandemii obchodníci zdražili základní potravinové a hygienické zboží. Navíc zde platí příkaz nosit roušky. Kde na to všechno mají ty matky samoživitelky brát peníze? Jak je tedy vidno, je to pro ně velmi bezútěšná situace.

Těch případů jsou desítky a dají se dohledat na stránkách diecézní charity Plzeň.

(Foto: Stůl plný potravin a zboží od diecézní charity Plzeň pro nezletilou matku)

Pokud by někdo chtěl tento projekt finančně podpořit, tak jednoduše se dostane na stránky tohoto projektu a pošlete peníze na transparentní bankovní účet charity.

Pokud se vám moje články líbí, tak zvažte prosím podporu ve formě daru. Děkuji! Podpořit VIP Noviny.