Středa , 29 března 2023

Citáty slavných o moudrosti

autor: Martin Kirschner.


Jak na moudrost nahlíželi slavné osobnosti historie a kdo je podle nich moudrý člověk?

Pixmac000055019983

„Nikdo se nerodí moudrým.“

Seneca

 Vlastnosti moudrých lidí

Někteří poukazují na to, že moudří lidé často ustupují a hlupáci jdou kupředu. Což je údajně častá chyba moudrých, a proto světu vládne hloupost“

„Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.“ Maria von Ebner-Eschenbachová

„Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce.“ Neznámý autor.

„Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci tak rychle postupují.“ Goethe

Další vlastností moudrých lidí je to, že umí ze sebe udělat hlupáky, když je třeba:

„Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.“ William Shakespeare

„Moudrým je i ten, kdo dovede být hloupým, když je toho zapotřebí.“ Jaromír John

„Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré.“ Marcus Porcius Cato

Moudrý člověk je slavnými osobnostmi popisován jako člověk, který má na mysli dobro ostatních a nenahlíží na lidi z patra:

„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“ Jan Werich

„Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.“ Chalí Džibrán

„Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.“ Lao-c´

„Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali.“ Jean-Paul

„Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí.“ William Butler Yeats

„Srdce moudrého člověka není z kamene. Je vnímavý k citům jiných lidí stejně jako ke svým.“ Lao-c´

„Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.“ John Ruskin

„Silnému a moudrému nebyly dány jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal a podpíral slabého.“ John Ruskin

„Moudrý člověk není sentimentální, ví, že všechny bytosti musí odejít.“ Lao-c´

Lidé se domnívají, že moudrý člověk čerpá moudrost od hloupých a nerozumných lidí, protože od nich se učí, co to znamená být nemoudrým člověkem a tím pádem se stává moudrým:

„Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?“ J. A. Komenský

„Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých.“ William Shakespeare

„Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných.“ Claude Adrien Helvetius

Moudří lidé jsou často popisováni jako osoby pokorného srdce, kteří si vystačí s málem a netouží být za každou cenu v čele:

„Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.“ Lao-c´

„Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.“ Diogénes ze Sinópy

„Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.“ Lao-c´

Moudrý člověk dokáže mírnit své city a vášně. Má vysoký stupeň tolerance a sebeovládaní. Proto ho v životě nic nerozhodí:

„Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.“ Cicero

„Moudrost je v tom, že své city a vášně mírníme právě tam, kde neskonale milujeme.“

Karel Matěj Čapek

„Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící?“ J. A. Komenský

Moudrý je ten kdo pozná sám sebe, kdo napravuje sám sebe:

„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“ Neznámý autor.

„Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.“ Lev Nikolajevič Tolstoj

„Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.“ Lao-c´

Moudří lidé raději mlčí, než aby řekli nějakou blbost, mluvily o něčem, čemu nerozumí, nebo o čem nemá v danou chvíli smysl mluvit:

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain

„Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.“ Cicero

„Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.“ William Shakespeare

„Když chceš dostat moudrou odpověď, musíš se moudře zeptat.“ Goethe

„Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.“ Lao´c

Moudří lidé se nebojí smrti:

„Smrt nepřekvapí moudrého, ten je vždycky připraven odejít.“ Jean Dela Fontaine

Pokud velká část citací sedí na vás, nejspíš podle historických osobností patříte mezi moudré osoby.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.