Očkovaní lidé tvoří většinu úmrtí na COVID-19: Data CDC

Údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukázaly, že většinu úmrtí na COVID-19 v srpnu tvořili očkovaní a lidé s posilovací dávkou.

Z celkových 6 512 úmrtí zaznamenaných v srpnu 2022 bylo 58,6 procenta úmrtí připsáno očkovaným nebo lidem s posilovací dávkou a zdá se, že je to známka rostoucího trendu, kdy se očkovaní jedinci stále více stávají rostoucí většinou v úmrtnosti na COVID-19.

V lednu 2022 byla úmrtnost na COVID-19 u očkovaných stále v menšině, přičemž 41 procent údajů se týkalo očkovaných nebo jedinců s posilovací dávkou.

Analýza dat CDC z června a července však ukázala, že více než 50 procent úmrtí bylo hlášeno u očkovaných jedinců, přičemž bylo hlášeno 62 a 61 procent.

"Nemůžeme již tvrdit, že se jedná o pandemii neočkovaných," řekla Cynthia Coxová, viceprezidentka Kaiser Family Foundation pro Washington Post v článku z 23. listopadu.

Foto: Údaje o úmrtnosti na COVID od září 2021 do srpna 2022

Coxová, zatímco podporovala očkování proti COVID-19, uvedla tři důvody, které mohou vysvětlit příčinu.

Jednou z nich je to, že většina Američanů dostala alespoň základní sérii očkování. Jejím druhým důvodem je, že starší lidé, u kterých je největší riziko úmrtí na COVID, také častěji podstupují očkování.

Posledním důvodem Coxové bylo, že účinnost vakcíny bude časem slábnout a varianty se stanou odolnějšími, a proto doporučuje více přeočkování.

Ukázalo se, že účinnost očkování proti COVID-19 během několika měsíců dramaticky klesá, někdy klesá na zanedbatelnou účinnost.

Profesor Jeffrey Townsend z Yale University, biostatistik a hlavní autor výzkumné studie hodnotící přirozenou a očkovanou imunitu proti COVIDU-19, napsal v e-mailu deníku The Epoch Times, že v této fázi pandemie, spíše než srovnávání očkovaných s neočkovanými , je užitečnější podívat se místo toho na čas jednotlivce od poslední expozice, přičemž expozice znamená očkování nebo infekce.

"Většina lidí měla nějaký druh expozice, čas od poslední expozice spolu s tím, jaká byla poslední expozice, určuje úroveň imunity a může vysvětlit většinu rozdílů v náchylnosti, nemocnosti a úmrtnosti," napsal Townsend.

V současné době dlouhodobé studie o imunitě proti COVID-19 ukázaly, že ať je člověk očkovaný nebo infikovaný COVIDEM-19, jeho imunita časem slábne.

Jiný výzkum porovnávající přirozenou imunitu s očkováním často ukázal, že očkování má tendenci slábnout mnohem rychleji než přirozená infekce.

Někteří vědci také předpokládali, že mRNA vakcíny mohou zasahovat do přirozené imunitní reakce těla. Je to proto, že současná technologie používaná v mRNA vakcínách může „skrýt mRNA před buněčnou obranou a podporovat delší biologický poločas a vysokou produkci spike proteinu“, uvádí článek z června 2022 publikovaný ve Food and Chemical Toxicology. Spike protein je hlavní patogenní součástí viru SARS-CoV-2.

Lékaři zpochybňují příběh o „pandemii neočkovaných“.

Interní lékař a kardiolog Dr. Peter McCullough pro The Epoch Times řekl, že pandemii způsobili pouze neočkovaní v roce 2020, kdy nebyly dostupné žádné vakcíny, a od roku 2021 to byli většinou očkovaní lidé, kteří umírali na COVID-19. Usoudil, že je to jednoduše proto, že vakcína jen málo kontrolovala úmrtnost.

"[Údaje CDC] jsou dost staré na vyvození tohoto závěru, že [očkovaní] pravděpodobně převzali většinu případů někdy během roku 2021," řekl McCullough.

V roce 2020 CDC zdokumentovalo více než 385 000 úmrtí na COVID, zatímco v roce 2021, kdy se zavádělo očkování, bylo více než 463 000 úmrtí na COVID-19.

Do června 2021 dostalo svou první dávku přibližně 53 procent americké populace a 44 procent bylo plně očkováno.

Přesto byl mezi první a druhou polovinou roku 2021 malý rozdíl v úmrtnosti na COVID-19, přičemž od července do prosince bylo hlášeno více než 244 000 případů (více než 50 procent celého roku).

„Rozhodně nemůže nastat situace, kdy bychom neočkované obviňovali z úmrtí na COVID. A rozhodně bychom nedošli k závěru, že nás vakcíny nějak chránily, protože většina úmrtí se stala během éry očkování,“ řekl McCullough.

Údaje z jiných zemí také ukázaly vyšší počty očkovaných pacientů hospitalizovaných s COVID, protože proočkovanost celkově vzrostla.

Již v lednu 2022 údaje o hospitalizaci pocházející ze státu Nový Jižní Wales v Austrálii ukázaly, že větší podíl hospitalizovaných pacientů byli očkování. Očkovaní se podíleli na 50,3 procentech případů na JIP odděleních ve srovnání s 49,1 procenty, kteří byli neočkovaní.

Nový Jižní Wales byl jediným státem, který pokračoval ve sledování a zveřejňování stavu vakcín u lidí hospitalizovaných v Austrálii. Je to jedno z nejvíce proočkovaných míst; do 24. listopadu dostalo přes 80 procent lidí starších 16 let své první posilovací dávky.

Nejnovější týdenní údaje z Nového Jižního Walesu nadále ukazují, že očkovaní tvoří většinu hospitalizací s COVIDEM, přijetím na JIP a úmrtích. Nejnovější zpráva z 12. listopadu ukázala, že neočkovaní pacienti přispěli k 21 procentům úmrtí na COVID a méně než 1 procentům hospitalizací a přijetí na JIP.

Je však třeba poznamenat, že ve zprávě bylo hlášeno pouze 24 případů úmrtí na COVID, 440 hospitalizací a 40 přijetí na JIP, což naznačuje pokles závažnosti onemocnění.

Údaje o úmrtnosti z Manitoby v Kanadě v týdnu od 31. července do 6. srpna 2022 také ukázaly, že zatímco populace s posilovací dávkou tvořila 70 procent všech úmrtí na COVID, neočkovaní přispěli k méně než 10 procentům úmrtí. Posilovací dávku dostalo 43 procent populace.

Zprávy z Velké Británie také ukázaly podobná zjištění. Zpráva (pdf) zveřejněná 31. března 2022 ukázala, že téměř 73 procent úmrtí na COVID bylo u jedinců s posilovací dávkou, zatímco 10 procent bylo připsáno neočkovaným lidem. V té době více než 57 procent populace dostalo posilovací dávku a 73 procent dostalo základní dvě dávky.

Úmrtnost neočkovaných nemusí odrážet celý obrázek

McCullough dodal, že s poklesem celkové závažnosti onemocnění s Omicronem nemusí údaje poskytovat přesný důvod úmrtí na COVID.

"Údaje CDC o úmrtích je třeba interpretovat opatrně, protože nejsou považovány za umírání na COVID. Ve skutečnosti mohou zemřít s COVIDEM."

Web CDC v současné době odhaduje, že pouze 10 procent úmrtí na COVID-19 má COVID jako příčinu k úmrtí. Proto mohou existovat případy, které jsou považovány za úmrtnost s COVIDEM, i když COVID nebyl primární příčinou úmrtí.

McCullough uvedl příklad, že člověk může být přijat do nemocnice kvůli srdečnímu infarktu a test na COVID může být pozitivní, protože se touto nemocí nakazil před 6 měsíci.

To by mohlo znamenat, že u některých úmrtí „je relativně irelevantní, zda jsou očkovaní nebo neočkovaní,“ řekl McCullough.

McCullough řekl, že studie, které hodnotí hospitalizace s COVIDEM, ale neposuzují onemocnění COVID nebo respirační onemocnění, také nemusí přímo odrážet podíl nebo význam onemocnění s COVIDEM.

„Pacienti mohou být přerušovaně pozitivní na COVID ještě mnoho měsíců po nemoci. Takže pokud pacient přijde s výronem kotníku nebo nesouvisejícím problémem, můžou to počítat jako hospitalizaci s COVIDEM.“

McCullough také varoval, že nemocniční studie o výsledcích onemocnění mezi očkovanými a neočkovanými jedinci často shromažďovaly údaje o vakcínách, které nebyly v souladu se záznamy o podávání vakcín v USA.

„Nemocniční elektronické lékařské záznamy předpokládají, že pacient je neočkovaný, pokud pacient skutečně neprokáže, že je skutečně očkován. Mnoho pacientů, kteří jsou na ventilátoru, které jsou na JIP, nemohli předložit očkovací průkaz.“ Zprávy CDC MMWR uvádějí lidi,  kteří byli očkováni, ale dostali dvě základní injekce v rozmezí méně než 14 dní před počáteční infekcí, takže byli označení jako neočkovaní; jiná zpráva psala, že mezi neočkované patří i lidé, které nebylo možné zařadit do registru.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: theepochtimes.com

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Marina Zhang