POMOZTE S NÁMI AUSTRALSKÉ FAUNĚ POSTIŽENÉ POŽÁRY!

V souvislosti s ničivými požáry v Austrálii bychom vás rádi upozornili na možnost přispět prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“.

Na australskou faunu ohroženou požáry můžete nyní přispět i prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“.Na australskou faunu ohroženou požáry můžete nyní přispět i prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“. 

„Po zkušenostech s povodněmi v Zoo Praha sami nejlépe víme, že jakákoli – i drobná – pomoc znamená pro postižené nesmírně mnoho. Tragičnost australských požárů je přitom nezměrná,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Na cestě do Austrálie postižené nebývale silnými požáry je 160 000 Kč z tzv. Tří korun ze vstupu do Zoo Praha. Tyto prostředky půjdou na Bushfire Emergency Wildlife Fund, který spravují Zoos Victoria.

Navíc vám nabízíme také možnost pomoci ohrožené fauně Austrálie prostřednictvím Zoo Praha, resp. naší veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“. Prostředky, které takto získáme, budou využity v souladu s účelem sbírky, tedy na ochranu přírody a ohrožených druhů živočichů. Rozdělovat je budeme po konzultaci s našimi australskými kolegy (více informací viz níže).

Jak přispět?

Číslo účtu: ‪43-6804660247‬/0100*
Variabilní symbol: 12020
Poznámka pro příjemce: Austrálie

* Způsob zadávání čísla účtu se v internetovém bankovnictví může u jednotlivých bank lišit. U některých se položky zadávají do samostatných polí (předčíslí-číslo účtu/kód banky), jinde se uvádí celé číslo účtu do jednoho pole. Předčíslí může a nemusí být odděleno pomlčkou, záleží opět na pravidlech dané banky. U některých bank (např. mBank) je před číslo účtu třeba předřadit určitý počet nul (000043-6804660247/0100). Na konkrétní způsob zadávání čísla účtu se prosím informujte u své banky.

QR AustrálieQR Austrálie

Chcete-li provést platbu složenkou, využijte prosím tohoto vzoru:

Všechna X nahraďte svými údaji (tj. částka, částka slovy, jméno a příjmení odesílatele, adresa odesílatele).Všechna X nahraďte svými údaji (tj. částka, částka slovy, jméno a příjmení odesílatele, adresa odesílatele).

Jestliže si přejete vystavit potvrzení pro daňové účely, zašlete prosím žádost na e-mail [email protected]. V žádosti prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu – bez těchto informací bohužel nelze potvrzení vystavit.

Máte-li jiné dotazy, náměty či připomínky, napište prosím na mail [email protected].

Kolik se doposud podařilo vybrat?

K pátku 17. 1. 2020 na kontě veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“ evidujeme na pomoc australské fauně celkovou částku 6 166 086,59 Kč od 6688 přispěvatelů. Sbírka pokračuje dál!

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

Kam peníze poputují?

Finanční prostředky na pomoc Austrálii získané prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ mohou být v souladu s osvědčením využity výhradně na podporu projektů a ochranářských či výzkumných organizací, které přispívají k ochraně přírody a ohrožených druhů živočichů. Po mnoha konzultacích s australskými kolegy i přáteli a debatách u nás v zoo je naše představa o příjemcích podpory následující:

1. Bushfire Emergency Wildlife Fund
Zoos Victoria, nezisková organizace, která v Austrálii sdružuje tři zoologické zahrady včetně té v Melbourne, zřídila tuto speciální sbírku na pomoc ohroženým druhům zvířat a jejich životnímu prostředí zasaženému požáry. Vybrané peníze půjdou jednak na urgentní veterinární péči a jednak na podporu vědeckého výzkumu, jenž bude zaměřen například na stanovení vhodné náhradní výživy pro přeživší zvířata, která oheň připravil o přirozené zdroje potravy.

Peníze zaslané na Bushfire Emergency Wildlife Fund financují mimo jiné urgentní veterinární péči. Foto: Zoos VictoriaPeníze zaslané na Bushfire Emergency Wildlife Fund financují mimo jiné urgentní veterinární péči. Foto: Zoos Victoria

2. WIRES
WIRES (NSW Wildlife Information Rescue and Education Service) je největší australská organizace na záchranu volně žijících zvířat. Založena byla v roce 1985 v Novém Jižním Walsu (NSW) – státě, který je aktuálně ohněm nejvíce zasažen a prožívá nejhorší sezónu požárů za posledních 20 let. Pro organizaci pracuje 2500 dobrovolníků, kteří ročně poskytnou veterinární a další péči desetitisícům zraněných, nemocných či osiřelých volně žijících zvířat (jen v prosinci 2019 zrealizovali 3300 výjezdů). 

Organizace WIRES pomáhá volně žijícím živočichům v Austrálii už 35 let. Foto: WIRESOrganizace WIRES pomáhá volně žijícím živočichům v Austrálii už 35 let. Foto: WIRES

3. Podpora koalů
Část peněz poputuje do Adelaide Zoo na péči o koaly postižené požáry v Mount Lofty Ranges a na Kangaroo Island a na provoz veterinární nemocnice. Následně pak pravděpodobně i na ochranu koalů v přírodě.

Ošetřování popáleného medvídka koaly. Foto: Adelaide ZooOšetřování popáleného medvídka koaly. Foto: Adelaide Zoo

4. Dlouhodobá podpora vybraných kriticky ohrožených druhů
Přispějeme také dalším australským organizacím na výzkum a ochranu jednoho či spíše dvou až tří kriticky ohrožených druhů – zejména vačnatců –, které se nyní ocitly na prahu zániku. Tyto druhy a projekty začaly být vybírány, ovšem k definitivnímu uzavření výběru pochopitelně dojde až po skončení stávajících požárů a zhodnocení situace australskými odborníky. Jen pro představu jsou nyní v jakémsi předvýběru např. některé druhy vakoveverek nebo klokánků.

Vaše podpora zprostředkovaná naší zoologickou zahradou tedy bude určena jak na rychlou pomoc v současné kritické situaci, tak na dlouhodobější projekty zaměřené na ohrožené druhy, které byly výrazně postiženy nynějšími požáry. Stejně tak se nebude orientovat pouze na atraktivní zvířata, ale rovněž na druhy méně nápadné.

V případě prvních tří bodů jsme již odeslání peněz začali procesovat tak, aby bylo v souladu s přísnými podmínkami, na které je naše sbírkové konto nastaveno.

Zdroj: zoopraha.cz

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.