Neděle , 26 března 2023

7 předností introverta

Autor: Petr Casanova.

Kevin Systrom, spoluzakladatel Instagramu

Znáte muže na fotografii? Ano, je to Kevin Systrom, spoluzakladatel Instagramu. V novém vydání magazínu FC popisuje svůj životní příběh i podstatu svého myšlení.

Mnohé z vás udivilo, že je introvert. A mě zase udivilo, že vás to udivuje.

Introverti bůhvíproč dostali negativní nálepku. Je to stejně přehnané jako ošemetné, protože introvertní povahu má podle odhadů jedna třetina, až polovina populace.

Často se mi svěřujete s dotazy, zda vůbec „máte na kariéru“, nebo „máte na podnikání“, jestliže jste zvyklí více se obracet se vnitřního světa a v něm soustředěně pracovat. Dnes Vám tedy vložím brouka do hlavy. Dám Vám námět k zamyšlení, proč byste na takový rys mohli být dokonce pyšní.

Poklad uvnitř

Už CARL JUNG (1875–1961), švýcarský lékař a zakladatel analytické psychologie, definoval, že každý člověk má svou introvertní i extrovertní stránku, přičemž vždy jedna je dominantnější než druhá. „Ti se silnější extrovertní stránkou,“ říkal, „mají sklon být poháněni společenskými stimuly a méně odpočívat. Oceňují vnější svět, potřebují jeho souhlas a uznání, a jsou proto svolnější přizpůsobit se svému okolí. Naopak ti s větší introvertní stránkou,“ pravil Jung, „se cítí vyčerpáváni společností a k získání energie potřebují opak – čas o samotě. Neměli by být však zaměňováni se samotáři nebo asociály, protože oni jsou produktivně zaměřeni na vnitřní svět. Mají SVÉ myšlenky, SVÉ koncepce, nedělají kompromisy, a tak potom vynikají překvapivými tezemi a nápady, jako například sir Isaac Newton nebo Albert Einstein.“

Jung se zlobil na ty psychology a osobnostní teoretiky, kteří patologizovali introverty a umístili je na negativní konec lidského spektra. Kromě Junga v hájení introvertů vybočil například THEODORE ROOSEVELT (1858–1919), energický prezident USA, který v rezervovanosti a pokoře viděl důvod k uctívání. „Ticho je sílou introvertů v tomto bláznivém světě, kde nesmíte přestat mluvit, jinak Vás hned osočují, že nemáte co říct,“ hromoval. „Ti, kdo mluví tiše a rozvážně, mají ve skutečnosti za zády velkou hůl. Tou dokážou neviditelně udolávat tlučhuby svou tichou pozorností, inovativními nápady a dalšími dary, za které my je haníme, a přitom jsou to vzácné body k dobru.“

FRYDERYK CHOPIN (1810–1849), polský skladatel a klavírní virtuos doby romantismu, hrál od svých sedmi let. Přesto za celý život svolil k pouhým třiceti veřejným vystoupením. Když se ho ptali na důvod, odpovídal: „Pamatuji si ze školy, jak mě při poslechu probírané látky přepadl báječný nápad. Zatímco jiní mluvili a svým hlasem mě přerušovali, já ten nápad v hlavě rozvíjel, až najednou někdo vedle mě jej vyslovil. Cítil jsem se zpustošený, naštvaný na sebe, že jsem dříve nepromluvil. Raději jsem tak byl sám.“

Chopin naznačil důležitý aspekt. Ačkoli introverti nestojí ve světlech ramp a upřednostňují být spíše tichými pozorovateli, neznamená to, že nechtějí být oceněni nebo vyzdviženi. Touží po úspěchu naprosto stejně. „Hromadil se ve mně pocit viny, pocit hanby, pocit bílé vrány. A přitom bych tolik rád vzkázal ostatním, že být takovým je úžasné.“

CHARLES DARWIN (1809–1882), britský přírodovědec a zakladatel evoluční teorie, zdůrazňoval, že není plachý, pouze má „nižší práh pro jalové řeči a povrchnosti“. „Upřednostňuji udržení své energie pro smysluplné hovory, které mi dávají víc než plytké věty, jež mnozí vypouštějí. Nic nemůže být vzdálenější pravdě než tvrzení, že nemám rád lidi. Jsou-li schopni zapříst hluboké rozhovory, velebím je. Bohužel poslední dobou si nejlépe popovídám se svými myšlenkami.“

Ostatně Jung říkal: „Být extrovertem automaticky neznamená kvalitu. Neexistuje žádný vztah mezi tím být nejvydatnější mluvka a mít nejlepší výsledky.“

Rád v magazínu FC ukazuji netušené možnosti, které v introvertech dřímají. A že navzdory obvyklému názoru být introvertem může znamenat v řadě ohledů dokonce větší výhodu než extroverze. Jak introvert, tak extrovert totiž mají předpoklady prosperovat ve svých optimálních prostředích. „Introvert však,“ zdůrazňoval Jung, „má více způsobů, jak se chránit a žít déle. Oceňuje totiž jednodušší život, důsledněji plánuje a zamýšlí se nad novými cestami, jak nejen dosahovat vlastních výsledků, ale i povzbuzovat ostatní k tomu, aby se oni sami rozvíjeli a mnohem více přemýšleli, než začnou jednat. Tak jako to dělají introverti sami.“

1. přednost: Tvůrčí myšlení

Už ALBERT EINSTEIN (1879–1955), spolu s Newtonem nejvýznamnější fyzik vůbec, řekl: „Monotónnost a klid tichého vnitřního života stimuluje tvůrčí mysl.“ Dodal, že zatímco extroverti závisejí na stimulaci zvenčí, jeho provokuje vlastní svět fantazie a představivosti. Ostatně, i spisovatelka J. K. Rowling nebo režisér Steven Spielberg, nejbohatší ikony svých oborů, tvrdí, že introvertní povaha v nich rozvinula uměleckou chuť udělat svět barevnějším místem.

2. přednost: Schopnost jít mimo systém

Nejbohatší investor současnosti, zakladatel Microsoftu BILL GATES, přiznal, že ho pobývání ve vlastním vnitřním světě už v dětství zbavilo běžného automatismu přizpůsobovat se společenským pravidlům. „Vyprávěli mi, co se má a co nesmí, ale já nikdy nedokázal pochopit proč, když to může jít mnohem efektivněji,“ krčí rameny. I proto prý neměl žádné zábrany odejít z univerzity a věnovat se vývoji počítače. „Ano, slyšel jsem, že bych to neměl dělat. Ale nikdo mi nedokázal vysvětlit proč.“

3. přednost: Empatie vůči ostatním

KEVIN SYSTROM, který vytvořil aplikaci Instagram, prostě nehodil za hlavu stížnost přítelkyně, že na žádné fotografii nevypadá hezky a potřebovala by použít nějaké filtry. Vytvořil je. „Mnoho z nás, introvertů, má zvýšenou citlivost k pocitům. Proto lépe reagujeme na individuální přání, potřeby, interakce. Nedivím se, že mnoho introvertů dělá vynikající terapeuty. Jsou schopni naladit se na emoce druhých, pochopit bolesti v jejich mysli. Jsou soucitní, i proto je pobyt ve větší skupině znervózňuje, vyrušuje.“ Systrom říká, že už ve škole mu vytýkali, že působí nezaujatě, znuděně. „A přitom jsem byl soustředěný, ale v sobě. Moje klidné chování i při tělocviku mátlo.“

4. přednost: Schopnost pozorování

Kdekdo se diví, jak expanduje Facebook – jak může tak rychle vyhovovat námětům a připomínkám svých uživatelů, když MARK ZUCKERBERG je introvert. „Vždycky jsem měl zájem o pozorování,“ vysvětluje. „Říkali mi sice, že nejlepší lídři musejí být nejlepší komunikátoři a že komunikovat znamená hlavně mluvit, ale já si to nemyslím. Podle mě nejlepší komunikátoři především vědí, jak naslouchat.“ A dodává: „Ať v byznysu, nebo v soukromí platí, že schopnost pomoci druhým přímo souvisí s dovedností číst mezi řádky a interpretovat i to, co nebylo řečeno. Mě to s Facebookem dostalo rozhodně dál než neustále dotírat s připomínkovými formuláři na uživatele. Vždyť oni o nějakých správcích sítě ani nevědí. Neobtěžujeme je. Veškeré znalosti máme nikoli zásluhou úst, ale uší – pozorujeme, co lidem schází, a to jim poté dáváme.“

5. přednost: Schopnost zdolávat výzvy

MICHAEL JORDAN, jeden z legendárních basketbalistů historie, byl pro svou uzavřenou povahu prý vždycky tím posledním, koho si vybírali kamarádi ve školním týmu. „Abych si je získal, musel jsem pak ve hře excelovat, vyvíjet vlastní strategie, jak dokázat téměř nemožné – říkám tomu ,zatloukat hranatý kolík do kulaté díry‘. Navíc mě to naučilo vciťovat se do těch, kteří měli stejné bolesti, a tiše se s nimi spojit na hlubší úrovni. Myslím, že to byl důvod, proč jsem hned v prvním roce na univerzitě vyhrál s týmem univerzitní pohár, a to takřka bez hlasitého slova. Působili jsme na všechny jako profesionálové.“ Mimochodem, už tehdy byl vyhlášen nejužitečnějším univerzitním basketbalovým nováčkem.

6. přednost: Sklon vytvářet trvalá spojení

MERYL STREEP, americká herečka a trojnásobná držitelka Oscara, oslaví příští rok rubínovou svatbu – ano, čtyřicet let v manželství! „Je pod moje rozlišovací schopnosti vytvářet krátká spojení. Smysluplnost vidím jen v trvalých.“ A když je tázána na recept na takový vztah, usměje se. „Asi je to tím, že nemám potřebu od manžela unikat. Unikám totiž v rámci vztahu. Potřebuji-li být znovu sama sebou, protože mě vztah vyčerpává, ustupuji do samoty, kde opět získám energii.“ A dodává: „Být sama pro mě není strašidelná, ale naopak krásná představa. Je to jako být královna, která si může dovolit odvolat svou stráž a vstoupit sama do své komnaty, své svatyně.“

7. přednost: Schopnost tiše měnit svět

Ačkoli mnoho lidí introverty považuje za plaché a odstavené, obvykle jsou leccos, jen tohle ne. „I laskavým způsobem můžete zatřást světem,“ řekl MAHÁTMA GÁNDHÍ (1869–1948), vůdce indického hnutí za nezávislost, sice klidný muž, přesto ohromně koncentrovaný na úspěch svého poslání. Je typickým příkladem, že introverty neradno podceňovat.

Zdroj: https://www.firstclass.cz/2019/02/7-prednosti-introverta/

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.