Středa , 31 května 2023

Být statečný

Autor: JENNIFER MARGULIS.

Lev je od jakživa symbolem statečnosti. (Public Domain)

Když byly moje děti malé, četl jsem v časopise příběh, který mi zastavil srdce. Maminka poslala svou dceru do obchodu s potravinami na rohu koupit chleba a mléko. Její dcera šla domů s nákupy, když vedle ní cizí muž v autě zajel k obrubníku. Usmál se na dívku, použil její jméno – které zaslechl u prodavače v obchodě – a řekl jí, aby nastoupila do auta.

Dívka, které bylo 10 nebo 11 let, byla zmatená. Věděla, že je lepší nenastupovat do auta s cizím člověkem, ale naučili ji být zdvořilá a uctivá k dospělým. Proti svému lepšímu úsudku poslechla.

Naštěstí žena jedoucí kolem viděla interakci a všimla si výrazu hrůzy na tváři mladé dívky. Přihlížející jednala rychle a zablokovala mužovo auto svým vlastním, aby nemohl rychle odjet.

Ukázalo se, že únoscem byl registrovaný sexuální delikvent, který byl nedávno propuštěn z vězení a byl podmíněně propuštěn. Nebýt statečné přihlížející, která zasáhla, mohlo se stát něco hrozného. Od té doby, co jsem ten příběh četl, jsem žasl nad statečností té kolemjdoucí – a její ochotou podniknout kroky, aby zachránila něčí život.

Co je statečnost?

Statečnost je ctnost, která byla ve starověkém světě považována za základní, ale co to vlastně je? Je to dnes vůbec aktuální? Pojďme se na to podívat.

V době Iliady – starověké řecké epické básně o hrdinovi jménem Odysseus, která popisuje poslední rok trojské války – Řekové nazývali statečnost thumos, řecké slovo pro „játra“

Staří Řekové věřili, že játra jsou sídlem mnoha emocí, které by lidé v dnešním světě snadněji připisovali mozku nebo srdci. Odvaha, sebevědomí, „duch“ – to byly věci, které podle Řeků pocházely z toho velkého, masitého, červenohnědého orgánu umístěném ve vašem trupu.

Achilles, nejsilnější válečník trojské války, který se v Iliadě vynořil, měl spoustu soubojů. Staří Řekové si ale cenili i jiných vlastností, z nichž mnohé byly ztělesněny v Odysseovi. Byl to koneckonců Odysseus, kdo vytvořil plán porazit Tróju ukrytím vojáků v obřím vydlabaném koni, kterého jim nabídl jako dar míru. Odysseus měl chytré způsoby, jak se vypořádat s problémy, a bystrý úsudek. Věděl, jak vyhrát bitvu bez ohledu na to, co to stálo. Byl zosobněním vytrvalosti tváří v tvář nepřízni osudu – součásti starověké řecké myšlenky statečnosti.

Statečnost ve válce byla primární ctností. Řekové si ale také cenili mazanosti, hrdosti, znalostí, dobrého úsudku a válečných dovedností.

Aristoteles: Statečnost znamená rovnováhu

Řecký filozof Aristoteles, který žil několik století po sepsání Iliady, se ve svém spisu o etice také potýkal s otázkou statečnosti. Pro Aristotela byla statečnost o rovnováze: příliš málo a máte zbabělost; příliš mnoho a máte hloupost.

Aristoteles nevěřil, že větší statečnost je lepší. Tvrdil, že statečnost musí být posuzována podle nebezpečí. Stateční se bojí toho, čeho by se měli bát, a jsou odvážní, když to situace vyžaduje.

Kombinace odvahy s dobrým charakterem

Konfucius, klasický čínský filozof, jehož myšlenky měly formativní vliv na čínskou kulturu, měl trochu jinou představu o statečnosti. Konfucius tvrdil, že odvahu je třeba spojit s dobrým charakterem. Nikdo by neobdivoval statečnost nenasytného zločince, protože taková smělost by spíše zesilovala neřest, než aby ztělesňovala ctnost.

Vlastně statečnost bez silného smyslu pro to, co je správné a co špatné, by podle Konfucia proměnilo statečnost ve zlo. V Konfuciových análech, sbírce jeho aforismů publikovaných po jeho smrti v roce 479 př. n. l., napsal: „Obyčejný člověk s odvahou, ale bez spravedlnosti by se stal banditou.

Statečně porušovat totalitní zákony

V moderním světě mohou být nejlepšími příklady statečnosti lidé, kteří šli proti proudu svých společenství, aby se postavili za to, co je správné – například Němci, Poláci a další Evropané, kteří vzdorovali nacistům během druhé světové války, skrývali židovské lidi ve svých domovech, i když věděli, že za to mohou být zabiti.

Tito odpůrci byli opravdu stateční. Stejně tak Američané, kteří žili na hlubokém jihu před občanskou válkou, kteří se odmítli podřídit nespravedlivým zákonům a místo toho posílali uprchlé otroky na sever, kde mohli volně žít. A čínští studenti a další demonstranti, kteří se v roce 1989 zúčastnili protestů na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, aby požadovali demokracii a svobodu slova v komunistické Číně. Demonstranti, kteří stáli neozbrojení proti totalitním silám, prokázali mimořádnou statečnost.

Když jste opravdu stateční, nejen že snášíte potíže, které se k vám přiblíží, ale vystavujete se nebezpečí, abyste mohli bojovat za to, co je správné.

Proti Konsensu

Zatímco ve starověkém Řecku a klasické Číně byla statečnost vysoce ceněna, většina lidí v západním světě dnes o statečnosti moc nemluví. Možná slyšíte lidi říkat, že někdo „odvážně bojoval s rakovinou“, ale statečnost je v dnešní době spíše o zkoušení nových jídel, o tom, že se s někým seznámíte na rande, nebo uděláte něco, co představuje osobní riziko, jako je seskok padákem nebo bungee jumping.

Pro většinu lidí dnes určitě existuje méně fyzických hrozeb, než tomu bylo ve starověkém světě. Existuje však méně příležitostí ke statečnosti?

Většina lidí pociťuje obrovský tlak na to, aby nepochybně souhlasili s tím, co se děje v dnešním světě, a zdá se, že existuje menší tolerance k tomu, aby lidé používali své vlastní svědomí k rozhodování mimo společenský proud.

Ale držet se současného stavu neznamená být statečný. Statečnost je, když děláte něco, co vám říká vaše svědomí – nebo o čem víte, že je to správné – i když je to mimo společenskou normu.

Situace v našem životě, které dnes vyžadují odvahu, jsou často tiché. Projevujeme statečnost, když se postavíme šéfovi v práci, bráníme někoho před tyranem nebo říkáme kamarádovi o chybách jeho dítěte. Když v těchto každodenních situacích uděláme odvážnou věc, nebudeme za naši odvahu oceněni. O našich hrdinských činech nebude napsána žádná epická báseň ani článek v časopise. Místo toho se stáváme každodenními neopěvovanými hrdiny, kteří tváří v tvář výzvám jednají se ctností.

Jsi statečný?

Jste náměsíčný svým životem, jdete s proudem, abyste s lidmi vycházeli, nebo jednáte poctivě, i když je to těžké? Děláte svá vlastní rozhodnutí, nebo se prostě řídíte tím, co je nejjednodušší, a pak kvůli tomu reptáte? Pokud neděláte svá vlastní rozhodnutí a nepodpoříte je činy, jste skutečně sám sebou? Žijete ctnostný život, nebo život v komfortu?

Nemusí být bezprostřední bitva, kterou lze vyhrát nebo prohrát s meči, ale tyto otázky jasně ukazují, že osobní sázky na odvahu jsou stejně vysoké jako vždy. Když jednáte zbaběle nebo mlčíte tváří v tvář nevlídnosti nebo zlu, ztrácíte sebevědomí.

Když budete jednat statečně, zvýšíte tím svou sebeúctu. A když budete častěji jednat statečně, získáte také jistotu, že můžete něco změnit a nejste bezmocní ani pasivní ve svém životě nebo ve světě obecně.

Jak být statečný

Poznáte, když cítíte strach. Možná se vám rozbuší srdce nebo se vám potí ruce nebo se vám začne točit hlava. Když pocítíte strach, rozpoznejte ho u sebe a uznejte to. Ale nenechte se zastavit strachem. Hlas ve vaší hlavě, který vám říká, abyste nejednali, je hlas, který je třeba ignorovat.

Místo toho se zeptejte sami sebe, jak by se ve stejné situaci zachoval člověk nebo mentor, ke kterému nejvíce vzhlížíte. Pak nasměrujte tuto osobu – ať už je to Ježíš, Ganéša, biblický David, který se postavil Goliášovi, váš nejbližší přítel, rodič, váš manžel nebo jiný příbuzný – a použijte jejich statečnost jako svou vlastní. To znamená říct svému blízkému kolegovi, že nesouhlasíte s jeho rozhodnutím podstoupit nepodstatnou operaci (ačkoli podpoříte jakoukoli jeho volbu); trvat na tom, že budete od svých klientů odměňováni za čas, který jste strávili v práci, i když se vám snaží nezaplatit; nebo napsání dopisu redaktorovi nebo názor do novin vysvětlující, proč nesouhlasíte s pokusem místních politiků uzákonit populární, ale neetickou legislativu.

Když jednáte správně

Ve své krátké eseji „The Great Learning“ Konfucius napsal, že když jednáte správně a ovlivníte svou malou sféru přímých kontaktů a rodinu, stojí to za to, protože to je nejenom správná věc, ale také proto, že správná akce se odrazí a vyvolá nadměrný efekt. Jinými slovy, vaše správné jednání ovlivňuje lidi, na které působíte, a ty, kteří vás vidí dělat správnou věc. Pak tito lidé zase jednají se svými kontakty trochu jinak a váš okruh vlivu se šíří jako vlnky v rybníku. Účinek, který máte, se rozšiřuje a šíří se ven společností. Možná nemůžete úplně změnit společnost, ale každé vlnění ovlivní celý rybník. Důležité jsou vaše činy.

„Myslím, že je vždy odvážné dělat to, o čem víme, že je správné, i když to není populární nebo nám to osobně neprospěje,“ říká Christine Gross-Lohová, Ph.D., odbornice na asijská studia a spoluautorka knihy. „Cesta: Co nás mohou čínští filozofové naučit o dobrém životě“, která obsahuje kapitolu o Konfuciovi. "Myslím, že z dlouhodobého hlediska máme všichni prospěch z toho, že jsme udělali správnou věc."

Motýlí efekt

„Motýlí efekt“ je myšlenka, kterou poprvé navrhl meteorolog Edward Lorenz v roce 1963 a později ji prosazovali matematici, fyzici a další myslitelé zajímající se o teorii chaosu. Lorenz tvrdí, že pokaždé, když motýl mávne křídly, je ovlivněno počasí na celé planetě. Myšlenkou jeho teorie je, že malé akce mohou mít nelineární dopad na mnohem větší systém.

To je to, co dnes dokáže vaše odvaha. Být statečný, v malém i velkém měřítku, má pozitivní dopad na svět.

Tento článek byl poprvé publikován v Radiant Life Magazine.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.