Středa , 31 května 2023

Dalším krokem je zavedení bezhotovostní společnosti sloužící k maximální kontrole lidstva, říká David Icke

Po zrušení hotovosti se má přejít z platby kartou na platbu pomocí čipu implantovaného pod kůži (Public Domain)

O bezhotovostní společnosti se mluví často v souvislosti se zavedením Nového světového řádu. Dovedete si představit, že by jste měli pod kůži implantovaný čip, na kterém by jste měli uložené internetové bankovnictví? Co kdyby jste se znelíbili systému a takový čip by vám vypnuli? Pokud by byla navíc zrušená hotovost, tak by to pro vás znamenalo absolutní vyřazení ze systému.

Podle Davida Ickeho právě k tomu společnost směřuje. Elity se snaží zavést technokratickou totalitu, kde pomocí nového bezhotovostního systému chtějí ovládat a manipulovat s lidmi. Ve své knize Život přeludu na straně 279 k tomu říká:

Citát z knihy:

„Hierarchie hladových her

Přes dvacet let už odhaluji politické a nátlakové struktury společnosti hladových her a dílky skládačky postupně, díky plíživé totalitě zapadají do správných míst. Plán je dosáhnout globální vlády (která se sama ustanoví, nebude volena), jež by měla řídit všechny na planetě skrze světovou centrální banku (ta bude dohlížet na jednotnou globální elektronickou měnu), světovou armádu a agentury, které budou řídit a ovládat využití veškerých zdrojů. Když říkám zdroje, myslím tím všechny zdroje, včetně dešťové vody, která naprší na vaši zahradu.

Jenomže v té době už to samozřejmě dávno nebude vaše zahrada. Pokud si myslíte, že je to moc přitažené za vlasy… no, přál bych si, abyste měli pravdu. Americké státní vlády a agentury už se hlásí o vlastnictví dešťové vody bez ohledu na to, kde bude shromážděna. Věřte mi, že když popisujete, jaké plány mají tihle šílenci v hlavách, v podstatě nejde přehánět.  Spojené národy byly vytvořeny v roce 1945 jako odrazový můstek pro světovou vládu a přidružené agentury.

Centralizace moci probíhá tisíce „let“ pod taktovkou společného archontského jmenovatele. Lidé se kdysi sdružovali do kmenů, aby dělali kolektivní rozhodnutí. Potom byly kmeny sloučeny do národů a hrstka lidí u moci se proměnila v diktátory vládnoucí nad všemi dřívějšími kmeny. Dnes jsou národy pohlcovány superstáty jako je Evropská unie a mnohé další se mají podle plánu vyvinout pod zástěrkou oblastí volného obchodu, stejným způsobem, jako se to stalo s EU. „Globalizace“ je archontská agenda ve veřejném podání, ale bez nutného pozadí, aby lidé viděli, co se děje – až doteď.

Aby si pár jedinců mohlo pojistit stále se rozšiřující kontrolu nad většinou, je potřeba nepřetržitě centralizovat rozhodovací pravomoci. Čím víc centralizujete moc, tím víc moci máte v rukou k další, ještě rychlejší centralizaci.

Je plánováno, že světová vláda bude kontrolovat druhé patro superstátů typu EU v severní a jižní Americe, Africe, na Středním východě, Asii / Austrálii / Novém Zélandu a tak dále. Ani vlády těchto superstátů, ani světová vláda nebudou volené a už to vidíme na Evropské unii, kterou ovládají jmenovaní byrokratičtí kravaťáci v Bruselu a ne volení politici (tak to funguje jen teoreticky).

Globální agentury jako je Světová zdravotnická organizace a Světová obchodní organizace, obě vytvořené Rothschildy a Rockefellery, jsou zosobněním plíživé totality směřující k plánované světové vládě, která bude diktovat politiku a možnosti v každé oblasti lidského života.

V tajnosti uzavřená transatlantická a transpacifická obchodní „partnerství“ jsou také součástí tohoto procesu, kde jsou zásadní pravomoci odebírány vládám a předávány korporacím, mezinárodním soudům a jiným archontským institucím. Tyto „obchodní dohody“ (fašistická nařízení) zahrnují nehoráznou a brutální cenzuru alternativních médií, která ohrožují archontské sítě.

Veškeré finance budou řízeny světovou centrální bankou skrze jednotnou světovou bezhotovostní měnu. Varuji před plánem na bezhotovostní společnost ve svých knihách už přes dvacet let a dnes vidíme, jak hotovost rychle nahrazují kreditní karty a bezhotovostní bankovnictví přes chytré telefony atd., a vyvíjí se bankomaty, které vám vydají vaše peníze pouze na základě skenování oka.

Používání hotovosti má být nakonec úplně zakázáno a má se stát trestným činem. Prostředkem jak plíživě zavést totalitu s mikročipy umístěnými pod kůží jsou bezhotovostní platební náramky. Ty budou představeny veřejnosti, teprve až ji dostatečně vytrénují, aby je přijala. Od čipu či pásku na zápěstí je jen krok k čipu v zápěstí.

Britským obchodům je zasíláno upozornění, že nejpozději od roku 2020 budou muset všechny přijímat bezkontaktní platby. Tím se neustále protlačuje agenda bezhotovostních financí, což bylo všechno plánováno a připravováno celá desetiletí, už než byly tyto technologie oficiálně „vynalezeny“ (a důvod ještě vysvětlím).

To, co vypadá jako nová myšlenka, vynález nebo novinka, už dlouho čeká na tu správnou chvíli, aby se to zavedlo na trh s co největším dopadem. Úloha bezhotovostních financí je sloužit kontrole obyvatelstva a plán je postupně zakázat hotovost pro různé transakce až vymizí úplně. Každou transakci bude pak možné okamžitě zaznamenat a sledovat.

Disidenti Systému tak mohou být odpojeni od přístupu k penězům jednoduchým kliknutím myši. „Je mi líto pane, systém Vaši kartu odmítá“ (nebo čip, jak je v plánu). Když nebude v oběhu hotovost, zůstane jako jediná možnost barterová výměna zboží za zboží, či služby za službu, ale i to bude prohlášeno za nelegální obcházení daňové povinnosti.

Placení kreditní kartou trvá jen pár sekund, a přesto nás nutí, abychom k platbám využívali nový bezkontaktní systémem, „protože je to rychlejší“. Skutečný důvod přitom je postoupit na další stupínek k plně bezhotovostní očipované společnosti. Další a další vykonstruované ekonomické problémy poskytuje archontským hybridům další záminky k odstranění hotovosti. Některé země jsou už prakticky bez hotovosti a dokonce i Irán testuje bezhotovostní systém.“

Konec citace.

Shrnutí

Původně jsem si myslel, že hotovost bude zrušena z důvodu, že už se málo používá, nebo že je nepraktická. Jak však z posledního odstavce vyplývá, tak budou způsobené umělé ekonomické krize a na základě toho (problém – reakce – řešení) se zavede bezhotovostní společnost a bude se lidem tvrdit, že finanční krize přicházejí kvůli hotovosti a že díky regulacím a zavedení bezhotovostní ekonomiky už nikdy k finančním krachům nebude docházet.

Bezhotovostní ekonomika povede k absolutnímu zotročení každého jedince společnosti. Kdo si to nedovede představit, tak doporučuji shlédnout film Vyměřený čas, kde získáte představu, jak může společnost dopadnout, pokud si nechá vzít hotovost. Bez hotovosti se budou moci snadno zavést negativní úroky, proti kterým se nebudete moci bránit.

Z hlediska kontroly to bude ideální nástroj pro psychopaty ve vládách, kdy pokud nebudete poslušný, tak vám zmrazí finanční konto a tím vás systém vyřadí ze společenského života, tak jako se to dnes děje těm, kteří se nechtějí naočkovat.

Na závěr bych chtěl sdílet video, kde Aaron Russo (dlouholetý přítel jednoho z Rockefellerů)  prozradil, že chtějí lidi očipovat s tím, že lidé budou mít v čipu nahrané finance. V tomto krátkém videi říká, co by to pro lidstvo znamenalo:

https://youtu.be/QwsU_tHTD-M

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner