Pondělí , 27 března 2023

Etruskové byli Slované, vychází z knihy „Jiné dějiny římského impéria“

Autor: Martin Kirschner.

Mají Etruskové slovanský původ?

Etruskové byli etnikem, které žilo ve střední, až severní části Itálie, včetně Korsiky. Sami sebe nazývali Rasenna, respektive Rasena.

Wikipedie nám o původu Etrusků říká:

„Spolu s problematikou jazyka není otázka původu Etrusků v současnosti zcela objasněna. Již ve starověku existovaly různé hypotézy. Současné archeologické výzkumy některé z nich na jedné straně zcela či částečně vyloučily, na straně druhé však umožnily vznik teorií nových.

Je třeba si uvědomit, že v etruskologii je samotná otázka původu sice často vznášena a považována za významnou, ale všeobecně dnes platí, že kultura, kterou označujeme jako „etruskou“, se vyvinula teprve na území Etrurie.

„Množství teorií o původu Etrusků lze v zásadě rozdělit na dva základní proudy – západní a východní. Podle východní teorie pocházejí Etruskové z Malé Asie a podle západní pocházejí z Alp. Velmi rozšířena je teorie, že jsou původními obyvateli Itálie. Jisté je, že svoji politickou a náboženskou strukturu vytvořili teprve na území dnešní Itálie.“

Víc nám o původu tohoto kmene Wikipedie neřekne. Jednoduše neznáme jejich původ.

V souvislosti s tím, jak byla historie zmanipulovaná a jak byly některé skutečnosti zatajeny, postupně zjišťujeme nová fakta a to i ta o původu Etrusků. I když převládající názor je ten, že Etruskové pocházeli z řeckých měst v Malé Asii, tak alternativní vědecké výzkumy říkají, že přišli z východu a jedná se o slovanskou kmenovou větev. Tomu nasvědčuje i fakt, že jazyk a slova Etrusků byly velmi podobné jazykům a slovům slovanským národům.

V knize „Jiné dějiny Římského impéria“, kterou napsal Alexandr Tamanskij, se na straně 38 dočteme:

„Jde tady ještě také o to, že západní historická škola neuznala a neuznává existenci Slovanů v dobách Etrusků, v důsledku čehož se nikdy ani nepokusila rozluštit etruské texty na základě raně slovanského písma. Protože pokud by přiznala, že etruská slova mají slovanské kořeny a Etruskové - Slované byli zakladateli Říma a římské kultury, zhroutila by se celá oficiální chronologie antiky i středověku a spolu s ní i uměle prodloužené dějiny křesťanství, a zároveň s nimi i historická nadřazenost západoevropské římské civilizace nad východo-evropskou, slovanskou. Starobylost Etrusků a nečitelnost jejich textů jsou základem osnov oficiálních dějin a červenou dělící čarou, kterou nesmí nikdo překročit, s výjimkou okrajových soukromých badatelů, jakým je váš pokorný služebník, kterému nehrozí vyloučení z univerzitních a akademických kruhů.

Na Wikipedii lze nalézt historikům a fandům historie dobře známou jazykovou mapu Evropy Europa Polyglotta od Gottfrieda Hensela, kterou publikoval v roce 1741. Tato mapa ukazuje jazyky národů obývajících Evropu v první polovině XVIII. Století.

Podíváme-li se na Apeninský poloostrov, uvidíme na severu Itálie slovo Italica, což v latině znamená italština, tedy italský jazyk. Přibližně na úrovní Říma je nápis Latina – latinský jazyk. A o něco výše, mezi Římem a Florencií, vidíme nápis Hetrusca – etruský jazyk. Opakuji jedná se o mapu z první poloviny XVIII. Století.

Ve spodní části mapy jsou 4 abecedy: hunská (čili maďarská), slavonská (Slavonie nebo Sclavonie se v XVIII. Století říkalo oblasti Polská a Čech), illirská (jihoslavanské národy), a čtvrtá na tomto seznamu je etruská abeceda. V XVIII. Století se v Moldávii a Maďarsku užívali převážně slovanské dialekty. Mapa dokládá, že její autoři řadili etruský jazyk do skupiny západoslovanských jazyků.“

Závěr

Proč nám tají, že Etruskové byli Slované? Proč se ve školách neučíme nic o Velké Tartárii? Jde snad o nějaký cíl, či záměr, jak slovanské národy konceptuálně oslabit, aby neznaly svou historii? Začínáme nahlížet do králičí nory a dozvídat se, že to co se učíme v oficiálních osnovách často nebývá pravda.

Badatele Tadeusze Wolanskeho, který objevil slovanský původ u Etrusků, zase chtěla upálit Vatikánská církev spolu s jezuity. Proč takové pobouření kvůli objevu?

V knize také autor píše, že historie byla údajně zmanipulovaná a bylo do ní uměle přidáno 1500 let. Doporučuji přečíst.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.