Michael Morris promluvil o iluminátech a jejich připravovaném Novém světovém řádu

Autor: Martin Kirschner.

Michael Morris je autor několika knih o iluminátech ve kterých odkrývá informace o tom, jak jsou lidé manipulování a zotročování vládami za pomocí médií. V tomto článku publikuji nejdůležitější citace z knihy „Co nesmíte vědět“. Kniha byla vydána v roce 2011 a opět i tato kniha předpověděla nastávající události. V nadpisech uvedu téma a číslo strany knihy, kde dané citace naleznete.

Válka proti teroru (strana 272)

To co ilumináti umí mistrně je to, že vytvoří neviditelného nepřítele (terorista, nebo virus) a na základě toho začnou měnit zákony a omezovat lidská práva. Pomocí médií pak lidem řeknou, že je to v zájmu jejich bezpečnosti. V knize se píše:

„Od atentátů z 11.září 2001 celý svět setrvává v permanentním válečném stavu. Jestliže jsme snad po rozpadu východního bloku chovali naději, že se svět vydá cestou míru, zmařila ji jedna jediná významná událost.

USA po skončení studené války prostě potřebovaly válku novou. Bez války, bez nebezpečí a strachu totiž neprojde velký armádní rozpočet a nedají se snadno manipulovat lidé. Ovládali člověka strach, v jeho těle se vše stáhne, shrbí se, nasadí si klapku na oči a nechá si vše líbit, hlavně, že přežije. Kdo má strach, na nic se neptá. Od 11. září panuje nepřetržitě výjimečný stav, emocionálně i právně. Od 11. září 2001 se svět od základu proměnil.“

Bill Gates a redukce obyvatel (strana 288)

„Bill Gates vystoupil 18. února 2010 na výroční konferenci TEDu v kalifornském Long Beach. Po několika minutách přešel rovnou k věci:

„Jako první je tu přelidnění. Dnes žije na tomto světě 6,8 miliardy lidí, brzy jich může být 9 miliard. Jestliže s pomocí nových očkovacích látek, zdravotní pěče a reprodukční medicíny odvedeme celou práci, můžeme toto číslo o 10 až 15 procent snížit.“

Zde se kruh opět uzavírá a potkává s eugenickými programy Rockefellerů. Tajný iluminátský ministr zahraničí Gates, s milou a přátelskou tváří skrytou za kulatými brýlemi, veřejně oznámil, že skrze svou Nadaci Billa a Melindy Gatesových strká za účelem snížení počtu obyvatel Země milióny dolarů do vývoje speciálního očkování.

To je impulsem k vážné úvaze, uvědomíme-li si, že tato nadace úzce spolupracuje se Světovou bankou, OSN, Světovým potravinovým programem a Dětským fondem – stejně jako nadace Rockefellerů. Protože Rockefeller věnoval Spojeným národům pozemek pro stavbu jejich budovy, lze předpokládat, že tato organizace je jemu a jeho ideám blízká.

Oba, Gates a Rockefeller, již řadu let přes své nadace investují do výzkumu sterilizace. Stále dokola otevřeně prohlašují, že část obyvatelstva musí zmizet! Avšak jak přimět lidi k tomu, aby se dobrovolně nechali naočkovat škodlivými látkami? Zcela jednoduše: o tom, že po očkování budou neplodní, nebo je to dokonce zabije, se jim neřekne. Naopak se jim vysvětlí, že vakcína slouží pouze k jejich dobru a ochraně!

Aby sami dobrovolně běželi k lékaři a škemrali o očkování, k tomu je potřeba jen nějaké hrozící nebezpečí, něco, co by nezasvěcené dostatečně vystrašilo. Pak si za to, že mohou být i odstranění, dokonce zaplatí sami. Ale co může být takovým nebezpečím? Je něco takového vůbec možné?“

Ovlivňování myšlení (str. 309)

„Již více než sto let různé vědní obory, obzvláště psychologie, vyvíjejí metody, jak ovlivnit a řídit chování, myšlení nebo cítění lidí. Souhrn těchto metod a jejich využití se označuje jako Mind Control (kontrola myšlení, nebo vědomí) a jsou útokem na svobodu člověka.

„Propaganda, prodprahové ovlivňování, odpírání spánku nebo podnětů, drogy, vymývání mozku, implantáty nebo elektromagnetické vlny. V mnoha zemích na této planetě, včetně Německa, se již od padesátých let 20. století pracuje (z části v armádní, z části v civilních výzkumných zařízeních a programech) na zdokonalení kontroly myšlení“

Diplomovaný psycholog Heiner Gehring ve svých dvou knihách „Verkslavte Gehire – Bewusstseinskontrolle und Verhaltensbeenflussung“ (kontrola vědomí a ovlivňování jednání) a „Im Vollbad der Bosheiten – Mind-Control und die Illusion einer schönen neuen Welt“ (V koupeli zlomyslnosti – Mind-Control a iluze hezkého nového světa) popisuje, jak jisté skupiny a vládní organizace po celém světě řídí lidské myšlení a chování.

Násilnou formu Mind Control (či vymývání mozku) představuje mučení, nedobrovolné užití drog nebo „psychochirurgie“. Pod pojmem psychochirurgie se rozumějí chirurgické zákroky zničení mozkové tkáně, jimiž se má změnit myšlení, chování, subjektivní prožívání nebo identita osoby. Americký psychiatr Walter Freeman, jeden z vědců zapojených do rozvoje psychochirurgie, pojmenoval cíle tohoto oboru bez jakýchkoliv příkras:

„Psychochirurgie dosahuje úspěchu tím, že roztříští fantazii, otupí pocity, zničí abstraktní myšlení a vytvoří kontrolovatelné individuum podobné robotovi.““

Média

„„Nic takového jako svobodný tisk neexistuje. Vy to víte, já to vím. Nikdo z vás by se neodvážil napsat upřímně svůj názor, a i když by to třeba udělal, stejně by ho neotiskli. Každý týden jsem dostával výplatu za to, že jsem se do novin nevměšoval se svým vlastním názorem. Totéž platí i pro vás všechny. Kdo vybočí z řady, ocitne se na ulici a může si jít hledat novou práci. Vlastní úkol novinářů (MSM) spočívá v podrývání pravdy, vyprávění lží, překrucování faktů a prodávání sebe sama, své země i rasy, za chléb každodenní. Vy to víte, já to vím co to je tedy za hloupost, připíjet si na svobodný tisk? Jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí tahají za nitky. Tancujeme podle toho, jak pískají. Naše talenty, možnosti i život jsou vlastnictví cizích lidí. Nejsme nic jiného, než intelektuální prostitutky. “

John Swinton, vydavatel New York Times, ve své rozlučkové řeči pro New York Press Club, 1953

V poněkud jemnější podobě kontrolují naše myšlení média. Jak bylo uvedeno výše, média jsou již více než sto let nástrojem propagandy mocných rodin. Když uvážíme, že většina médií (noviny, časopisy, rádio, televize a řada internetových platforem) spočívá v rukou několika málo lidí, a všichni patří mezi členy jedné nebo i více v předchozích kapitolách zmíněných iluminátských organizací. Potom je snadno pochopitelné, proč lži o „nebezpečí terorismu“ nebo o „globálním oteplování“ považuje tolik lidí za pravdivé a nekriticky je přejímá.

Stačí, pokud se určitý výrok dostatečně často opakuje, najednou je považován za skutečnost. Jestliže je známo, že průměrný člověk ve střední Evropě stráví sedm let svého života u televizoru, není se čemu divit, že pro mnohé je těžké mít vlastní a jasné názory.“

Výjimečný (nouzový) stav (str. 319)

„Jak jsme viděli, mnohé podklady a výpovědi naznačují, že k „instalaci“ světovlády na Zemi, je potřebný velký spouštěč, neboli jistý druh výjimečného stavu. V rovině úvah zatím zůstává, zda tímto speciálním katalyzátorem může být vědecká či humanitární katastrofa, „teroristický čin“ gigantických rozměrů, válka nebo kombinace těchto možností.

Na druhou stanu se však v rozsáhlých oblastech světa na takovou mimořádnou situaci již učinily přípravy. David Rockefelller už v roce 1994 prorokoval:

„Jsme na pokraji globální přeměny. Vše, co potřebujeme, je vhodná velká krize – a lid pak přijme Nový světový řád.““

Alternativy (strana 331)

„Mnozí čtenáři se potom, co doposud četli, možná cítí deprimovaní nebo frustrovaní, a myslí si, že stejně je už na cokoliv pozdě. Nikdy není příliš pozdě na to, abychom se probudili, nově si uspořádali vlastní život, a tím přispěli i k proměně světa.

Každá proměna je vzdálená o pouhou myšlenku! Silou vůle můžeme v kterémkoliv okamžiku způsobit, že náš život, a tím pádem také vše kolem nás, začne zářit novým světlem.

„Existuje mnoho důvodů, proč nechat vše při starém, ale jen jediný, proč změnit alespoň něco. Ten důvod je: Prostě, už to dál nevydržíš!“ Hans Kurt Flemming“

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.