Státy jsou firmy a lidé v nich otroci sloužící finančním skupinám

Autor: Martin Kirschner.

Tento rozhovor je z knihy s názvem „Whistle Blower“ od německého spisovatele Jana van Helsinga, který vedl rozhovor s dvěma bankéři. Společně mluvily o tom, jak byly ze států udělány firmy a z lidí pracující personál (otroci) sloužící finančním skupinám.  Rozhovor je ze strany 234 této knihy. 

Citát z knihy:

„Redaktor: Hannesi Bergere, jak jste se Vy dostal k problematice suverenity (Německa) a k tomu, že státy jsou firmy? Jak začala vaše cesta?

Hanes Berger: Přiznávám, že jsem se nikdy „paragrafy“ nezabýval. Do tohoto tématu jsem takříkajíc spadl. Během let jsem dospěl k názoru (a bylo mi jasné – také díky Vašim knihám), že na naší planetě není něco v pořádku a že se pohybujeme opačným směrem, než se nám snaží nakukat. Jakmile člověk nahlédne za kulisy, musí mu dojít, že je naše Země ve skutečnosti jedna obří planeta otroků, kteří jsou několika málo jedinci „vysávaní“.

Jednoho dne jsem se seznámil s člověkem, jenž tvrdil, že na této planetě existuje a již velmi dlouho funguje stínový svět financí, ale během posledních 350 – 400 let byl doveden k dokonalosti. Tento stínový svět obmotal celou planetu jako chobotnice. Toto je zásadní informace, chce-li člověk celému systému rozumět. Pokud si to neuvědomíme, nemusíme se celou záležitostí vůbec zbývat, neboť neporozumíme ničemu. Nejdůležitější je pochopit, že člověk není (z právního hlediska) osoba, nýbrž že takovou osobu má a používá ji.

Tento rozdíl prostě je nutné pochopit a zásadně mezi tím rozlišovat. Zákony jsou tedy pouze předpisy, které upravují, jak si „osoby“ mezi sebou vzájemně ručí. Jde jenom o peníze. Téměř všechny státy na tomto světě a na této planetě jsou firmy, jak již uvedl Gabriel. A všeobecně platí obchodní právo. Firmy mají ekonomický účel: vytváření obratu a zisku. Jde pouze vždy o peníze, přesouvaní ručení ze závazků, pojištění a tak podobně.

V obecné rovině se jedná o následující: pokud přejdeš na svět, jsi nahý a nemáš kufřík se zlatem nebo penězi, nemáš vůbec nic. Jediné, co přinášíš, je délka tvého života i tvoje pracovní síla a tu lze pronajmout, vypůjčit. Tento systém byl vytvořen na základě vysávání právě této energie – pracovní síly, aniž by to vysávaný člověk poznal. Podle mého názoru byl tento systém vymyšlen již ve staré Babylonii ještě před založením Římské říše. Zdůrazňuji – vymyšlen! Rozhodující roli zde totiž hraje Vatikán, protože tento jednotný obchodní zákoník UCC (=Uniform Commercial Code) vznikl právě v něm.

Shrnuto do dvou vět: v současnosti již neexistují žádné státy, nýbrž pouze firmy, které mají místo zákonu předpisy. Tyto předpisy platí pro „osoby“, a tedy pro obecný lid. Nad „osobami“ stojí „muži“ a „ženy“ neboli „lidé“ pro které platí zase jiný zákon. To by však měl vysvětlit Gabriel.

Redaktor: Gabrieli, kdy to všechno začalo? Jak došlo k vytvoření tohoto systému a kdy se první země či stát změnily na „firmu“?

Gabriel: Začalo to již dávno. Nejdůležitější, co by měli každý muž i žena vědět, je, že ani oni (ani ony) nejsou žádné „osoby“. Nejsme osoby, nýbrž tyto „osoby“ máme, dostali jsme je k dispozici a spravujeme je. Všechno je vlastně jeden velký celosvětový správcovský (či poručnický nebo důvěrnický) systém. A firmy, které se nazývají státy, jako je například Spolková republika Němceko se sídle ve Washingtonu nebo Polská republika, která má sídlo v New Yorku na Wall Street číslo 14, jsou vlastně jen správcovské firmy trustů. A všechny trusty jsou spravovány centrálně- podle mých informací z Alberty v Kanadě. A tedy z území Commonwealthu.“

Konec citátu.

Závěr

Tohle je skutečně pravda a mám tyto informace ověžené z několika zdrojů. Lidé již nejsou lidmi se svobodnou vůlí, ale osobami (otroky), kteří oficiálně ani neexistují, pouze se sami spravují. V praxi to znamená, že stát, který je firmou vám může nedobrovolně vnutit libovolné pojištění, daně (náklady za správcovství), protože věci se dají pojistit a osoba věcí je. Vše se opírá o lodní a obchodní právo, takže jak říkají výše zmínění bankéři, tak lidé na základě tohoto práva jsou pouhé komodity (kapitál) určený k využití energie formou práce.

Pokud tomu nevěříte, tak když jednáte se státní správou, tak jak vás nazývají? Osloví vás „občane“? Nebo když jste u soudu, tak řeknou něco ve smyslu: „Případ ve věci Novák a věci Tupý přechází do dalšího líčení.“. Tohle je jasný důkaz toho, že pro systém jste věc a nikoliv člověk (živá bytost se svobodnou vůli od boha). Systém vám neustále dokazuje, že vaše tělo vám nepatří. Jako například když vás nutí nosit roušky, nechat se testovat, nebo vakcinovat. V případě potřeby použijí vaše tělo k válečným konfliktům. Pro ně jste prostě věc.

Více toto téma rozeberu v příštím článku, kde detailněji popíši, co to je lodní, obchodní a zdrojové právo, aby si lidé uvědomili, jak zásadní to je rozdíl mezi tím, být otrokem a svobodným člověkem.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.