Neděle , 26 března 2023

Pandemie koronaviru a finanční krize byly naplánované již v roce 2005. Dalším krokem je vyvolat třetí světovou válku

Autor: Martin Kirschner.

Podle mnohých důkazů a dokumentů jako například Plandemie, kniha Wuhan a dalších knih zde uvedených byla tato pandemie prokazatelně naplánovana. (Public Domain)

V roce 2005 proběhlo utajené setkání svobodných zednářů v London city, kterého se také účastnil insider, který následně podal svědectví o tom, o čem se debatovalo. Předmětem debaty bylo vyvolání finanční krize, pandemie a následně třetí světové války.

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu

Následný citát je z knihy „Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu“ od německého autora Jana Van Helsinga. Tento citát můžete shlédnout na straně 394 této knihy a popisuje události, které se ještě v té době nestaly. Kniha byla vydaná roku 2017, čili ještě před vypuknutím pandemie koronaviru.

Citát z knihy:

„Na osvětovém portálu Project Camelot Billa Ryana se nachází filmový příspěvek ze 16. února 2010, v němž Bill komentuje rozhovor s jedním zasvěcencem z prostředí londýnské City, který s ním vedl několik týdnů před tímto datem. Onen muž působili nějaký čas v britské armádě a poté, co opustil vojenskou službu, pracoval ve vedoucí pozici ve zmiňované londýnské bance. Jde o jedno z nejbohatších míst na světě s největšími bankovními impérií, které však spojenému království Velké Británie a Severního Irska nepatří. Podobně jako Vatikán je London City soukromý stát, v němž vládnou svobodní zednáři a lidé z nejrůznějších loží.

Zasvěcenec, s nímž Bill Ryan dělal interview, se zůčastnil vícero setkání se staršími členy loží, a přestože mnohá z nich byla po obsahové stránce velmi zajímavá, šlo o rutinu podle standardů londýnské City, neboť se projednávali převážně finanční záležitosti.

V červnu roku 2005 se zasvěcenec zúčastnil dalšího zasedání, od nějž si nesliboval nic výjimečného. Postupem času však zjistil, že tam byl zjevně pozván omylem. Zachoval klid a počínal si nenápadně. Šlo o setkání pětadvaceti až třiceti vysoce postavených svobodných zednářů z Anglie, mezi nimi i známých osobností z oblasti politiky, armády, policie a církve. Bavili se o plánu, který nepochybně vznikl před velmi dlouhou dobou, a nyní šlo o jeho realizaci.

Zednáři diskutovali o tom, jaká je dnes situace a zda (prozatím) probíhá podle plánu. Mezi jiným tam zaznělo, že dosud nic nenasvědčuje brzkému útoku Izraele na Irán, což byl z pohledu účastníků problém. Očividně to neprobíhalo tak, jak si představovali. Pak se hovořilo o Číně a o tom, jak je dnes mocná – po stránce vojenské i finanční. Rychlost, s jakou tato země získala moc, zjevně nebyla žádoucí a Japonci nejspíš nepostupovali podle „zadání“ – měli se totiž jakýmkoli způsobem vmísit do finančního systému Číny.

Dále se debatovalo například o nadcházejícím  finančním kolapsu, centralizaci majetku – o všem, co se stalo v říjnu 2008 a projevilo se v podobě bankrotu banky Lehman Brothers. Vše tak bylo naplánováno již dlouhou dobu předem!

Těmto mocným lidem jde podle mého informátora o to vyprovokovat Írán a Čínu natolik, aby provedly odvetný úder. Pak má na Blízkém východě dojít k omezeným útokům jadernými zbraněmi, což se má v konečném důsledku završit příměřím. Během této doby budou zavedeny mechanismy, jejichž účelem bude dostat lidstvo pod ještě přísnější kontrolu, má to vést k uplatňování válečného práva nebo rozšíření pravomocí bezpečnostních složek (které nebudou spadat pouze pod armádu nebo policii).

Pak se hovořilo o využití biologických zbraní proti Číně s cílem likvidace většiny čínského obyvatelstva. Při zasedání se účastníci údajně smáli a vtipkovali: „Čína se nachladí.“ Uměle vyvolaná epidemie by se pak měla rozšířit do celého světa a vyhladit přibližně padesát procent obyvatelstva.

Teprve pak by se prý spustil konflikt s použitím jaderných zbraní, označovaný jako třetí světová válka. Podle informací, mého zasvěcence nemají mocní tohoto světa ani jejich rodinné klany s tímto šíleným scénářem žádný problém, protože si během několika desetiletí nechali postavit podzemní zařízení za stovky miliard dolarů, kde by atomovou válku mohli přečkat.“

Konec citátu z knihy.

Pravda mezi nebem a zemí

Tím jak jsem naladěn na to, abych porazil tyto elity, tak mi doslova do klína padají ty správné knihy. Teď zrovna čtu knihu od Romana Zemana, která se jmenuje „Pravda mezi nebem a zemí“. Tato kniha byla napsaná roku 2008 a opět se zde můžete dočíst předpověď o přicházející epidemii, přes kterou se elity pokusí vytvořit NWO. Citát je ze strany 6 této knihy.

Citát z knihy:

„Neustávající zemětřesení bortila stavby pyšného lidstva, jež se nechtělo dobrovolně včlenit do harmonie dokonalého univerza. Bytostní služebníci Merkurovi tak plnili vůli svého vládce a konečně se postavili pokleslému chtění padlých lidský duchů, řítících se nevědomě do jisté záhuby. K tomu všemu se následně přidá i velká řada dosud neznámých chorob, na které lidstvo nenajde žádný účinný protilék. Tyto procesy jen doplní zbývající prázdné místo ve velké mozaice katastrofického scénáře pozemské budoucnosti.

Avšak většina nových chorob, sužujících pozemskou populaci, nebude trestem shůry. Ony budou součástí plánu malé, ale mocné skupiny, vládnoucí v té době, skrze všudypřítomný mamon, celému světu. Je to záměr, jak jednou provždy zotročit lidstvo, zredukovat počet nehodících se obyvatel a získat plnou kontrolu nad chodem celé planety.

Jedním z temných cílů těchto „vyvolených“ bude prostřednictvím implantovaných mikročipů plně kontrolovat všechny obyvatele Země, kteří zůstanou po velké selekci naživu. Až bude ďábelský plán dokončen, budou pozemšťané pod konečnou nadvládou nového světového řádu a sil temna, z nichž se už nikdy nevymaní. Precizní projekt, připravovaný po staletí jejich rodinnými příslušníky, bude tak dokonalý, že ho otupělá lidská populace nebude schopna zaregistrovat. V době chamtivosti a všudypřítomného konzumu půjde pozemské lidstvo okolo otevřené pokladnice duchovních hodnot jako slepec. Pohodlná a široká cesta „blahobytu“ dovede lidské pokolení s jistotou k bezedné temné propasti, z níž už nebude návratu. Cesta ke světlu a pravdě tím bude jednou provždy odříznuta.“

Konec citátu.

Závěr

Vzhledem k tomu, že kniha „Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu“ byla vydaná roku 2017, tak je to jasný důkaz toho, že byla finanční krize, pandemie a následná třetí světová válka naplánované. Stačilo by tedy předat tuto knihu policii a ta by zavřela tyto zločince.

Jak však z knihy vyplívá, tak členy zednářských loží jsou také policejní složky, takže by to nemuselo být tak jednoduché. Každopádně Donald Trump a Vladimír Putin, teď provádějí čistky od těchto zločinců, takže doufejme, že k plánované třetí světové válce nedojde.

Kniha od Romana Zemana byla napsaná v roce 2008, čili tři roky poté, kdy proběhlo dané shromáždění v roce 2005, kde se debatovalo o pandemii a nastolení NWO. Nicméně jak sám autor uvádí, tak tuto pandemii plánovali elity precizně již celá desetiletí.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.