Středa , 29 března 2023

Proč je ticho léčivé pro mozek

Autor: Alue. K. Loskotová.

O účincích zvuků na lidi víme hodně. Existují konstruktivní zvuky, které nás léčí a jsou destruktivní zvuky, které ničí naši psychiku a organismus. Jak nás však ovlivňuje nepřítomnost zvuků, vnitřní a vnější ticho? Vědecké studie dokazují, že ticho nás jednoznačně ovlivňuje konstruktivně.

Podle některých studií ticho během dne pomáhá uvolnit potenciál člověka: aktivuje paměť, pomáhá analyzovat data a dokonce stimuluje růst mozkových buněk. Hlasité zvuky mají špatný vliv na mozek a organismus jako celek. Studie ukazují, že znečištění hlukem vede ke zvýšenému krevnímu tlaku, poruchám spánku a způsobuje srdeční choroby.

Vědci zkoumali dlouhodobý účinek hluku na organismus a zároveň zjistili, jak působí jeho nepřítomnost. Daniel A. Gross z Nautilus podrobně popsal konstruktivní účinky ticha na lidský mozek. Shromáždil několik vědeckých studií, které zkoumaly vliv hudby, ve kterých se získaly zajímavé výsledky.

Zde jsou tři hlavní výhody ticha:

Růst nových mozkových buněk 
Regenerační biolog Imke Kirsty z Duke University, která vystavila skupiny myší účinkům různých zvuků, plánovala použít ticho jako kontrolní nástroj. Ukázalo se však, že když myši vystavili tichu v trvání dvou hodin denně, v Hippocampu se jim objevily nové buňky. Tato část mozku může být použita jako zdroj emocí a přechodů z krátkodobé paměti na dlouhodobou.
,,Zjistili jsme, že ticho skutečně pomáhá nově vytvořeným buňkám integrovat se do systému a transformovat se na neurony,” řekl Imke Kirsty, regenerační biolog.

Aktivace paměti
I když v okolí není žádný zvuk, náš mozek je velmi citlivý. Například posloucháte svou oblíbenou skladbu, která se náhle zastaví. Pokud dobře znáte melodii a slova, bude i nadále hrát ve vaší hlavě. Mozek vytahuje známé akordy a text z paměti a vytváří iluzi zvuku. Na stránkách Nautilus se to vysvětluje skutečností, že sluchová kůra mozku nadále tvrdě pracuje. I když do uší nevstoupí žádné zvuky, mozek vždy najde způsob, jak zůstat aktivní.

Stimulace reflexů
Když se mozek nesetkává s externími stimuly, zastaví zaostřování a přejde do ,,třídícího režimu”. To neznamená, že je zcela vypnutý. Naopak!
Když je mozek v klidu, sbírá a zpracovává data. Tomu se říká reflexe. Externí zvukové stimuly nutí mozek poslouchat. Pokud je ticho, náš mozek je nucen poslouchat, co se děje uvnitř nás.


připravila aluška.org podle zdroje https://www.natureworldnews.com/articles/25132/20160713/true-silence-creates-new-brain-cells-improves-memory.htm

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.