Středa , 29 března 2023

Peter Chappel a léčení pomocí homeopatie rezonance zvuků

Pomocí nahrávek o určité frekvencí se dokážete nejenom zbavit traumat, ale také zlepšit kvalitu života (Public Domain)

V r. 1995 ke mně přijela na dovolenou kamarádka ze studií a jako dárek mi přivezla knihu Petera Chappella: Homeopatická samoléčba. Po jejím přečtení jsem si vyrobila a vzala svůj první homeopatický lék a začala sebe, ale i svou rodinu léčit výhradně touto metodou. Propadla jsem homeopatii dokonce natolik, že jsem se v r. 1999 přihlásila na homeopatickou fakultu...Peter Chappel byl jeden z prvních homeopatů, který nám přednášel. Po několika létech se objevil znova, ale již s novou, progresivní metodou - léky PC Remedy, kterými začal v Africe léčit AIDS. V r. 2006 nás na kongresu ČHA seznámil také se svým lékem na ptačí chřipku a geniálním nápadem převést homeopatický lék do zvukové podoby, aby tak byl dosažitelný všem lidem co nejsnáze.

Po překonání jazykové bariéry jsem se naučila používat jeho nahrávky jako doplněk ke konstitučnímu léku. V létě 2009 jsem dostala příležitost zúčastnit se testování jeho nového projektu, série nahrávek PPD. Kdo by se domníval, že podobná nahrávka nic nedělá, byl by hodně překvapen. Kromě fyzických pocitů, bohatých snů, zvýšení energie a výkonnosti mi po jedné nahrávce dokonce zelelenal monitor u počítače. Žádný div, později jsem se dozvěděla, že tato nahrávka působila na odrušení zátěže z elektrosmogu.

O vysvětlení principu resonance jsem poprosila tu nejpovolanější, manželku Petera, paní Hanu G. Chappell:

Peter Chappell se v mládí vzdělával v technických oborech elektrotechniky a elektromagnetismu. Několik plodných let strávil ve výzkumné laboratoři a věnoval se projektům a vynálezům, kde využil svůj velký talent zkoumat, ptát se, objevovat a neustále vše dávat do širších souvislostí.
Ve 28 letech začal přesouvat svou pozornost na přírodní holistickou medicínu, na homeopatii. Zjistil, že homeopatie naprosto logicky a racionálně vysvětluje průběh nemocí a vysvětluje, jak se zdraví tvoří. Dalších třicet let pracoval jako homeopat, zezačátku především v rodné Anglii. Poslední dekádu minulého století pak strávil přednášením o homeopatii a s týmem homeopatů uvedl na mapu homeopatie zhruba 20 nových zemí.

V roce 2001 odešel Peter pracovat do Etiopie, kde se soustředil pouze na pacienty s AIDS. Epidemie AIDS se šířila a nezdálo se, že by se někdo věnoval holistickému přístupu k tomuto problému. Nejdříve hledal odpověď jen v homeopatii samotné, posléze s využitím svých zkušeností a znalostí homeopatie formuloval léčebný přístup s pomocí rezonance. Zjistil, že přístup k AIDS z hlediska rezonancí je vysoce efektivní. Ze svých zkušeností s rezonancemi v Africe a s pomocí skvělých kolegů z celého světa Peter formuloval PC Resonance Technology. Ukázalo se, že stejný princip, který byl využit v případě AIDS, se dá využít při řešení mnoha jiných problémů. Vital Remedies

S měnící se dobou pokračoval vývoj rezonanční technologie ještě dál. Ve světě internetu a eletronické pošty přišel Peter s nápadem využít princip resonace na zvukovém nosiči, který na člověka nepůsobí skrze sliznice v ústech, ale prostřednictvím zvukových receptorů v uších. (Not oral, but aural – v angličtině je výslovnost těchto slov téměř stejná.) Ukázalo se, že efekt informačního přenosu nahrávkami měl stejný účinek, jako když byla informace nakódována na klasických homeopatických kuličkách či kapkách. Healing

Během své letité praxe si Peter stále více všímal a uvědomoval, že lidé často onemocní z důvodů omezujících, restriktivních emočních a myšlenkových vzorců. Tato omezení se postupně přesouvají z úrovně mysli na úroveň těla jako určité “zablokování” životní energie, které pak přechází do specifických symptomů a posléze do nemocí. Tento princip byl jedním z hlavních prvků, ke kterým přihlížel při své další práci na rezonanční technologii. S narůstajícími znalostmi a pochopením navíc přišla i potřeba přehodnotit základní principy fungování rezonance.

Peter došel k závěru, že není přece třeba čekat, až onemocníme. A určitě není s tímto názorem sám. 40 let praxe ho přivedlo na myšlenku, že pomáhat lidem udržet si zdraví znamená pomáhat jim:
• lépe fungovat v každodenním životě
• podávat lepší výkon a naplňovat svůj potenciál
• být radostnější a úspěšnější

Tento princip dal vzniknout PPD rezonanční technologii a PPD nahrávkám (personal performance downloads) a celé paradigma se z hlediska nemocí přesunulo do systému, jehož základem je hluboké porozumění psychologii lidské bytosti v rámci celkových souvislostí minulosti i současné situace. Použití rezonancí je založeno na velmi starém přírodním principu, způsob jejich aplikace v PPD je však zcela nový. PPD jsou zacílena na evolučně nejstarší, pudovou a primitivní, část lidského mozku, ke které patří mechanismy boj – útěk – strnutí – rozmnožování – potrava.

Tato oblast se stará o přežití lidského organismu. Zmíněné mechanismy sloužící k ochraně organismu se ale v současné době projevují v lidech disproporčně, tedy nerovnají se míře skutečného ohrožení života. Lidé stále více a častěji reagují zvýšenou emoční vzrušivostí a mnoha obrannými mechanismy na mentální úrovni, čímž dochází k výraznému snížení schopnosti soustředit se. Toto je ovšem považováno za normální, protože se takto chová téměř každý, a proto si běžně nikdo nevšímá, že tento stav není přirozený a nepřispívá k optimální funkci organismu. Problémům, které z tohoto pramene vyvěrají, se obecně říká adaptační nemoci nebo třeba také chronický stres.

Přesto, že se PPD nahrávky orientují do sportovní oblasti, jsou velmi dobře využitelné v praktickém, každodenním životě. Podporují zlepšování kondice, tvořivosti, výkonnosti a energii. Celkové uklidnění zlepšuje schopnost soustředit se na přítomný okamžik. Důsledkem je, že lidé žijí svůj život plněji a radostněji. Cítí se být v lepší fyzické i psychické formě, energetičtější, dynamičtější. Lépe se soustředí na práci, na učení. Nahrávky zlepšují kvalitu spánku, zvyšují schopnost relaxace, podporují vnitřní vyrovnanost, stimulují tvořivost. Pomáhají uvolnit vztek, zlost, sebeobviňování, obviňování druhých, apod. Zlepšuje se také schopnost naslouchat, slyšet a komunikovat.
Více informací o PPD nahrávkách můžete najít na Greater People

Zdroj: https://moderni-astrologie.webnode.cz/homeopatie/leky-pc-remedy/ppd-resonance/

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.