Středa , 31 května 2023

Reptiliáni vládnou světu skrze ilumináty a loutkové vlády, říká David Icke

Autor: Martin Kirschner.

David Icke říká, že celá britská královská rodina jsou reptiliáni, kteří se maskují za lidskou podobou.

David Icke je aktivista, který bojuje proti Novému Světovému Řádu a zotročovaní lidí. Již v roce 1990 si uvědomil, jak se lidé stávají čím dal více závislími na systému, který je zotročuje. Ve své knize Jen nekonečná láska je skutečná (…a vše ostatní je jen iluze) o tomto problému mluví.

V tomto článku budu citovat z jeho knihy, kde říká, že svět ovládají chladnokrevní reptiliáni, kteří mají zájem si neustále podmaňovat a zotročovat lidi, aby se mohli živit jejich strachem a parazitovat na nich. Citát je ze strany 35 této knihy:

Citát z knihy:

„Začal jsem si uvědomovat, že spiknutí je mnohem větší, než že se jen skupina pokrevních rodin snaží ovládnout svět. Na mých setkáních s lidmi, kteří sdílejí své vědění a zkušeností o spojení s 'jinými světy', bylo jasné, že 'lidská' síť Iluminátů je jen jedním stupněm multidimenzionální konspirace. Králičí nora je mnohem hlubší, než si většina konspiračních spisovatelů myslí, nebo je připravena zkoumat.

Další stupeň manipulace za hranicemi 'lidských' Iluminátů zahrnuje bytosti v jiné dimenzi či sféře, která je svým frekvenčním spektrem velmi blízká této. Můžete si to představit jako dvě rozhlasové stanice, které jsou si frekvencemi natolik blízko, že se prolínají. Tyto bytosti mají nejrůznější podoby, ale tou klíčovou se ve své povaze zdá být ona reptiloidní.

Poznal jsem stovky lidí ve více než 40 zemích, kteří tvrdili, že viděli bytosti z jiných dimenzí a většinou popisovali jejich vzhled jako reptiloidní. V dalších knihách nastiňuji rysy mýtů a starých úvah z oblastí celého světa, které odkazují na ty samé reptiloidní bytosti, které lidé vidí dnes. Credo Mutwa, šaman Žulu, či Sanusi, je nazývá Chitauri - 'Děti hada' či 'Děti hroznýše' a sáhodlouze o nich mluví na videu/DVD z cyklu 'Bridge of Love' (Most Lásky) s názvem 'Reptiliánská Agenda'.

Opakujícím tématem starých a moderních úvah je schopnost těchto bytostí „měnit svoji podobu" a to z lidské na reptiloidní. To pro většinu lidí bude znít příliš bizarně, ale až začnete oceňovat iluzivní povahu „těla", bude mnohem snazší pochopit, jak je změna podoby možná. Tělo není 'pevné', vypadá tak pouze pro vašich pět smyslů, jak se za chvíli detailněji přesvědčíme. Tělo je vibrující energetické pole. Změna podoby neprobíhá mezi dvěma 'pevnými' formami, lidskou a reptiloidní; jde o přeměnu mezi poli rezonující energie. Reptiliáni z jiných dimenzí 'nosí' lidské tělo jako skafandr, zatímco vše zmanipulují zpoza vibrační opony. Onou oponou je to, čemu říkáme elektromagnetické spektrum a lidský zrak je schopen 'vidět' jeho pouhý zlomek. Jsme schopni vidět pouze takzvanou 'zářící hmotu', která odráží elektromagnetické světlo; ale alespoň 95 procent masy světa je známo jako 'temná hmota/energie'. Ta neodráží světlo a proto nemůže být spatřena, ačkoli je možné ji změřit podle působení na 'viditelný' svět. To, čemu se říká 'běžná hmota', tvoří 4,5 % masy. To je potencionálně možné spatřit pomocí technologií, ale dosud bylo pozorováno jen minimum z toho. Elektromagnetické spektrum tvoří pouze 0.005 procent odhadované masy vesmíru a přece může lidský zrak tyto elektromagnetické frekvence na zlomek okamžiku spatřit.

Představte si, jak malinkatá musí být ta cifra z důvodu, že tak málo z vesmíru je lidský zrak schopen vnímat! Naše oči jsou schopny vidět pouze jednu malinkatou frekvenční škálu elektromagnetického spektra nazývanou 'viditelné světlo' - barvy duhy mezi červenou a fialovou. (Mnoho zvířat může vidět v elektromagnetickém spektru mnohem dále.)

Jak jeden spisovatel říká, lidé jsou prakticky slepí. Naše oči tedy mohou odhalit pouze zlomek elektromagnetického spektra, Které samo o sobě tvoří pouze 0.005 procent známé energie/hmoty. Stále však ještě enormní počet komatózních lidí (včetně vědců) zesměšňuje myšlenky, že zde nejsme sami, nebo že by jiné formy života, velmi odlišné od lidí, vůbec mohly existovat, " jak úžasně absurdní, a to jsou ti, kteří se ostatním smějí! Ale protože většina lidí věří tomu, co říkají 'experti', je tento nesmysl v mysli veřejnosti zvěčněn. Reptiliáni a jiné nelidské bytosti fungují v (pro lidské oko) neviditelných sférách. Když se však posunou do a mimo naši malinkatou frekvenční škálu, svědkům se zdá, jako by se najednou objevili a zase 'ztratili'. Oni však ve skutečnosti jen vstoupili do našeho rozsahu frekvencí a zase odešli. Nezmizeli, jen opustili frekvence, které můžeme  vnímat naším limitovaným zrakovým smyslem.

Když se našich pět smyslů podiva na tyto iluminátské rody, jako je Britská královská rodina, Bushovi, atd., vidíme jejich pěti smyslovou podobu - samozřejmě lidskou. Ale za maskou se skrývá reptiliánská bytost vibrující na lehce odlišné frekvenci a kontrolující myšlenkové pochody a jednání 'lidské' úrovně. Řekneme-li to úplně jednoduše, lidské tělo je ovládáno' reptiliánem, jenž je schopen skrýt se před zrakem veřejnosti a lidstvo ani netuší, kdo jim ve skutečnosti vládne.

To vysvětluje, proč se rody Iluminátů v naší časové perspektivě po tisíce let tak horlivě křížili. Záměrem nebylo jen snobství, jak si někteří myslí. DNA je frekvenční pole, které nese data toho, co nazýváme genetická povaha a dědičnost. Čím bližší si frekvence jsou, tím větší bude vzájemné ovlivňování. Jinými slovy, tím více bude docházet k jejich spojení. Důvodem křížení a toho, proč mají vyšší úrovně Iluminátů stejný rodokmen, je to, že jejich DNA nese magnetické pole, jenž je extrémně blízké a kompatibilní s reptiloidními bytostmi operujícími těsně za hranicemi pěti smyslů. Tato souhlasná rezonance umožňuje Reptiliánům a jiným bytostem 'ovládnout' - převzít - tato těla (rody Iluminátů) mnohem efektivněji než těla normální populace.

Všechna lidská těla mají obrovské množství reptiloidních genů, včetně R-komplexu, neboli plazího mozku. Ten je podle vědců nejstarší částí mozku vůbec a udává nám charakterové rysy jako je chladnokrevnost, kdy neexistuje žádné slitování s oběťmi našich činů; 'teritoriální chování' a touha po ovládání; posedlost hierarchickými strukturami moci; agrese a myšlenka, že moc znamená být v právu, vítěz bere vše. Toto jsou ty vlastnosti, které Ilumináti a jejich agenti vždy vykazují. Nejde o žádné překvapení, protože čím více reptiloidních genů máme, tím větší je pravděpodobnost, že budeme vykazovat takovéto chování.

Zajímavé je, že vrchol reptiloidní hierarchie je badateli spojován se souhvězdím Draka (Draco) a slovo 'drakonický' v sobě ukrývá jejich styl myšlení. Když mluvíme o bytostech z jiných planet a hvězdných systémů, nejde nutně o jejich 'fyzickou' úroveň v pásmu viditelného světla elektromagnetického spektra. Vše je multidimenzionální. Existuje například mnoho frekvenčních úrovní Země, kde žijí jiné civilizace, které nejsme schopni spatřit. Když lidé mluví o životě na jiných planetách, poukazují pouze na 'fyzickou' pětismyslovou realitu. Ale planety mají mnoho realit vibrujících na různých vlnových délkách. Jen pro to, že se našim očím a technologiím zdají být jiné planety neznamená to, že neoplývají životem na jiných frekvenčních úrovních.

To hlavní, na co se reptiloidní mozek zaměřuje, je přežití a snaha Iluminátů nás kontrolovat pomocí elementárního strachu. Válka proti teroru si nestydatě pohrává se strachem o přežití a celá americká prezidentská kampaň George Bushe z roku 2004 namířila reptiloidní mozek na spojení přežití (ochrany před terorismem) a prezidenturou George Bushe. Tento reptiloidní strach o přežití je tak silný, že zhruba polovina voličů v Americe, dala slovu 'idiot' další význam. Protože člověk, který zabil desítky tisíc iráckých civilistů, způsobil smrt více než tisíce vojáků, rozpoutal násilí po celém světě a zbavil lid jejich základních svobod, byl považován za toho nejpovolanějšího člověka, jenž je měl chránit!

Reptiloidní mozek pracuje ve stylu 'útoč či uteč', o hladu a strachu a přehnané reakci na to, čemu se říká 'fyzický podnět - odezva'. Na toto lze odpovědět spíše emocionální reakcí, nežli odůvodněnou myšlenkou. Jde snad o popis Bushova voliče? Reptiloidní mozek reaguje také nejsilněji na vizuální podnět, spíše než na verbální. To je důvod, proč političtí osnovatelé mají tolik potíží s prezentací politických událostí a kladou důraz na vizuální image, spíše než na verbální složku.

Článek v Los Angeles Times upozornil na další vyjádření reptiloidního mozku - chamtivost a nadbytek. Měl nadpis: „Žít si jako nikdy před tím; Jak se žalostná nestřídmost stala způsobem života v jižní Kalifornii". Francouzský antropolog G. Clotaire Rapaille řekl: „...Touha po nadbytku pochází z 'reptiloidního mozku', z prvních, nejprimitivnějších struktur naší mentální evoluce. Reptiliáni chtějí urvat co nejvíce jídla, aby byli co největší a nejsilnější, protože se zaměřují především na přežití. Když dojde na výběr mezi rozumem a reptiliánem, reptilián vždy zvítězí."

Uspokojovat v sobě Reptiliána má svoje stinné stránky. Tato neukojitelná chuť zanechala Američany v průměru o 4 kg těžší, než byli před dvaceti lety, náchylné k srdečním onemocněním a cukrovce jako nikdy před tím. Kupíme hory dluhů (penále za pozdní splátky, které platíme za kreditní karty, se od roku 1996 zvýšily více než třikrát, na $7.3 miliard za rok) a fosilní paliva spalujeme jako šílení. Požadujeme věci, které v hloubi ani ve skutečnosti nechceme či nepoužíváme." Toto je mentalita Iluminátů. Ti strukturují společnost, aby se zaměřila na reptiloidní mozek v populaci. Síť tajného společenství Iluminátů vmanipulovává své pokrevní linie do mocensky významných pozic v politice, bankovnictví, obchodu, médiích, armádě, atd. a reptiloidní bytosti, které ovládají tyto krevní linie, tu předvádějí show, zatímco zbytek populace vidí jen jejich 'lidskou' úroveň.

Konec citátu.

Shrnutí

Jestli jsou naši vládci reptiliany nejspíš půjde těžko prokázat. Každopádně si myslím, že tomu tak je, protože čím větší psychopat, tak na tím vyšší vládní pozici je. Myslím si, že není v běžné lidské povaze zotročovat a neustále omezovat ostatní lidi jenom proto, aby si někdo urval celý svět.

Jak říká David Icke, tak povahou reptiliánů je všechno ovládat, vlastnit a donekonečna hromadit více majetku. Současně nám je tato mentalita vnucována, abychom také neustále shromažďovali a vlastnili věci, které ve skutečnosti nepotřebujeme. Za to může část naši DNA a část našeho reptiloidního mozku, který i běžní lidé mají.

Změnou naši DNA došlo v minulosti k tomu, že jsme ztratili své božské schopnosti a získali část reptilianského mozku, který nás drží v tomto 3D otroctví. Skrze své myšlení a kultivovaní v sobě nejvyšších zákonů vesmíru (pravdivost, soucit, snášenlivost) jsme schopni své DNA změnit a vrátit se zpět do svých Vesmírných domovou.

To bude však možné, jakmile přestaneme hrát jejich hry a žít jejich způsobem života.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.