Sobota , 1 dubna 2023

Thovt – Projekt lidstvo 3. část

Autor: Martin Kirschner.

Třetí část citátů z knihy Thovt – Projekt lidstvo. V minulých dílech jsme si řekli, jak „mocní“ zotročují a manipulují s lidmi. Nyní si popíšeme, jak tito lidé předávají tyto programy zotročení a manipulace svým dětem.

Citát z knihy:

„Žijete uprostřed scénářů strachu a hrůzy; a radujete se pouze z několika jasných okamžiků ve svém životě. Sháníte peníze a přete se o ně i o materiální statky. Vnější svět vás má pevně v hrsti. Necháváte se svádět médii a reklamou, dovolíte, aby vás jiní takhle řídili na dálku. Jste natolik zmanipulovaní, že dokonce i svým dětem již v raném věku vštěpujete, co (údajně) nutně potřebují do života, čímž se i ony stávají obětmi této pokřivené reality. Kolik z vás se už zamyslelo nad tím, co jsou skutečné hodnoty v životě? A kdo z vás vychovává podle toho i své děti? Sotva se někdo takový mezi vámi najde; všichni se zabýváte jenom sami sebou a o své bližní se nestaráte. Dokonce ve vašich vlastních rodinách nelze najít hlubší hodnoty, které by měly trvání. Tím nejbližším jste si pro sebe vy sami a svádíte neustálý boj o přežití nebo „lepší“ postavení ve společnosti. Jezdíte v těch nejrychlejších a nejúžasnějších vozech, toužíte mít spousty peněz a všeobecné uznání, abyste se cítili navenek docenění. K tomu však materiální statky neslouží. Nejsou zde proto, abyste se jeden od druhého distancovali a pěstovali si své domýšlivé ego.

Toužíte být „lepší“ než ostatní a nechcete mít nic společného s těmi, kdo jsou – jak sami říkáte -, „pod vaší úrovní“. Svou duši jste tímto postojem a chováním zaprodali představitelům „moci“ vaší úrovně bytí, aniž byste si toho vůbec všimli. Kam jste dali své srdce? Cožpak jste zapomněli, k čemu jej máte? Proč si spousta z vás pořád myslí, že je lepší než někdo druhý? A že všechny tyto marnivé a pomíjivé kvality musí být vidět i navenek? Myslíte si, že jste krásnější, atraktivnější, bohatší, inteligentnější či významnější než jiní a tyto charakteristiky prožíváte celým svým egem. Ve skutečnosti to však není žádné bohatství. Spíše naopak  - vypovídá to o vaší vnitřní osamocenosti či neschopnosti rozpoznat skutečné životní hodnoty. Ztratili jste se, odcizili jste se sami sobě; a pouze vy sami z toho můžete opět najít cestu ven.

Jaký význam má pro vás rodina? Kolik z vás se věnuje svým dětem? Je smutné přihlížet, jak se k nim chováte a jak málo lásky jim poskytujete. Radujete se z toho, když se brzy osamostatní. Tím se ovšem stanou snadnou obětí vaší společnosti a jejích nekalých živlů. Stávají se z nich smutné a ztracené duše hledající lásku a bezpečí, jež nenacházejí u vás, jelikož jste příliš zaujati svým vlastním životem a je samotné vnímáte jenom jako přívažek, což je velká chyba. Vaše děti totiž potřebují velmi mnoho lásky a být ve vaší blízkosti, aby mohly dospět v krásné bytosti. Je třeba, abyste jim ukázali hodnoty, jakými jsou láska a srdečnosti, a byli zde pro ně. Proč tolik párů „vyrábí“ děti, když na ně pak nemají čas a nedovedou jim poskytnout přepotřebnou lásku? Zamyslete se nad těmito nádhernými dušemi a vciťte se do jejich srdce. Cítíte jejich osamělost? Nenechávejte je v životě na holičkách a nezatěžujte jejich duše svou neschopností utvářet život pozitivně. Poskytněte jim oporu a potřebnou lásku a naslouchejte jim, pakliže se vám chtějí s něčím svěřit. Dívejte se jim do očí, neboť jejich duše je ještě čistá a vy se od nich můžete mnohé naučit. Mohou to být vaši nejlepší přátelé. Vy zase můžete být jejich oporou a ukázat jim v životě jeho skutečné hodnoty. Naslouchejte jim, nežijete pouze navenek a nezabývejte se jen svými starostmi. Veškerá podrážděnost a zlost, jež v sobě nosíte, se na ně přenášejí. Jsou slabší než vy, tudíž je chraňte před těmito negativními emocemi.

Zamyslete se nad tím a změňte své dosavadní chování, poněvadž všechno, co děláte, se k vám vrátí. Život vám bude zrcadlit vše, co jste zapříčinili. Uvědomte si to; a zacházejte dobře se všemi lidmi i tvory na své domovské planetě! Naučte se být k sobě laskavější a nechte promluvit své srdce. Vysvoboďte se ze spirály manipulace a staňte se srdečnými a citlivými bytostmi. Vše, co okolo sebe vnímáte, je pouhá iluze. Můžete se zbavit všeho negativního a otevřít ve svém životě místo pozitivnímu.“

Citát z knihy Thovt

Pokračovaní příště …

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.