Středa , 29 března 2023

Vadim Zeland prozradil, jakým způsobem systém ovládá a redukuje lidi. Jsme pro ně pouzí králíci

Autor: Martin Kirschner.

Skrze očkování, potraviny, znečištění životního prostředí a ozařování je populace ovládána a redukována (Public Domain)

Kniha Ovlivňovaní reality – Osvobozujeme vědumí od Vadima Zelanda byla vydaná v roce 2011. Nicméně už v té době tento rusko-estonský autor popsal děje, které s Covid hysterií vyplouvají na povrch.

Ve své knize mluví o tom, jak nás systém zotročuje pomocí očkování, tabletek, médií a potravin. Podle něho systém chce skrze mocné lidi na tomto světě vytvořit transhumanistické obyvatelstvo, zotročené bez vlastní vůle. Citát je ze strany 9 této knihy:

Citát z knihy:

„Pro systém je rovněž výhodný pokles počtu obyvatelstva. Zdálo by se, že úbytek spotřebitelů musí nutně vést ke snížení zisků, jež systému přinášejí. Ve skutečnosti jakmile se systémová struktura změní v naprogramované prostředí reality, stanou se spotřebitelé plně řízenými dodavateli. Jejich práce bude kvalitnější a organizovanější než nyní, kdy lidé ještě nejsou dostatečně zotročeni. Zisky tak budou zcela pod kontrolou.

Stojí někdo za tím vším?  V současné době se často spekuluje o tom, že skutečnými vládci naší planety je skupina nejmocnějších lidí na Zemi zvaná Bilderbergský klub. Ale to je jen lest systému, aby odvedl pozornost. Mnozí se naivně domnívají, že stačí odstranit hrstku mocných tohoto světa, kteří si tajně usmysleli, že si podřídí všechny obyvatele Země, a problém bude vyřešen. Ovšem to je omyl. Jestliže se chceme na zahradě zbavit plevele, nestačí, abychom jej pouze otrhali, ale musíme jej vytrhnout i s kořenem.

Systém tahá za nitky a řídí mocné lidi jako loutky ještě více než své řadové členy. Ti jsou ovlivňováni zprostředkovaně pomocí reklamy, klamavých cílů, dezinformací a ostatních výmyslů vládnoucích vrstev.

V současné době se nestává, že by si někdo vymyslel něco globálního, například válku, a pak svůj nápad uskutečnil podle vlastního plánu. Bez vhodných podmínek a lidí u moci to není možné, protože v systému je všechno vzájemně spojeno a propleteno. Avšak příčiny nemůžeme hledat dokonce ani v samotných podmínkách, ale mnohem hlouběji, kde tyto podmínky vznikají.

Jakým způsobem se uskutečňují plány systému?  To je velmi jednoduché: za prvé manipulací pozornosti převážné části lidí a za druhé, což je ještě snadnější, prostřednictvím potravin, jež konzumují.

Ovládání pozornosti představuje nejefektivnější metodu řízení. Nemusíme šířit žádnou zvláštní ideologickou propagandu, úplně stačí, jestliže pověsíme oslovi před nos mrkev, a tak ho donutíme na ni myslet. Pak za ní poslušně půjde kamkoli. Princip spočívá v tom, že pozornost se fixuje na informaci, jež je prospěšná systému, a od životně důležitých otázek je všemožně odváděna k nepodstatným věcem. Můžeme uvést řadu příkladů.

Vymýšlejí se nemoci, proti nimž se musíme neodkladně očkovat, ale problém s rakovinou, jenž se každým rokem prohlubuje, se odsouvá stranou od klíčového řešení.

O tom, že biosféra se už změnila konkrétně v technosféru a co z toho vyplývá, se nikde přímo nemluví. Odvádí se pozornost k problémům, které dosud nenastaly, a není známo, jestli k nim vůbec dojde, například globální oteplování, ochlazení, povodně, mayská proroctví na rok 2012 atd.

Při hodnocení filmu Avatar se věnuje pozornost především vizuálním efektům, ale problém rozdělení společnosti na přívržence technosféry a biosféry, jenž nás čeká v blízké budoucnosti, se přehlíží. Právě proto nejvyšší oscarové ocenění nezískal Avatar, ale nečekaně zvítězil film, který má ovlivnit naše myšlení: nemusíme se bát systému, ale agresivních Arabů, jež pro nás představují reálnou hrozbu.

To však neznamená, že hromadné sdělovací prostředky někdo tajně řídí. Všechno probíhá spontánně jako v pralese. V dnešní době není jednoduché upoutat pozornost lidí, protože jsou informacemi přesyceni. Čím je tedy snadno zaujmeme?  Tím, co je znepokojuje, rozčiluje, trápí nebo jim nahání strach. Masmédia pracují tak, jak pracují, ale jejich činnost není vědomá. Řídí se instinkty žurnalistů.

Ovládání probíhá natolik nenápadně, pozvolna a přirozeně, že si toho nikdo ani nevšimne. Elementy systému se nestačí ani vzpamatovat a už je označí elektronickými čipy, aby podléhaly kontrole jako králíci v kleci. Čipy nebudou implantovány do hlavy, samozřejmě to je opět lest k odvedení pozornosti. Jen ať se plebs dostatečně vyzuří, když protestuje proti porušování lidských práv. Všechno se uskuteční mnohem kulturněji, například prostřednictvím řidičských průkazů nebo platebních karet, bez nichž králíci nebudou moci existovat. Srozumitelně se jim vysvětlí, že je to pro jejich dobro, komfort a bezpečí. Převážná většina jako vždy tomu uvěří a poslušně bude souhlasit. Na odpůrce pak společně nakydají špínu a označí je za odpadlíky.

Zdá se, že manipulace s informacemi je víceméně jasná. Ale co s tím má společného potrava?  Opravdu můžeme pomocí jídla ovládat lidi? Ano, a velmi snadno. To, co člověk bezprostředně přijímá, představuje past, do níž se chytí, a je pak poddajný jako hadrová panenka. Takovýto způsob ovládání je současně natolik přirozený a nenápadný, že nic nezpozoruje a myslí si, že všechno probíhá normálně, tak jak má.

Bertrand Russell, významný anglický matematik, filozof, spisovatel a zapálený pacifista, už dávno psal o tom, že pomocí zvláštní stravy a léčením určitými preparáty je zcela reálné vytvořit typ lidí, kteří budou poslušní jako ovce ve stádu.

Například americká vláda v roce 1974 prosazovala politiku populační kontroly, jež by byla založena na cílené redukci počtu obyvatelstva v zemích třetího světa, a prohlašovala ji za otázku národní bezpečnosti. Jakým způsobem hodlala tuto politiku uskutečňovat?  Státní poradce pro bezpečnost a později ministr zahraničí Henry Kissinger v memorandu národní bezpečnosti USA doporučoval ke snižování počtu obyvatelstva kromě válek, také využívání potravin.

Geniálním vynálezem systému je transgenní technologie. Zabije dvě mouchy jednou ranou - současně představuje prostředek na snížení počtu obyvatelstva a zároveň podrývá bezpečnost jednotlivých států, protože semena modifikovaných rostlin už neklíčí a banka semen se vždy nachází v rukou korporací. To je ideální způsob manipulace. Není zapotřebí ani vyvolávat válku. Stačí, abychom těm, kdo jsou neposlušní, odmítli v potřebné době dodávky semen a můžeme si s nimi dělat, co chceme.

Použité postupy působí jako účelné, například že genetická modifikace rostlin je potřebná a prospěšná. protože zvyšuje výnosnost a není nutné používat. pesticidy. No, posuďte sami. Cožpak je na tom něco špatného? To je výmysl uměle vytvořený korporacemi.

Fakta hovoří o tom, že výnosy transgenních rostlin jsou mnohem nižší a místo dřívějších škůdců a plevele se objevili jiní, kteří se ničeho nebojí. Na jejich hubení se musí vynalézat zase nové pesticidy. Na polích, kde se pěstuje geneticky modifikovaná sója, se rozprostírá mrtvé ticho. Není slyšet zpěv ptáků ani bzučení hmyzu, není vidět žádný pohyb ani projev života, jako by rostliny byly z plastu. Avšak tomu, kdo to neviděl, jídlo chutná. Netuší, že přísady z geneticky modifikovaných organismů se přidávají prakticky do všech druhů potravin: do polotovarů, masných, mléčných i cukrářských výrobků, do ovesných vloček, čokolád, majonézy, omáček nebo nápojů, vlastně do všech potravin, které můžeme najít v supermarketech. Nestydí se je přidávat dokonce do dětské stravy. Ale málokdo o tom ví, protože veškeré informace se pečlivě tají.

Překvapuje vás to?  Už je nejvyšší čas, abychom se přestali divit. Reálná situace je cynická a drzá ve srovnání s tím, co vysílá televize.

Cožpak se žádné výzkumy nedělají ?  Ano, dělají, ale jen na objednávku korporací, jež geneticky modifikované organismy produkují. Jejich výsledky, jak je zřejmé, jsou pozitivní a nadšené - transgeny jsou absolutně neškodné. Najatí vědci se dnes určitě snaží dokázat, že jsou dokonce velmi užitečné. Jediný nezávislý výzkum provedla ruská bioložka Irina Jermakova, ale rychle byl ukončen, protože prokázal šokující výsledky.

V USA dokonce byly přijaty zákony, z nichž jeden zakazuje pěstování ovoce a zeleniny na vlastní zahrádce a druhý umožňuje to, že potraviny obsahující geneticky modifikované organismy nemusí být opatřeny speciálním označením. Lidé si tak nemají možnost vybrat. Máme jíst to, co dostaneme, a mlčet. Zní to šíleně, že?  Státy Evropské unie za tímto postojem ještě zaostávají, ale Rusko Ameriku brzy dožene. To, co se nejí v Evropě, míří do Ruska jako na smetiště.

V místních supermarketech nelze nijak určit, zda výrobek obsahuje geneticky upravené organismy, nebo ne, protože poslanci (nejposlušnější a nejoddanější elementy systému) nejenže rezolutně odmítli projednávat daný problém, ale dokonce zrušili i certifikaci výrobků.

Je zajímavé, že politika vlády USA (nebo světové vlády - nazývejte si to, jak chcete), jež byla namířena proti rozvojovým zemím, se obrátila nečekanými následky proti samotným Spojeným státům. Třetina Ameriky je už neplodná. Co myslíte, z jakého důvodu jsou adopce ruských dětí do amerických rodin pozastaveny? 

Dalším problémem je obezita, kterou trpí třetina Američanů. Vždyť před třiceti lety to byl národ, který běhal pro zdraví a byl zblázněný do bio potravin. A jak ukazuje statistika, jedna třetina lidí je závislých na antidepresivech. Všichni kolem se naivně a lehkomyslně domnívají, že je to normální. Nikoho nepřekvapuje, že se syndrom chronické únavy a stres změnily v životní normu dnešního člověka. I to je normální. Nic se neděje, že?

Jak došlo k tak zarážejícím změnám? Cožpak bio potraviny už nikoho nezajímají ?  Příčina je velmi prostá. Mrtvá syntetická strava, ale zejména fastfood, jenž se v Americe nejvíce rozšířil, jsou návykové podobně jako drogy. Všechno obyvatelstvo na Zemi už tvoří zatvrzelí žrouti.

Pamatujete si na pohádku o kapitánu Sindibádovi ?  Jednou se svou posádkou připlul do země, kde je místní obyvatelé přivítali velmi srdečně a začali všechny krmit chutným jídlem. Cestovatelé jedli jejich pokrmy mnoho dnů, těla se jim postupně proměnila ve velikou horu masa, mysl se jim zatemnila a oni přestali objektivně posuzovat skutečnost. Jak se ukázalo, krmili je na porážku. Nepřestávám opakovat, že pohádky a fantastické příběhy neexistují - to všechno jsou aspekty naší reality, jež už byly nebo teprve budou uskutečněny.

Ještě jeden statistický příklad. Za posledních několik let zahynula v USA třetina včel. Nikdo přesně neví proč. Pravděpodobnou příčinou je škodlivost elektromagnetického záření mobilních telefonů, transgenních rostlin a chemických prostředků anebo všeho dohromady. Znamená to, že nebude med ?  Ne, je to ještě horší. Zaniknou rostliny, které včely opylují. Kolik myslíte, že jich je?  Na jejich opylení závisí minimálně tři čtvrtiny všech rostlin. V některých čínských provinciích byly včely zničeny konkrétně pesticidy. Plodiny jsou tam teď opylovány ručně pomocí péřových štětečků. Ale tento problém nikoho neznepokojuje, protože všichni se obávají mýtu kolem roku 2012, který si kdysi dávno vymysleli Mayové.

Je smutné, že člověk, který se považuje za pána tvorstva, začal domýšlivě a destruktivně přeměňovat biosféru vytvořenou během mnoha milionů let. Chápete, co se děje?  Je to stejné, jako byste pustili do chemické laboratoře opici. Vždy to skončí katastrofou.

Hlavní myšlenka, již chci sdělit, spočívá v tom, že nás neřídí konkrétní osoby; ale my sami svorně, aniž bychom si to uvědomovali, vstupujeme do reality, kde bude existovat totální kontrola systému. Všechno se děje pod záštitou demokratických a humanitárních přeměn, jež probíhají v rámci spolupráce, spasení lidstva a světa. Člověk zotročený systémem ztrácí nejen svobodu volby, ale začíná chtít konkrétně to, co prospívá systému. Tento proces nevzniká úmyslně, ale probíhá samovolně v souladu se zákony neřízené organizace parazitujícího systému, to znamená synergicky. Málokdo to však vidí a chápe.

Členové Bilderbergského klubu se mohou domnívat, že jsou schopni něco kontrolovat, ale to je omyl. Systém je pohltí mezi prvními, protože situaci už dávno nemají pod kontrolou. Možná, že to již pochopili, protože se v uvedené skupině sešli velmi chytří lidé.

Nová realita už vůbec není taková jako dříve, ani pravidla na přežití v ní nejsou stejná. Civilizace se otočila zády k přírodě a přiklonila se k technokratické společnosti. Na lidech se to projevuje tím, že přestali být svobodnými jednotlivci a změnili se ve společenské elementy systému, jenž kontroluje značnou část jejich energie a vědomí.

Řekněme otevřeně: transurfing jako způsob ovládání reality bez ohledu na všechny tyto změny zcela účinně nefunguje. Čtenáři mi píší, že dělají vše správně, ale stejně se jim nedaří realitu ovlivnit, protože něco chybí. Čeho se jim konkrétně nedostává?

A o tom celá tato kniha je. Řešení se nachází v jiné, nezvyklé rovině, tam, kde se protínají metafyzika a každodennost. Abychom uviděli a pochopili to, co se stále vymyká logickému vysvětlení, musíme nejprve doslova fyzicky očistit vědomí i vnímání a zbavit se myšlenkových stereotypů, jež nám vnucuje společnost.

Dříve mágové využívali ke změně vědomí psychedelické prostředky. My naopak navrhujeme naprosté vystřízlivění. Pokud vím, v ezoterice ještě nikdo nezaujal k otázce vnímání okolní reality tak nečekané stanovisko. Jednoduchým a přirozeným způsobem můžeme dosáhnout stejného cíle jako mágové, i když se může zdát, že to nemůže být klíč, který nám k němu otevře dveře. Nicméně v praxi se už tento klíč osvědčil. Ve vědomí skutečné probíhají významné změny, ale pocity, které při tom zažíváme, jsou natolik neobyčejné, že je těžké je vyjádřit. Charakterizoval bych je jako jasné vědomí, při němž si uvědomujeme podstatu věcí a realitu vnímáme takovou, jaká opravdu je. Všechno je najednou jasné, jako bychom odstranili clonu. Mnozí mí čtenáři už vyzkoušeli nabízené metody a všichni svorně potvrzují, že se s nimi dějí stejné věci. Nepotřebujeme k tomu žádné meditace, cvičení ani jiné ovlivňování duševního nebo tělesného stavu.

Sám jsem si donedávna nemohl ujasnit, proč je napsáno tolik knih, a přitom nám poznání leží na dosah ruky. Rozumem všechno chápeme, ale neuvědomujeme si to. Avšak pochopit a uvědomovat si jsou dva různé pojmy. Zdá se, že stačí, abychom přestali polykat tabletky, jimiž nás krmí systém, a tak se vytrhli ze strnulosti. Dějí se pak neuvěřitelné věci - jako bychom se probrali z omámení. Ze snu se probudíme do skutečnosti a začínáme si uvědomovat, kdo jsme, kde se nacházíme a co se kolem nás děje. Co jsou to za tabletky, se brzy dozvíte, ale zatím se pokusíme pohlédnout na známé otázky z jiného, neotřelého pohledu.“

Konec citátu.

Shrnutí

Modifikované léky, vakcíny a potraviny slouží k tomu, aby lidé byli naprogramování k poslušnosti. Zároveň se lidé stávají na těchto věcech závislými, protože nadnárodní společnosti, které tyto věci produkují mají monopol. Jak říká Vadim Zeland, tak pro systém jsme pokusní králíci s kterými si politici dělají co se jim zachce (redukce, změna DNA atd.)

Klíčem k tomu, abychom se z tohoto zotročení vymanili, je rozšířené vědomí a znalost zákonitostí o tom, jak systém funguje. Ve své knize Vadim Zeland popisuje metodu transurfing. Já osobně mám dobrou zkušenost s Neurorestartem, což je velmi podobná metoda od Jiřího Vokiela Čmolíka

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.