Pátek , 3 února 2023

Volná energie, vývoj a její druhy

V budoucnu každá domácnost bude mít zařízení na produkci volné energie zdarma

Volná energie bývá často označována za neexistující perpetum mobile, čili stroj, který pohání sám sebe a vyrábí energii. Nechme teď stranou všechny pochybovače, protože v tomto článku se dozvíte, že volnou energii lze nejenom získávat, ale dokonce toho můžete dosáhnout mnoha způsoby a metodami.

Vývoj a možnosti volné energie

Volná energie byla často mylně považována za energii z obnovitelných zdrojů. Doslova byla považována za obnovitelnou energii, která se přirozeně vyskytuje a máme jí dostatek. Termín „volná energie“ je zcela jedinečný pojem. Casimirův efekt popisuje koncept volné energie (Elizalde and Romeo, 1991, Plunien et al., 1986). Tento efekt se snaží lépe porozumět tomu, proč se zdá, že prázdný prostor má energii, která má schopnost způsobit fyzickou změnu na skutečném objektu. Uvažoval o dvou vodivých deskách, které nenesou elektrický náboj v prostoru mezi nimi. Desky však musí být velmi blízko u sebe, aby byl efekt vidět. Uvědomil si, že pokud bude vzdálenost mezi dvěma deskami malá, elektromagnetické vlny s vlnovou délkou větší, než je prostor mezi deskami, na sebe začnou působit. To způsobuje nerovnováhu sil mezi deskami a jejich okolím. Aby se vyřešil vytvořený tlak, jsou desky přitlačovány k sobě. Čím menší je tedy vzdálenost mezi deskami, tím silnější je vyvíjená síla. Tento efekt údajně teoreticky podpořil existenci volné/vakuové energie (Razmi a Shirazi, 2015).

Hendrik Casimir (stejně jako další fyzici) přemýšlel o zažitém předpokladu, že vakuum je prázdné. Věřil, že kolísající elektromagnetické vlny se všemi možnými vlnovými délkami jsou obsaženy ve vakuu. Casimir pak navrhl, že umístěním dvou tenkých kovových desek v extrémně malé vzdálenosti od sebe v prázdném prostoru může být vytvořena energie vakua a tato energie by způsobila magnetickou přitažlivost/odpuzování mezi deskami (Lawrence, 2015). Zařízení s volnou energií jsou klasifikována podle jejich funkce a zdrojů. To může být klasifikováno do dvou různých typů, kterými jsou;

Zařízení volné energie 

Zařízení Over unity

Zařízení Over unity jsou zařízení, která produkují více energie, než spotřebují. Ve více než jednotlivých zařízeních je vyžadován energetický vstup, ale energetický výstup je obvykle větší než množství vložené energie. Zařízení jsou potenciálně schopna produkovat levnou energii, různé způsoby dopravy a obecně prospívat společnosti. Zařízení s volnou energií nejsou schopna sama vyrábět energii, ale jsou schopna zachytit velké množství neomezené dodávky energie z vesmíru.

Volnou energii lze do jisté míry klasifikovat jako alternativní zdroj energie. Volná energie je energie získaná z přirozeně existujícího jevu. Účelem objevování způsobů, jak získat volnou energii, je vyrábět stroje nebo vylepšovat již existující stroje a zajistit jejich provoz s větší přesností a nižšími náklady s malými nebo nulovými náklady na údržbu a tyto stroje/technologie nebudou mít zároveň žádné negativní vlivy na životní prostředí. Volnou energii lze získat z různých zdrojů;

  • volná energie v termodynamice,
  • volná energie v biochemii,
  • volná energie v magnetickém poli,
  • volná energie v elektrochemii
  • volná energie v biologii.

Technologie volné energie

V moderních technologiích existuje tolik aplikací volné energie, od větrných generátorů přes solární panely až po nabíječky laptopů až po domácí zemní topení a mnohé další, některé budou zmíněné níže. Technologie volné energie zahrnují:

  • magnetický motor,
  • generátor kvantové energie,
  • sluneční články Black light,
  • generátor kvantové volné energie Kirila Chukanova,
  • Sluneční vodíkový Trend reaktor

Magnetický motor pracuje na principu neodymových permanentních magnetů. Magnet místo toho nevyvíjí žádnou energii, elektrický impuls, který vytváří magnet, narovná atomy v železe, čímž vytvoří magnetický dipól, který má stejný účinek jako elektrický dipól baterie. Rozdíl mezi běžným motorem a elektrickými cívkami je ten, že elektrické cívky generují magnetické pole. Tyto cívky použivájí energií tak, že ji přeměňují na teplo a proto běžný motor potřebuje nepřetržitý přísun elektrické energie, aby udržel magnetické pole. Musí tedy existovat neustálý tok elektrické energie, aby se vyrovnaly ztráty energie. Naopak magnetický generátor nemá žádné cívky, a proto může být použit jako generátor volné energie. V tomto případě je síla pohybující se rotorem vytvářena pomocí permanentního magnetického pole magnetů. Výhodou použití magnetického motorgenerátoru je skutečnost, že není potřeba žádný externí zdroj energie, a proto je levnější. Má však nevýhodu, že není elektricky ovladatelný.

Generátor kvantové energie objevil Nikola Tesla asi před 100 lety (Hopegirl, 2016). Tento generátor energie nepracuje s palivem a spotřebuje asi 1 kilowatt (kW) energie k výrobě asi 10 kilowattů (kW) energie. Svou energii generuje z prostředí – vibrace, rezonance a energetická frekvence z prostředí.

Technologie slunečních článků Black light byla objevena vědeckou organizací jménem Black light power Inc. Toto zařízení údajně vyrábí elektřinu přímo z vody v atmosféře (protože atmosféra obsahuje vodu a toto zařízení mění vodík z vody na nějakou formu energie; plynová plazma). Sluneční článek je schopen vyrobit 100 miliard wattů z jednoho litru vody. Ze stejného principu vychází i práce vědce Viktora Schaubergera, který vyvinul generátor, který dokázal čerpat volnou energii z vody.

Generátor kvantové volné energie Kirila Chukanova je zařízení, které má schopnost vytvářet kulový blesk, který lze použít jako zdroj energie.

Vodíkový reaktor, společnosti Solar Hydrogen Trend´s, generuje energii štěpením vody na atomy vodíku a atomy kyslíku a poté využívá atomy vodíku k výrobě energie (Mills et al., 2013, Mills et al., 2014).

Německý student Dennis Siegel dokázal sestrojit elektromagnetický kombajn, který shromažďuje volnou energii ze vzduchu. Pohlcuje záření z okolí a je schopen dobíjet AA baterii. Pomocí tohoto byl schopen získat zdarma elektřinu ze svého prostředí. Dokázal sbírat elektřinu ze záření chytrých telefonů, emise z WIFI routerů, všemožných strojů a také elektrického vedení. Tento student dokázal vyrobit dvě verze tohoto harvestoru. Jeden měl nízkou frekvenci, zatímco druhý měl velmi vysokou frekvenci. Nízkofrekvenční má frekvenční rozsah signálu asi 50/60 Hz, zatímco ten s vyšší frekvencí má frekvenční rozsah v megahertzích a gigahertzích záření. Využil principu používaného v bezdrátovém přenosu, to znamená, že elektrický proud vzniká při průchodu drátovou cívkou.

Čínský vědec v roce 2007 vynalezl kosmický energetický stroj obrácením Teslovy aplikace volné zářivé energie. Získává energii z gravitace pomocí již opravené Teorie kyvadla. Kosmický energetický stroj byl také použit k výrobě automobilu, který k pohonu nepotřebuje palivo (Tseung et al., 2007). Stručně řečeno, projekt volné energie by se mohl používat ve velkém nebo malém měřítku. V tomto článku se více zajímáme o malé projekty volné energie.

Závěr

Zdroje v článku jasně dokazují, že volná energie není žádná scifi, ale je to něco co je velmi probádané a tato zařízení existují. Je to technologie, která zde měla být již dávno zavedená, aby lidé nemuseli platit výpalné energetickým společnostem za to, že jim dodávají elektřinu, když by si ji lidé mohli vyrábět úplně zdarma.

Dr. Steven Greer, který se zabývá UFO a utajenými technologiemi, k tomu říká:

„Výroba takového zařízení nebude o nic nákladnější než výroba generátoru.“

Nejlevnější generátory se dají pořídit kolem 500 Kč, ale předpokládám, že pro zásobování celé domácnosti bude cena o něco vyšší. Každopádně je to investice, která se v budoucnu vyplatí, pokud budete chtít mít doživotně elektřinu zdarma a také záleží na tom, zda bude vůle vládnoucích kruhů tyto technologie zpřístupnit veřejnosti.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.