Sobota , 10 června 2023

WHO: „Je čas naučit batolata, jak si užívat masturbaci“

Světová zdravotnická organizace (WHO) říká, že je čas naučit batolata „jak si užívat masturbaci“ a zároveň jim poskytnout nástroje, které potřebují k „prozkoumání své sexuality“.

Nové pokyny prosazují „sexualitu pro kojence“ a vyžadují, aby rodiče umožnili svým novorozencům „zkoumat genderové identity“.

Znepokojivé pokyny jsou distribuovány do školek a doporučují, aby batolata „kladla otázky o sexualitě“ a učila se o „požitku z masturbace v raném dětství“.

Výslovné pokyny také říkají, že „sexuální výchova začíná od narození“ a je popsána jako „předloha pro politiky, vzdělávací a zdravotnické organizace a specialisty“.

Slaynews.com píše: Poskytovat rady o tom, jak „mluvit o sexuálních záležitostech“ s malými dětmi, je určeno politikům po celém světě a pokyny byly přeloženy do několika jazyků.

Podle globalistické WHO je poradenství ohledně toho propagováno na národních a mezinárodních akcích.

Dokument také konzultovali velšští ministři, kteří loni zavedli povinné osnovy sexuální výchovy do škol ve Walesu.

Ve Spojeném království vedlo zavedení pokynů k odporu vlády, poslanců a aktivistů.

Tato doporučení navrhují, aby děti ve věku od čtyř do šesti let byly vyzvány k tomu, aby „mluvily o sexuálních záležitostech“ a aby „upevnily svou genderovou identitu“. Také doporučují, aby dětem mladším čtyř let bylo „od narození“ řečeno, že mají „právo klást otázky o sexualitě“ a „právo zkoumat genderové identity“.

Pokyny WHO také říkají, že děti do čtyř let by měly být vyučovány o „požitku a potěšení z doteku vlastního těla a o masturbaci v raném dětství“.

Tato témata jsou označena jako „minimální standardy, které musí sexuální výchova splňovat“.

Mluvčí vlády Spojeného království argumentoval, že WHO přehlasovala zákonodárce a vydala směrnice bez oficiálního schválení.

„Vláda Spojeného království neuznává tento pokyn WHO a my nesouhlasíme s jeho doporučeními,“ varoval mluvčí.

„Nedistribuovali jsme to ani nepropagovali do škol."

"Nabízíme vlastní vedení, abychom pomohli školám učit děti a mladé lidi o vztazích a zdraví."

Mluvčí velšské vlády také varoval, že „nesouhlasí“ s pokyny WHO.

„To, co se vyučuje ve školách, je jasně stanoveno v kodexu RSE [kurikulum výchovy k sexu a vztahům],“ řekl mluvčí.

„Kodex dává školám jasný směr, aby se děti učily pouze o věcech, které jsou přiměřené jejich věku a vývoji."

"V mladším věku se děti budou učit, jak se k sobě chovat laskavě a empaticky."

Mezitím bylo doporučení WHO odsouzeno rodičovskými organizacemi a aktivistickými skupinami, které jsou znepokojeny předčasnou sexualizací.

Tanya Carterová, mluvčí Safe Schools Alliance, která propaguje bezpečnost dětí, požadovala „naléhavé prošetření“ pokynů pro sexuální výchovu vydaných organizacemi OSN, jako jsou WHO a UNESCO.

"Je třeba naléhavě prozkoumat, do jaké míry tato ideologie... ovlivnila veřejné myšlení," dodala Carterová.

Mluvčí WHO deníku The Telegraph řekl, že organizace si stojí za jejím vedením a zůstává přístupná debatě.

Mluvčí dodal: „Naše pokyny odrážejí zavedená psychologická fakta o tom, jak děti chápou své tělo a psychosociální vývoj na základě desetiletí výzkumu."

Dokument tvrdí, že děti začínají se sexuální výchovu od narození.

Píše se v něm: „Od narození se děti učí hodnotě a potěšení z tělesného kontaktu, tepla a intimity."

„Brzy nato se naučí, co je ‚čisté‘ a co ‚špinavé‘.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: thepeoplevoice.tv

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.