Středa , 29 března 2023

1 000 právníků a 10 000 lékařů podalo žalobu za porušení norimberského kodexu

Nový Norimberský soud 2021

Tým více než 1 000 právníků a více než 10 000 lékařských odborníků pod vedením Dr. Reinera Fuellmicha zahájil soudní řízení proti CDC, WHO a Davos Group za zločiny proti lidskosti.

Fuellmich a jeho tým představil PCR chybný test a nařídil lékařům, aby případnou komorbiditní smrt, označovanou jako smrt na Covid, označili jako podvod. Test PCR nebyl nikdy určen k detekci patogenů a je 100% vadný při 35 cyklech. Všechny testy PCR pod dohledem CDC jsou nastaveny na 37 až 45 cyklů. CDC připouští, že jakékoli testy po 28 cyklech nejsou příznivé pro pozitivní spolehlivý výsledek. To samo o sobě zneplatňuje více než 90% údajných případů COVID / „infekcí“ sledovaných použitím tohoto chybného testu.

Kromě chybných testů a podvodných úmrtních listů je samotná „experimentální“ vakcína v rozporu s článkem 32 Ženevské úmluvy. Podle článku 32 Ženevské úmluvy IV z roku 1949 jsou „zakázáné zmrzačení a lékařské nebo vědecké experimenty, které nevyžadují lékařské ošetření chráněné osoby“. Podle článku 147 je provádění biologických experimentů na chráněných osobách vážným porušením úmluvy.

„Experimentální“ vakcína porušuje všech 10 norimberských kodexů, které ukládají trest smrti těm, kteří se snaží porušovat tyto mezinárodní zákony.

„Vakcína“ nesplňuje následujících pět požadavků na to, aby mohla být považována za vakcínu, a je z definice lékařským „experimentem“ a testem:

Poskytuje imunitu vůči viru
Jedná se o „děravou“ genovou terapii, která neposkytuje imunitu vůči Covidu a lže se že snižuje příznaky, přestože je dvakrát větší množství 60% očkovaných pacientů vyžadujících ER nebo JIP s infekcí covid.

Chrání příjemce před získáním viru
Tato genová terapie neposkytuje imunitu a dvakrát naočkování můžou virus stále chytit a šířit.

Snižuje úmrtí na virovou infekci
Tato genová terapie nesnižuje úmrtí na infekci. Zemřeli také dvakrát naočkovaní nakažení Covidem.

Snižuje cirkulaci viru
Tato genová terapie stále umožňuje šíření viru, protože nabízí nulovou imunitu vůči viru.

Snižuje přenos viru
Tato genová terapie stále umožňuje přenos viru, protože nabízí nulovou imunitu vůči viru.

Následující porušení norimberského kodexu jsou následující:

Norimberský kód č. 1: Dobrovolný souhlas je zásadní

Žádná osoba by neměla být nucena provádět lékařský experiment bez informovaného souhlasu. Mnoho médií, politických a nelékařských osob říká lidem, aby to udělali. Neposkytují žádné informace o nežádoucích účincích nebo nebezpečích této genové terapie. Vše, co od nich slyšíte, je - „bezpečné a účinné“ a „přínosy převažují nad riziky“. Země používají lockdowny, nátlak a hrozby, které nutí lidi, aby si vzali tuto vakcínu nebo jim byla zakázána účast ve svobodné společnosti na základě mandátu očkovacího pasu nebo zeleného průkazu. Během norimberských procesů byla dokonce stíhána média a členové byli usmrceni za lhaní veřejnosti spolu s mnoha lékaři a nacisty, kteří byli shledáni vinnými ze zločinů proti lidskosti.

Norimberský kód č. 2: Výhody úspěšných výsledků neprokazatelné, než jinými způsoby

Jak je uvedeno výše, genová terapie nesplňuje kritéria vakcíny a nenabízí imunitu vůči viru. Existují i ​​další léčebné postupy, které přinášejí plodné výsledky proti Covidu, jako je Ivermectin, Vitamín D, Vitamín C, Zinek a posílený imunitní systém proti chřipce a nachlazení.

Norimberský kód č. 3: Základní experimenty na výsledcích pokusů na zvířatech a přirozené historii nemocí

Tato genová terapie přeskočila testování na zvířatech a přešla rovnou na lidské zkoušky. Ve výzkumu mRNA, který použila kandidátská studie na mRNA s opicemi makaků rhesus pomocí BNT162b2 mRNA se v této studii u všech opic vyvinul zánět plic, ale vědci považovali riziko za nízké, ačkoli šlo o mladé zdravé opice ve věku od 2 do 4 let. Izrael použil Pfizer a Mezinárodní soudní dvůr přijal žalobu na to, že 80% příjemců s plicním zánětem dostalo injekci díky této genové terapie. Navzdory tomuto alarmujícímu vývoji Pfizer pokračoval ve vývoji své mRNA pro Covid bez testování na zvířatech.

Norimberský kód č. 4: Vyhněte se veškerému zbytečnému utrpení a zranění

Od zavedení experimentu a zařazení do systému hlášení CDC VAERS bylo v Americe hlášeno přes 4 000 úmrtí a 50 000 zranění očkováním. V EU bylo hlášeno více než 7 000 úmrtí a 365 000 poranění očkováním. Jedná se o závažné porušení tohoto kódexu.

Poznámka MK: Článek je z května 2021. K dnešku je jak v EU, tak v USA hlášeno přes 15 000 úmrtí a statisíce s vedlejšími účinky. Bavíme se pouze o oficiálních číslech, kde jsou hlášená pouhá 1-3 % případů.

Norimberský kód č. 5: Žádný experiment nebude prováděn, pokud se vyskytne důvod myslet na úraz nebo smrt

Viz #4, na základě lékařských údajů založených na faktech, tato genová terapie způsobuje smrt a zranění. Minulý výzkum mRNA také ukazuje několik rizik, která byla pro tento současný zkušební genový experiment ignorována. Studie z roku 2002 na špičkových proteinech SARS-CoV-1 ukázala, že způsobují zánět, imunopatologii, krevní sraženiny a brání expresi angiotensinu 2. Tento experiment nutí tělo produkovat tento spike protein kdy se dědí všechna tato rizika.

Norimberský kód č. 6: Riziko by nikdy nemělo překročit prospěch

Covid-19 má 98-99% míru zotavení. Zranění očkováním, úmrtí a nežádoucí vedlejší účinky genové terapie mRNA toto riziko výrazně převyšují. USA a EU zakázaly používání „děravých“ vakcín pro použití v zemědělství kvůli studii Marka Chickena, která ukazuje, že se objevují „horké viry“ a varianty ... což činí nemoc ještě smrtelnější. Toto však CDC pro lidské použití ignorovalo, protože plně vědělo, že z děravých očkování vyplývá riziko nových smrtelnějších variant. CDC si plně uvědomuje, že použití děravých vakcín usnadňuje vznik horkých (smrtelnějších) kmenů. Přesto to ignorovali, pokud jde o člověka.

Norimberský kód č. 7: Přípravu je třeba provést dokonce i proti vzdálené možnosti zranění, invalidity nebo smrti

Nebyly provedeny žádné přípravy. Tato genová terapie přeskočila pokusy na zvířatech. Vlastní klinické studie farmaceutických společností fáze 3 na lidech budou ukončeny až v roce 2022/2023. Tyto vakcíny byly schváleny na základě zákona pouze pro nouzové použití a vnuceny dezinformované veřejnosti. Nejsou schváleny FDA.

Norimberský kód č. 8: Experiment musí být prováděn vědecky kvalifikovanými osobami

Politici, média a herci, kteří tvrdí, že se jedná o bezpečnou a účinnou vakcínu, nejsou kvalifikovaní. Propaganda není lékařská věda. Mnoho maloobchodních prodejen, jako jsou Walmart & drive-through vakcínová centra, není způsobilých podávat experimentální lékařské genové terapie neinformované veřejnosti.

Norimberský kód č. 9: Každý musí mít svobodu kdykoli experiment ukončit

Navzdory pobouření více než 85 000 lékařů, sester, virologů a epidemiologů - experiment nekončí. Ve skutečnosti v současné době existuje mnoho pokusů o změnu zákonů s cílem vynutit dodržování očkování. To zahrnuje povinné i nucené očkování. Experimentální „aktualizační“ dávky jsou plánovány každých 6 měsíců bez jakéhokoli postihu rostoucího počtu úmrtí a zranění, které již tento experiment způsobil. Tyto „aktualizační“ dávky budou podávány bez jakýchkoli klinických zkoušek. Naštěstí tento nový norimberský proces ukončí tento zločin proti lidskosti.

Norimberský kód č. 10: Vědec musí experiment kdykoli ukončit, pokud existuje pravděpodobná příčina, která má za následek zranění nebo smrt

Ze statistických údajů je zřejmé, že tento experiment má za následek smrt a zranění, přesto se všichni politici, farmaceutické společnosti a takzvaní odborníci nepokoušejí zabránit tomu, aby tento experiment genové terapie způsobil újmu dezinformované veřejnosti.

 

Co můžete udělat, abyste pomohli ukončit tento zločin proti lidskosti? Sdílejte tyto informace. Vezměte své politiky, média, lékaře a sestry k odpovědnosti - že pokud se podílejí na tomto zločinu proti lidskosti, také se na ně vztahují zákony stanovené v Ženevské úmluvě a Norimberském kodexu a mohou být souzeni, uznáni vinnými a popraveni. Soudní řízení postupuje, shromáždily se důkazy a velký rostoucí počet odborníků bije na poplach.

Navštivte webové stránky Výboru pro Covid na adrese: https://corona-ausschuss.de/ a pokud se vás tento zločin týká, nahlaste událost, zúčastněné osoby a další podrobnosti na následující webové stránce:

https://www.securewhistleblower.com/

Zločiny proti lidskosti se týkají nás všech. Jsou zločinem proti vám, vašim dětem, vašim rodičům, vašim prarodičům, vaší komunitě, vaší zemi a vaší budoucnosti.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Zdroj: https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.