Sobota , 1 dubna 2023

20 myšlenek pro silnější Já

Autor: Petr Casanova.

Jeden starý muž žil na malém městě a vydělával si prodejem hamburgerů. Už moc dobře neslyšel, proto neposlouchal televizi ani rádio. Navíc už moc dobře neviděl, proto nečetl noviny ani internet.

Snažil se dělat svou práci nejlépe, jak uměl, stále více lidí navštěvovalo jeho obchod a on si řekl: „Daří se mi – pořídím si lepší pec na pečivo, pomocníka a otevřu ještě jeden obchod ve vedlejším městě.“

Měl ale syna, který studoval univerzitu. A ten, jak uslyšel o otcových plánech, zalomil rukama: „Táto, blázníš? Copak neposloucháš televizi ani rádio, nečteš noviny ani internet? Blíží se obrovská hospodářská krize!“

Starý muž se lekl: „Můj syn sleduje televizi, rádio, noviny i internet, navíc chodí na univerzitu, on to musí vědět!“ A zamyslel se: „Přece se nebudu zbytečně namáhat.“ Nepořídil si lepší pec, pomocníka ani další obchod, přestal dělat svou práci nejlépe, jak uměl, a lidé ho navštěvovali stále méně.

„Děkuji Ti, synu,“ pravil pak, „měl jsi pravdu. Moje tržby jsou stále horší. Obrovská hospodářská krize už skutečně začala…“

Při vzniku tohoto vydání magazínu FC Myšlením ke štěstí jsem chtěl na sto stranách ukázat, co všechno dokáže ovlivnit lidské myšlení. Jak se i neúspěch dá proměnit v úspěch, jak lze na dně posbírat motivaci, jak se učit trpělivosti i pokoře.

Pokud zrovna dnes zažíváte chvíle, kdy se cítíte slabší než jindy, přikládám alespoň dvacet jednoduchých námětů k zamyšlení. Třeba Vám některý z nich prospěje:

 1. „Hlavní důvod, proč je člověk nešťastný nebo neúspěšný, spočívá v tom, že až příliš poslouchá lidi ve svém okolí v domnění, že ho znají lépe, než se zná on sám.“ Napoleon Hill
 2. „Kdykoli vidíš něčí štěstí nebo úspěch, všimni si, že ten člověk nejdříve udělal odvážné rozhodnutí.“ Steve Jobs
 3. „Pokud Tě něco může udělat šťastným nebo úspěšným, vnímej svůj hlas. V okolí budou vždy existovat dva typy lidí, kteří Tě od takové cesty budou odrazovat: Ti první se bojí cokoli nového zkoušet, a ti druzí se bojí, že uspěješ.“ Ernest Hemingway
 4. „Vaše vlastní cesta je důležitější než cokoli dalšího.“ Abraham Lincoln
 5. „Většina lidského stresu plyne nikoli z toho, že by měli až příliš práce, ale že jdou cestou, která jim nevyhovuje, a na cestě, která by jim vyhovovala, nedokončují to, co začali.“ Paul Allen
 6. „Nesnažte se zavděčit všem ani umět všechno. Pokusíte-li se být dobří ve všem, nakonec nevyniknete v ničem.“ Tomáš Baťa
 7. „Úspěšný bojovník bývá i úplně běžný člověk, ale s jednou podstatnou schopností – laserovým zaměřením svých myšlenek. Nebojím se člověka, který jednou zkusil deset tisíc různých kopů; bojím se člověka, který jeden kop zkusil desettisíckrát. Který se soustředí jen na ten jeden. V něm může být mistr.“ Bruce Lee
 8. „Kdykoli jsem byl na rozcestí a nevěděl, jak dál, nebo mi scházely síly, osvědčilo se mi podívat se na svůj život jako v poslední den – jako kdybych právě dnes měl být pohřben. Položil jsem si otázky: Co jsem vlastně dokázal? Co důležitého jsem ještě neučinil? Co bych chtěl prožít ještě jednou, a co už ne? A pak jsem si uvědomil, jak jsem poctěn tím, že mám pořád ještě spoustu času to uskutečnit. Ale s vědomím, že ten poslední den přece jednou přijde…“ Victor Frankl
 9. „Životní úspěch nebo štěstí rovná se vědomosti + odvaha. Musíme totiž navnímat sami sebe a vědět, co a kdy máme dělat. Ale taky musíme mít dostatek odvahy uskutečnit to. Jen vědět neznamená nic proti dokázat.“ Jarod Kintz
 10. „Poznala jsem, že v životě dostáváme jen to, o co máme odvahu si říct.“ J. K. Rowling
 11. „Není možné stát se lepší verzí sebe sama, kterou si přejeme být, jestliže stále zůstáváme horší verzí sebe sama, kterou si nepřejeme být.“ Max De Pree
 12. „Neznám univerzální návod na štěstí nebo úspěch. Ale znám univerzální návod na neštěstí nebo neúspěch. Zní: Snažte se zavděčit každému.“ Richard Bach
 13. „Při výchově dětí nebo vedení spolupracovníků je to stejné jako ve škole. Špatný učitel jen mluví. Dobrý učitel vysvětluje. Skvělý učitel předvádí. Nejlepší učitel inspiruje.“ William Arthur Ward
 14. „Chceš-li být úspěšným lídrem, své obavy a pochybnosti si nech pro sebe, zatímco svou odvahu a víru sdílej s druhými.“ T. Harv Eker
 15. „Průměrní lídři zvedají laťku druhým. Nadprůměrní lídři zvedají laťku sobě. Nejlepší lídři dokážou vlastním příkladem inspirovat druhé, aby si laťku zvedali sami.“ Mary Kay Ash
 16. „Tři kroky k úspěchu v jakémkoli podnikání: 1. Obklopte se schopnými lidmi, 2. Delegujte na ně příslušné pravomoci, 3. Jděte jim z cesty.“ Bill Gates
 17. „Chceš-li postavit loď, nepřesvědčuj muže, aby opracovávali dříví, rozdělovali si práci a poslouchali Tvé příkazy. Nejdříve je nauč toužit po moři.“ Antoine De Saint-Exupéry
 18. „Nikdy se netrap tím, co o Tvých snech soudí a říkají ti, kteří toho sami pro své sny moc nedělají.“ Robert Kyiosaki
 19. „Nezabývejme se těmi, kteří nás ponižují, a to ze dvou důvodů. Předně, nikdo nás nedonutí cítit se méněcenně, pokud mu to sami ve své mysli nedovolíme. A potom, mstít se takovým lidem je jako foukat do cizí svíčky v bláhové naději, že ta naše pak bude svítit jasněji.“ Eleanor Roosevelt
 20. „Chceš-li to opravdu a hodně nandat těm, kteří pochybují o Tvých snech a Tvé schopnosti jich dosáhnout, věř, že nejlepší pomstou bude Tvůj úspěch. Tvá otázka by proto nikdy neměla znít: ,Kdo mi to dovolí?‘ Ale: ,Kdo mě zastaví?‘ A zahrň mezi ně i tvář ve svém zrcadle.“ Richard Branson

Zdroj: https://www.firstclass.cz/2019/07/20-myslenek-pro-silnejsi-ja/

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.