Středa , 29 března 2023

Co je Agenda 2030 a jak souvisí s redukcí počtu obyvatel

Autor: Martin Kirschner.

To co se na první pohled jeví jako ušlechtilé cíle je podle Davida Ickeho jenom zástěrka pro zavedení totality, aby jí lidé snadněji přijali.

V současné době jsou po celém světe zabíjení lidé očkováním. To samo o sobě není překvapením pro mnohe whistleblowery jako je Michael Morris, Jan van Helsing a David Icke, kteří tyto události ve svých knihách předpovídali.

Například David Icke ve své knize Život v přeludu popsal, jaká budou zavedená opatření v souvislosti s Agendou 2030 a redukcí počtů obyvatel. To co nám vlády na první pohled prezentují jako starost o naše životy je ve skutečnosti záminka pro zavedení totální kontroly.

Citát je ze strany 320 této knihy kde David Icke předkládá informace, co chtějí elity zavést po celém světě do roku 2030:

Citát z knihy:

„Agenda 2030

OSN vytvořili Rothschildové a Rockefellerové jako plíživý krok ke světové totalitě a pozemek, na kterém ústředí Organizace spojených národů stojí, darovala rodina Rockefellerových. Spolu s Rothschildy stáli také za Ligou národů – neúspěšným předchůdcem OSN.

Veškerá globální politika, cíle a iniciativy, se kterými OSN přichází, patří do archontské agendy. Není tedy žádným překvapením, že Agenda 21 operuje skrze OSN. V roce 2015 přišla její aktualizovaná verze v novém balení pod názvem Agenda 2030. To je zhruba datum, kdy už by měly být nainstalovány klíčové pilíře plánované archontského fašistické světovlády a bude možno pokračovat. Agenda 2030 – nová světová agenda, jak se sama nazývá – byla dohodnuta na zvláštním summitu OSN v září 2015 a zavazuje státy k „novému plánu pro udržitelný rozvoj“.

Plán tvoří 17 „cílů udržitelného rozvoje“ a 169 přidružených cílů. Slovy výzvy Evropské unie, „mobilizuje všechny země a zainteresované subjekty, aby usilovaly o dosažení těchto cílů a ovlivňovaly domácí politiku“. Dejte si ta slova do orwellovského překladače a vyjde vám: „vnutit vůli těch, kteří ovládají OSN, všem zbývajícím na celém světě“. Znovu využili papeže, aby prodali tento klam, což se ovšem dalo čekat, když je to vrchní představitel archontské babylónské církve. Ostatní archontští přívrženci zatím zpívali ze svého sborníčku a sborově zvěstovali příchod „nového světa“. Sice měli pravdu, nový svět je v plánu, ale vypadá poněkud jinak, než jak ho popisovali.

Většina těch, kteří se do toho plánu zapojili, neměli nejmenší tušení, k čemu se ve skutečnosti zavazují. Vůbec nechápou, co se doopravdy děje. V prohlášení Evropské unie to všechno stojí, ovšem, pochopitelně, bez pravdivého kontextu:

Nová Agenda 2030 přináší nově definovanou spolupráci mezinárodní komunity na globálním závazku dosáhnout jiné budoucnosti pro lidstvo a planetu – takové, která povede svět cestou udržitelného rozvoje.

Zatímco Rozvojové cíle tisíciletí se zaměřovaly na rozvojové země, Agenda 2030 je úplně první globální dohoda, která stanovuje univerzální, komplexní akční plán, který ovlivní všechny země, včetně jejich domácí politiky.

Tak tady to máte. To je to, před čím už tak dlouho varuji, že to přichází. Popisují vznik globální diktatury, aby zavedli politiku a postupy v úplném spektru lidské společnosti. A to tak, že budou národním vládám ukládat, co mají a nemají dělat. Prohlášení EU pokračuje:

17 nových cílů udržitelného rozvoje a 169 přidružených cílů harmonicky rozvíjí tři oblasti udržitelného rozvoje – životní prostředí, sociální sféru a ekonomiku. Pokrývají tak témata, jako je chudoba, nerovnost, zabezpečení potravin, zdraví, udržitelná spotřeba a produkce, růst, zaměstnanost, infrastruktura, udržitelný management přírodních zdrojů, klimatická změna, stejně jako rovné postavení pohlaví, mírumilovná a otevřená společnost, právo na spravedlnost a přístup k zodpovědným institucím.

Následující řádky jsou přímo ze stránek Agendy 21 a archontského plánu pro svět. Všimněte si, že je zde jako součást politické korektnosti zahrnuta rovnost pohlaví. „Cíle“ jsou formulovány tak, aby na ně člověk prostě musel odpovědět: „Samozřejmě, s tímto přece musí každý souhlasit“. Ale stejně, jako

Archonti manipulují svět ze zákulisí, tak jsou jejich dokumenty manipulovány tím, co v nich není řečeno.

Tady je oněch 17 „cílů“ s vysvětlením, co vlastně znamenají:

1) Ukončit chudobu ve všech jejích podobách na celém světě

(Toto nemáme v úmyslu, protože jsme to byli my, kdo chudobu vytvořili. Ale to nám nebrání využít to jako záminku a tvrdit, že chudobu lze odstranit jedině centralizovanou kontrolou globálních financí a centrální světovou bankou.)

2) Ukončit hlad, zabezpečit potraviny, zlepšit výživu a propagovat udržitelné zemědělství

(Toto nemáme v úmyslu, protože jsme to byli my, kdo vytvořil hlad. Ale můžeme to využít jako záminku a tvrdit, že hlad lze odstranit jedině centralizovanou kontrolou světové produkce potravin a celosvětovým používáním geneticky modifikovaných potravin GMO, které přitom produkci potravin ničí.)

3) Zajistit zdravé životy a propagovat blahobyt pro všechny lidi každého věku

(Nehodláme přirozeně zajišťovat lidem zdraví – zdraví lidé jsou to poslední, co bychom potřebovali, ale můžeme to použít jako výmluvu k zavedení povinného očkování a farmaceutické medicíny, zatímco alternativní medicínu zakážeme.)

4) Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a propagovat rovné příležitosti pro celoživotní vzdělávání pro všechny

(Chceme, aby byly všechny děti spravedlivě a stejně naprogramovány povinným „vzděláváním“ a abychom jejich životy řídili skrze tyranii, kterou nazýváme „školou“. Chceme, aby jejich naprogramování bylo trvalého charakteru, až do okamžiku, kdy budou příliš staří a tudíž nepotřební, a pak se jich zbavíme.)

5) Dosáhnout rovnosti pohlaví a posílit úlohu všech žen a dívek

(Viz praštěné radikální feministky popsané výše)

6) Zajistit dostupnost vody a hygieny pro všechny a její udržitelný management

(Centralizovaná kontrola všech vodních zdrojů a zásob – dostanete vodu jenom tehdy, když s tím budeme souhlasit.)

7) Zajistit přístup k dosažitelným, spolehlivým, udržitelným a moderním energiím pro všechny

(Centralizovaná kontrola všech energetických zdrojů a zásob – dostanete elektřinu, pokud s tím budeme souhlasit.)

8) Propagovat trvalý, inkluzivní a udržitelný ekonomický růst, plnou a produktivní zaměstnanost a slušnou práci pro všechny

(Centralizovaná kontrola veškerých ekonomických aktivit skrze světovládu a obchodní zóny, deindustrializace, budete pracovat tam a tehdy, jak vám přikážeme.)

9) Vybudovat pevnou infrastrukturu, propagovat všezahrnující a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace

(Vybudovat obytné zóny a oznámit, že industrializace je nadále neudržitelná.)

10) Snížit nerovnoprávnost v rámci zemí i mezi zeměmi

(Ať jsou všichni stejně chudí – kromě nás.)

11) Zajistit, aby města a lidská osídlení byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná

(Shromáždit lidi mimo půdu, zavřít je do hustě osídlených vězeňských kempů, které jsou zabezpečeny nepřetržitým kamerovým dozorem.)

12) Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a produkce

(Centralizovaná kontrola veškeré produkce a distribuce.)

13) Podniknout bezodkladné kroky v boji proti změně klimatu a jejímu dopadu

(Deindustrializace a odsunutí lidí z půdy, aby se svět zachránil před něčím, co neexistuje.)

14) Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj

(Centralizovaná regulace oceánů, moří a všeho, co je v nich.)

15) Chránit, obnovovat a propagovat udržitelné využití pozemských ekosystémů, provádět udržitelnou správu lesů, bojovat proti přeměně krajiny v poušť, zastavit a zvrátit úbytek půdy a zastavit ztrátu biodiversity

(Odsunout lidi z půdy do obytných zón a na většině území planety jim zakázat pohyb.)

16) Prosazovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytnout přístup ke spravedlnosti pro všechny a vybudovat účinné, zodpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

(My prostřednictvím nelítostného policejního státu zajistíme mír, lidé budou podrobeni naší představě spravedlnosti a budeme určovat, kdo povede vládu.)

17) Posílit prostředky pro zavedení a revitalizaci globálního partnerství pro udržitelný rozvoj

(Konec národní suverenity, všechna moc přejde do rukou globální/světové centrály – do našich rukou.)

To je vážně docela hezký příklad archontského převrácení, tyto „cíle“. A jakého příkladného zanedbání povinnosti se dopustili všichni, kdo pro tento manifest zla hlasovali, aniž by si prostudovali, co se ve skutečnosti za těmito cíli skrývá.

Lidskou společnost možná vedou hodně zlí lidé, ale bez těch zcela neinformovaných idiotů na vlivných pozicích by to vůbec nebylo možné.

Redukce počtu obyvatel

Stačí letmý pohled na mapu biodiversity Spojených států a je jasné, proč je hlavní součástí Agendy 21 / 2030 dramatické snížení lidské populace na Zemi. Metody, jak toho dosáhnout – a v současnosti už se používají – zahrnují kumulativní účinek jedovatých chemických přísad v jídle, nápojích a pitné vodě, nemoci vytvořené v laboratořích, očkování, hladovění, obrovskou míru ozáření atmosféry, klesající počet spermií ve spermatu a mnoho dalších věcí (podrobné informace k plánu na redukci počtu obyvatel najdete v knize The Perception Deception).

Už dnes jsou lidé chodící toxické časované bomby. Návrh dokumentu OSN, Vyhodnocení světové biodiversity, požaduje, aby byla světová populace radikálně snížena na jednu miliardu (když toto píšu, žije na Zemi již přes sedm miliard lidí). Televizní producent Aaron Russo prohlásil, že Nick Rockefeller mu v rozhovoru prozradil, že se populace musí snížit minimálně na polovinu.

Archonitici, jako je například zakladatel CNN Ted Turner, miliardář z Microsoftu Bill Gates, zastánce očkování, GMO a konceptu poroty smrti, tyto ambice hlasitě podporují, stejně jako obecně celá Elita. Gatesův otec, William H. Gates, kdysi předsedal organizaci Plánované rodičovství, která vzešla z eugenického hnutí. Gates junior připouští, že jeho rodina kdysi podporovala názory nechvalně proslulého eugenika, Thomase Malthuse. S redukcí počtu lidí souvisí i takzvané „klinické postupy“.

Lékaři pacienty (zejména ty starší) v podstatě zabíjí tím, že jim odepřou léky a jídlo, jakmile se rozhodnou, že pacient umírá. Existuje spousta příkladů pacientů, u kterých milující blízcí trvali na jiném postupu a oni pak žili ještě spoustu dalších let. Momentálně však vidíme pouze onu pověstnou nohu ve dveřích.

Jakmile lidé dosáhnou věku, kdy už Sytému nebudou schopni sloužit, ti psychopati se jich budou chtít zbavit. Archontský agent, mega-psychopat a arcimanipulátor Henry Kissinger nazval lidi, kteří už systému neslouží „darmožrouty“.

Také klesající počet spermií u mužů po celém světě je spojen s redukcí obyvatelstva. Vědci varují, že brzy dosáhneme bodu, kdy bude plodnost vážně ohrožena. Velká španělská studie odhalila, že počet spermií ve spermatu se za deset let snížil až o 38% a hlavní úlohu v tom hrají toxiny. Studie se zvlášť zmiňovala o antikoncepci, která se močí dostávajá do zásob vody a bisfenolu A neboli BPA, který narušuje hormony a používá se k povrchovému ošetření plechovek a k výrobě plastových nádob na potraviny, lahví a účtenek.

Nic z toho není náhoda. Proč by si měla kalifornská firma Epicyte, která se zabývá biotechnologiemi, v roce 2001 patentovat gen, který při vstřebání způsobuje u mužů a žen plodnost nebo neplodnost. Proč by tento gen vkládali genetickým inženýrstvím do semínek kukuřice? A další proč – proč asi Monstanto a Dupont vytvořily společný podnik a koupily firmu Epicyte, aby „komerčně využily“ jí vyvinutý gen?

Prezident firmy Epicyte, Mitch Hein, řekl: „Máme vyhřívaný skleník plný rostlin kukuřice, které vyrábějí protilátky ničící sperma.“ Naznačil tak, že by právě to mohlo být řešením přelidnění planety. Rima E. Laibow, ředitelka pro zdraví v Nadaci pro přírodní řešení, upozornila na to, že Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) zamezuje veřejnosti v jejím právu vědět, zda se tento gen nenachází v potravinách, které konzumují:

Chcete vědět, zda potraviny, které jíte, obsahují gen Epicyte? Jistěže chcete. A co jídlo, které jedí vaše děti, vnoučata? Samozřejmé, že to chcete vědět. Ale FDA, „Falešná devastující agentura“ dala jasně najevo, že podle současných zákonů je nelegální tyto informace získávat.

K snížení počtu obyvatel se má dojít různými způsoby, některé jsou postupné, kdy se účinky kumulují, jiné fungují okamžitě. Uvidíme, jak bude na světlo vycházet mnoho věcí, o kterých dnes nevíme. Předpokládám, že zredukování počtu obyvatel by mohlo nějak pomoci třeba i to, kdyby byli všichni muži mrtví, no ne?“

Konec citace.

Shrnutí

Kniha byla napsána v roce 2016, ale v plné míře popisuje to, čeho jsme dnes svědky. Agenda 2030 je soubor akcí, které mají postupně vést k zavedení NWO, dnes pod pracovním názvem Great Reset.

S tím také souvisí redukce počtu obyvatel. Například lidem, kteří nejsou očkování se nedostává zdravotního ošetření a ti co jsou očkování mají těžké zdravotní následky, nebo vlivem očkování umírají. Ať si tedy vyberete jakoukoliv volbu, tak to má negativní vliv na vaše zdraví a životy. Jak říká David Icke, tak díky „zcela neinformovaným idiotům“ jsou do společnosti zaváděny procesy řízení, které lidem ničí zdraví a životy.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Jeden komentář

  1. Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.