Neděle , 26 března 2023

Cobra a hnutí odporu. Vysvobodí Zemi Plejáďané z globálního otroctví NWO?

Autor: Martin Kirschner.

Rád bych s vámi sdílel úryvek z knihy „Můj otec byl MIB“ od spisovatele Jana van Helsinga. Podle informací z této knihy to vypadá, že brzy přiletí přátelští mimozemšťané (patrně Plejáďané), kteří zemí osvobodí z područí temných sil. Citát je ze strany 229:

Citát z knihy:

„Kobra je kontaktní osoba Plejáďanů, což jsou lidstvu přiznivě naklonění mimozemšťané, kteří se rozhodli pro aktivní účast na osvobození planety Země. Z toho důvodu také iniciovali vznik Hnutí odporu.

Toto odbojové hnutí doporučilo Cobře, aby zůstal v anonymitě. Cobra je ve stálém styku s bytostmi, jež Hnutí odporu pomáhají a je také pozemským zástupcem sítě Agartha. Úkolem těchto skupin je připravit lidstvo na BOD ZLOMU (=v angličtině EVENT = v tomto případě velká, či mimořádná událost – pozn. Redakce).

Cobra zahájil svou práci v polovině roku 2012 na svém internetovém blogu The Portal, kde poskytuje veřejnosti aktuální informace. V pravidelných rozhovorech a vyjádřeních informuje o současné situaci na Zemi z pohledu planetárního Hnutí odporu.

Následuje shrnutí nejdůležitějších informací superinsidera Cobry, jež chce sdílet veřejnosti:

Země je poslední planetou tohoto Vesmíru, která se nachází pod kontrolou temných sil, a je také posledním bojištěm galaktické války, jež zuří už po dlouhou dobu. Kdysi se naše Galaxie dokázala vymanit z moci temných sil. Stalo se tak pomocí galaktických sil světla, které chrání práva všech cítících bytostí. Jejich cílem je vytvoření harmonické galaktické společnosti.

Někteří tvorové v rámci Galaktické federace již dosáhli pokročilého duchovního rozvoje, a tak byla vytvořena unie s vyššími bytostmi a vzestoupenými mistry. Byl stanoven takzvaný Galaktický kodex, který upravuje veškeré vztahy mezi silami světla a tmy na všech obsazených planetách. Kodex představuje právní základnu pro všechny akce federace v této Galaxiii. Jedná se o etické směrnice, s nimiž všechny duše světla souhlasily ze svobodné vůle, poněvadž odrážejí jejich vnitřní pravdu.

Každá bytost nadaná rozumem má nárok na pozitivní životní zkušenosti. Utrpení a bolest nemají v prosvětlených galaktických společnostech jako zkušenost své opodstatnění. Temné síly však přisoudily utrpení, bolesti a oběti vlastní hodnoty, což bylo součásti programování (=manipulace) obyvatelstva okupovaných planet – tím je snadněji udržovaly v otroctví. Každá bytost však má vnitřní spojení se Zdrojem všeho stvoření, což jí také zaručuje nezměnitelné právo na pozitivní životní zkušenost. Nad tímto děním bdí osvícení mistři (=bytosti, které dosáhli mistrovství v aktivaci a sebezdokonalování vlastního potenciálu univerzálních schopností, jež dřímají uvnitř každé bytosti – pozd. Redakce), kteří disponují silami, jež jim umožňují pomáhat bytostem v říši hmoty, aby se mohli znovu dostat k Zdroji veškerého stvoření. Život na zemi neměl být nikdy naplněn pouze existenčním bojem o přežití a tvrdou práci, ale měl být zdrojem radostných a kreativních zkušeností.

Každá inkarnovaná bytost má nezměnitelné právo na dobrovolně zvolenou životní cestu, aby se tak znovu mohla vrátit ke Zdroji všeho bytí. Dalším je právo na neomezený přístup ke všem informacím, jež mají duši pomáhat k tomu, aby porozuměla své aktuální roli v rámci univerza. Tyto informace dávají lidem osvícení mistři, kteří dohlížejí na evoluci různých ras a civilizací. Každá bytost má právo na absolutní svobodu a ochranu před negativními akcemi jiných rozumem nadaných bytostí. Pokud jsou tato práva porušována, má galaktická federace právo na intervenci, a to bez ohledu na lokální zákony. Toto právo platí ve všech civilizacích na všech planetách ve všech slunečních systémech. K řešení problematických situací se zpravidla využívají nejrůznější mírumilovné prostředky. Pokud se však jedná o porušování galaktického kodexu v míře, která je kritická, má federace právo použít vojenskou sílu.

Výše zmíněné případy se týkají planet, které jsou přímo okupovány temnými mocnostmi, jež si obvykle berou místní obyvatele jako rukojmí, aby tak zastavily pokrok mocností světla. Pro případ aktivnějšího zapojení světelné strany moci do dění na Zemi vyhrožují temné síly jadernou válkou, což je také hlavním důvodem toho, proč není tato planeta dosud osvobozena. Situace se však naštěstí mění k lepšímu a proces směřuje k brzkému osvobození Země.

Někteří možná namítnou, že lidstvo má právo na to, aby si své problémy vyřešilo samo. K porušování lidských práv dochází neustále, avšak lidé nejsou tuto situaci schopni zvládat sami, a proto jim Galaktická federace napomáhá při odstraňovaní globálních loutkoherců. Tito tvorové sužují lidstvo již od dob Atlantidy. Až vše dospěje ke zdárnému konci a Země bude osvobozena, stane se Galaktický kodex univerzálním zákonem, neboť pak zmizí temnota z celého univerza.“

Konec citátu.

Podle mě je velmi pravděpodobné, že planetu Zemi skutečně navštíví mimozemšťané. Již Donald Trump chtěl odtajnit dokumenty o mimozemšťanech, ale byl svými poradci zastaven, protože podle jejich názoru na to ještě není ten správný čas. Stejně tak Barrack Obama veřejně přiznal, že vláda Spojených států má důkazy o existenci UFO.

V případě, že by na naší planetě otevřeně přistály přátelští mimozemšťané, tak vlády budou vyšilovat a říkat, že to jsou naši nepřátelé. Je to pochopitelné, protože ti takzvaní „loutkoherci“ ve vládách jsou klony, které vytvořili nepřátelští mimozemšťané, aby nás ovládaly. Článek o tom, že planeta Země je okupována tisíce let nepřátelskými mimozemšťany si můžete přečíst zde.

V současné době se podzemní tunely od reptiliánů vyčišťují a probíhá proces deaktivace jaderných bomb, který má být dokončen do roku 2023. Do té doby pravděpodobně potrvá NWO a pak by lidstvo měli osvobodit přátelští mimozemšťané. Donald Trump a další (lidští) představitelé budou lidem odkrývat postupně data o mimozemšťanech, aby pak pro lidi nebyl takový šok se s nimi setkat.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.