Středa , 31 května 2023

Genová manipulace pomocí vakcín proti Covidu-19 je zásahem umělé mimozemské inteligence s cílem zotročit lidstvo

Autor: Martin Kirschner.

Vše nasvědčuje tomu, že nepřátelští mimozemšťané chtějí změnit lidskou DNA, aby mohli s lidstvem snáze manipulovat a zotročit lidstvo. (Publich Domain)

Myslím, že je načase lidem ještě více otevřít oči ohledně toho co se kolem nás odehrává. Spící ovce tohle vůbec nepoberou. Ti co jsou probuzení pochopí další souvislosti hlavně ohledně toho, že vakcíny proti Covid-19 jsou útokem na DNA lidsva od mimozemské inteligence.

Pojďme si trochu probrat minulost, abychom si uvědomili souvislosti s tím co se kdysi stalo a co se odehrává dnes. Zároveň si objasníme techniky, jak manipulovali tyto bytosti s lidstvem a co jsou zač. Následující citace jsou z knihy „Můj otec byl MIB“ od Jana van Helsinga vydané roku 2017. Tento citát je ze strany 157:

„Kniha Henochova obsahuje jednoznačné důkazy o mimozemských návštěvách a genetickém mísení lidí s mimozemšťany. Nejnovější výzkumy lidské DNA navíc jednoznačně odhalily medicinské zásahy do lidského genofondu. Existují také důkazy o podílu mimozemšťanů na zásazích do lidské DNA. Některé tyto záznamy jsou staré několik tisíc let: například zprávy o božstvech Anunnaki, která měla vytvořit prvního člověka. V novodobé historii zase existují početné případy únosů lidí mimozemšťany. Provádějí se na zemi průběžně pokusy na lidech? Ve všech starobylých kulturách nacházíme zmínky o tom, že předkové králů a panovníků byli nositeli posvátného rodového práva, neboť byly božského původu. Jejich potomci pak jako zástupci bohů vládli na Zemi – a to jsou dnešní elity.“

„Potomky bohů“ chápejte jako míšence nepřátelských mimozemšťanů a lidí. Dále ze strany 161 máme vysvětleno, jak se tito „potomci bohů“ vmísili do starověkých právo platných lidských vlád a dnes vládnou a manipulují s lidstvem:

„Dávno v minulosti ještě před existenci Atlantidy existovali lidé, kteří se skrývali v temnotách. Praktikovali černou magii a vyvolávali do našeho prostoru bytosti z hlubin. Tak se tyto bytosti dostali do našeho časového a prostorového cyklu. Neměly žádnou formu a podléhali nižším vibracím a žili nepozorovaně mezi pozemskými dětmi. Formu mohli vytvořit jen pomocí krve a v tomto světě mohly žít pouze prostřednictvím lidí.

V dávných dobách byly tyto kreatury lidmi poraženy a musely se uchýlit tam, odkud pocházely, a tedy do hlubin. Část z nich však na Zemi zůstala, a to v prostorách a úrovních, které byli lidem neznámé. V Atlantidě tyto bytosti živořili jako stíny, občas se ale objevily i mezi lidmi. Došlo-li k obětním rituálům krve, mohli se tyto temné síly zjevit mezi lidmi.

Pohybovali se tak mezi námi v lidské podobě, jež však byla jen zdánlivá. Jakmile totiž odpadly jejich mimikry, byly možné spatřit, že mají hadovité hlavy; lidem však k jejich škodě připadaly jako ostatní lidé. Dokázaly se vloudit do vlád a nabývaly forem typických pro lidská pokolení Prostřednictvím černé magie vraždily náčelníky i panovníky, aby si pak přivlastnili jejich podobu, a vládli tak nad lidmi. Tyto kreatury mohly být odhaleny pouze prostřednictvím (bílé magie). Jejich pravé tváře se dali spatřit pomocí tónů. Z království stínů usilovaly o zničení lidstva, aby pak mohly vládnout namísto něj.“

Před 26 000 lety došlo k genové manipulaci lidí žijících v Atlantidě těmito mimozemskými bytostmi. Mám za to, že k tomu došlo podobnou formou jako dnes (vakcíny). Od té doby lidstvo zdegenerovalo. Omezila se činnost šišinky mozkové, lidé ztratili schopnost telepatie, levitace a řadu ze svých božských schopnosti. Od té doby je lidstvo pronásledováno válkami, utrpením, nemocemi a stárnoucí degenerací svých těl. Strach a utrpení jsou živnou půdou z které tyto bytosti žijí a parazitují na lidstvu. Takzvané „obětní rituály krve“ jsou na lidstvu páchány celá staletí prostřednictvím válek, hladomorů, epidemií a genocid. Současně byla vytvořená pro lidstvo iluze (Matrix), aby se lidé nemohli probudit a vymanit se z tohoto systémového otroctví.

Další citát je ze strany 209 této knihy:

„Negativní mimozemšťané mají velký zájem o lidskou DNA. V našem nitru se nacházejí neobyčejné vlastnosti a síly, kterých se mimozemšťané velmi obávají. Pokud se nám někdy podaří tento vlastní skrytý potenciál plně využít, byli by nám nezvaní návštěvnici z vesmíru vydání na milost a nemilost, a proto neustále pracují na tom, aby z nás učinili genetické zmetky a zničili nás. Podle některých konzumují reptiloidé i jejich negativní spojenci především lidské maso, lidskou krev a žlázové výměšky, přičemž jsou na této potravě závislí tak jako někteří lidé na drogách“

Z tohoto citátu se dozvíme, že mimozemšťané mají velký zájem o lidskou DNA. V současné době již víme, že se vzorky DNA z covid testů zasílají do Číny, kde je dnes přesunuta koncentrace řízení elit. Není tajemstvím, že v Číně se z mučení lidí vyrábí adrenochrom a lidem jsou zaživa odebírány orgány. V současné době chtějí elity toto převést do celého světa. To má být ten jejich Great Reset především pro probuzené lidi, kteří nechtějí být jejich otroky.

Pokud jsou ty takzvané elity potomci bohů, jak o sobě tvrdí, tak proč se nás tolik bojí, že z nás musí dělat „genetické zmetky“? Jak dnešní svět ukázal, tak všemu co je na první pohled vidno, je právě naopak. Ve skutečnosti jsou lidé  potomky bohů, ale kvůli genetickým manipulacím, vymývání mozků skrze náboženství a vzdělávací systém si to neuvědomují. Pro tyto negativní bytosti jsme jenom potravou, jak na fyzické, tak na duchovní úrovni.

Je potřeba si uvědomit, že lidstvo je v otroctví mimozemšťanů již tisíce let. Nicméně kolem roku 1930 americká, britská a německá vláda uzavřela s mimozemšťany dohodu, která se ukázala být trojským koněm. Citát je ze strany 211 této knihy:

„Abychom pochopili situaci s mimozemšťany na této planetě, je nezbytné si uvědomit, že vysoce postavení členové německé nacistické, americké a britské vlády na konci války nejenže o mimozemšťanech věděli, ale dokonce s nimi aktivně spolupracovali. Tato spolupráce byla zahájena již někdy kolem roku 1930. Dne 11. července 1934 byla uzavřená první dohoda s těmito bytostmi, jež začaly být označování jako malí Šediváci či Šedivci. Tito mimozemšťané pocházejí ze souhvězdí Orionu. Zmíněná dohoda byla uzavřena s americkou vládou za prezidenta Franklina Delano Roosevelta na palubě námořní lodi v přístavu Balboa v Panamské průplavu na území, které tehdy patřilo USA. Byla to jedna z nejdůležitějších událostí lidských dějin a nevědomé lidstvo se na základě této dohody stalo hostitelem zlovolné mimozemské rasy. Ačkoliv se jedná o mimozemšťany na vysokém vývojové stupni, nemají s lidmi dobré úmysly. Dohoda byla uzavřena před představiteli amerických tajných služeb a neškodně vyhlížejícími Šedými mimozemšťany. Tito Šediváci zastupovali rasu reptiloidních bytostí, již pocházeli z dvojhvězdy Tuban (=Alfa Draconis) v souhvězdí Draka.

Podle výše zminěné dohody měli dát Šedí mimozemšťané lidem k dispozici vysoce rozvinutou technologiii. Na oplátku získali povolení neomezeně unášet lidi a využívat je v rámci svých genetických programů. Americká vláda však po mimozemšťanech požadovala seznam se jmény všech unesených a trvala na tom, aby se tito lidé poté mohli bez úhony vrátit domů s vymazanou pamětí. Šediváci v rámci této výměny dodali lidem antigravitační přístroje, kovy a slitiny, volnou energiii a lékařské technologie. Tento obchod se však ukázal být doslova trojským koněm. Mimozemšťané prohlásili, že dávají své přístroje k dispozici za té podmínky, že budou moci infiltrovat lidstvo na všech úrovních, což ostatně také provedli, neboť nahradili významné světové vůdce klony pod svojí kontrolou.“

Tak už jenom tento citát z knihy nám pomůže pochopit, co se dnes odehrává. Země je pod okupací mimozemšťanů. Je potřeba vzít proto v potaz, že velká část vůdců jsou buď klony bez duše, které jsou přímo ovládány mimozemšťany, a nebo jsou někteří politici ovládání pomocí technologie MK kontrol. To by mohlo být také vysvětlením, proč všechny jejich „záchranné akce“ ve skutečnosti zabíjejí lidi, než zachraňují. Tyto bytosti jsou nesmírně inteligentní a ví přesně, jak s lidmi manipulovat tak, aby si toho velká spící masa nevšimla.

Další citát z této knihy nám přímo předpověděl to, co se dnes odehrává a také je zde uvedeno co obsahují vakcíny. Citát je ze strany 217 této knihy:

„Vraťme se zpět k M. Princeovi, jenž se domnívá, že v nejbližších letech má dojít ke čtyřem fázím, jež budou směřovat k nastolení nového světového řádu:

  1. Celosvětové zhroucení burz a trhů, který bude znamenat první velký útok na světovou populaci.
  2. Araby podporovaný a Ruskem provedený útok na USA a Britániii jako spouštěč třetí světové války.
  3. Plošný útok biologickými zbraněmi na světovou populaci a návrat ničivých epidemií typu moru.
  4. Vrcholem má být ve spolupráci s ilumináty mimozemská invaze pod falešnou vlajkou.

Dne 8. září 2006 obdržel Prince e-mail od svého dalšího informátora 33. stupně:

„Milý Michaeli, Většinový výbor (=Majic) je volen z řad iluminátů (z nejvýše postavených tříset členů 33. zdenářského stupně) dokončují se plány na vyvolání falešného Armagedonu. Sleduj Irán a Pakistán. Armegedon má vypuknout na Středním východě, zatímco lord Rothschild a jeho lože buou atakovat americký finanční systém. Podle mých poznatků má být tento plán zahájen simultálním finančním útokem, následovat má válka s Ruskem prostřednictvím Iránu a Izraele a USA mají být zasaženy smrtícím virem ptačí chřipky. V očkovacích látkách vyrobených ve Švýcarsku firmami Rockefellerů se pochopitelně nacházejí implantované mikročipy. Pokud by se objevily synové světla (Plejáďané), což se také očekává, bude iniciován projek Blue Beam a tedy falešná mimozemská invaze. K Vašim službám a s úctou Váš XXX.“

Michael Price tvrdí, že zde tahají za nitky drakonidé a božstva Anunaki, protože chtějí zpovzdálí pozorovat, jak se lidé navzájem drasticky decimují, aby pak – jakmile se na scéně objeví větší počet mimozemských ozbrojených sil – nemohli klást účinný odpor mimozemskému ovládnutí celé planety.

Tajná služba NSA vymyslela sousloví konspirační teorie a vnutila ho veřejnosti, aby tak mohly být nevzdělaným lidem vymývaný mozky. Vše co zde bylo popisováno, však reálně existuje. Kontrola myšlení a genetické manipulace jsou historickou zkušeností, všechno je zdokumentováno a je doložitelné odtajněnými vládními dokumenty, jako například projekt kontroly myšlení a psychické manipulace lidí MKULTRA.“

Pokud máme porazit toto zlo, tak je potřeba uvědomit si, co se na planetě zemi odehrává. Pokud pojmenujeme nepřítele a odhalíme jeho tvář, tak jsme jedním krokem k vítězství. Klíčové je, aby se většina lidstava nenechala očkovavat genetickými vakcínami, abychom jako celek nedegenerovaly a nevrátili se tak o 26 000 let zpátky, kdy k tomu došlo v Atlantidě. V dnešní době se spousta lidem čistí a pozvedá DNA na vyšší vibrační úroveň a tyto bytosti tomu chtějí zabránit.

Šiřte tento článek všude kde můžete, včetně zahraničí, aby vznikaly nové překlady a lidstvo jako celek si konečně uvědomilo, jaká nekalá hra je po celá tisíciletí (a hlavně dnes) hrána mimozemskými bytostmi s lidmi.

 

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.