Středa , 31 května 2023

Dr. Joseph Murphy radí, jak se zbavit závislosti na alkoholu

Autor: Martin Kirschner.

Dr. Josef Murphy radí, jak skrze moc svého podvědomí skoncovat s alkoholem.

Možná si chcete dát na nový rok předsevzetí, že přestanete pít alkohol. Pak je tento článek určený právě pro vás. Rád bych s vámi sdílel citát z knihy „Síla našeho podvědomí“, kterou napsal Dr. Joseph Murphy. V této části knihy popisuje, jak se zbavit závislosti na alkoholu:

Citát z knihy:

Jak se zbavit určitého zvyku nebo vytvořit nový

Člověk je v životě na zvycích závislý. Zvyk je jedna z funkcí vašeho podvědomí. Naučili jste se plavat, jezdit na kole, tančit  a řídit vědomým opakováním věci, dokud nevytvořily stopu ve vašem podvědomí. Potom už děláte věci automaticky, protože se jich chopilo podvědomí. Někdy se tomu říká druhá přirozenost, je to reakce vašeho podvědomí na to, jak se chováte a co děláte.

Je jen na vás vybrat si, jestli si budete vytvářet dobré nebo špatné návyky. Pokud opakujete negativní myšlenky, nebo se nějakou dobu určitým způsobem chováte, nakonec podlehnete síle zvyku. Zákon povědomí se projeví právě v této podobě.

Jak se zbavit zlozvyku

Bob J. mi řekl: „Přišel jsem o práci, manželku i rodinu kvůli pití. Manželka se mnou nemluví ani po telefonu, neumožní mi vídat se s dcerou. Nevím co si počít. Často mám neovladatelné nutkání pít a pak zůstanu opilý i dva týdny. Nedokážu se toho zlozvyku zbavit.“

„Zkoušel jste s tím přestat?“ zeptal jsem se ho.

„Samozřejmě,“ ujistil mě, „mnohokrát. A na chvíli se mi to podařilo. Potom jsem se nedokázal ovládnout a probral jsem se po dvou týdnech na tahu. Je to příšerné!“

Tuto trpkou zkušenost prožíval ten nešťastník znovu a znovu. Zvykl si na nadměrnou konzumaci alkoholu. Ačkoli začal pít z vlastního popudu, zároveň si uvědomoval, že dokáže tento zlozvyk zvrátit a vytvořit si nový. Popisoval, že mu vůle sice stačila na to, aby pokušení chvíli odolával, ale právě vzhledem k marnému úsilí narůstající touhu po alkoholu potlačit se jeho situace jen zhoršuje. Opakované neúspěchy ho přesvědčily, že je beznadějný případ a vůči posedlosti alkoholem je zcela bezbranný. Právě představa beznaděje a bezmoci měla silný sugestivní účinek na jeho podvědomí a posílením jeho slabosti se z něho stal alkoholik s životem plným neúspěchů.

Naučil jsem ho, jak dát do souladu funkce vědomé mysli a podvědomí. Pokud tyto dvě veličiny spolupracují, myšlenky a touhy se mohou realizovat. Když si dokázal vytvořit zlozvyk, který mu způsobil takové potíže, vědomě si dokáže vytvořit novou cestu ke svobodě, střízlivosti a klidné mysli. Věděl, že jeho zničující zlozvyk funguje automaticky, ale muselo tomu předcházet vědomé rozhodnutí, takže se může stejně svobodně rozhodnout pozitivně. Začal se vzpouzet myšlence, že své závislosti na alkoholu je vydaný na milost a nemilost. Navíc jasně pochopil, že neexistuje žádná překážka, která by bránila vyléčení, problém je jen jeho způsob myšlení. Proto nebylo nutné proti tomuto zlozvyku nějak násilně duševně bojovat.

Síla představivosti

Bob se nejdřív naučil, jak se tělesně uvolnit a dostat se do meditativního stavu. Potom si začal představovat cíl své snahy jako přání, věděl, že jeho podvědomí najde tu nejsnazší cestu. V duchu viděl dceru, jak mu gratuluje k osvobození a říká: „Tatínku, je úžasné, že jsi zase doma!“ Alkoholismus ho totiž připravil o rodinu. Nesměl ji navštěvovat a jeho žena s ním přerušila veškeré kontakty.

Pravidelně a systematicky meditoval způsobem, který jsem mu navrhl. Tím se začala přenastavovat jeho mysl. Byl to postupný proces, který pokračoval krok za krokem. Neustále si připomínal, že dříve nebo později si otiskne do podvědomí nový model chování.

Řekl jsem mu, že podvědomí může připodobnit k fotoaparátu (citlivá vrstva filmu zachycuje obrázky). Toto přirovnání ho zaujalo a jeho jediným cílem bylo vytvořit co nejostřejší obrázek. Filmy se vyvolávají ve tmavé komoře; analogicky se obrazy vzniklé představivostí realizují v tmavé komoře podvědomí.

Soustředěná pozornost

Když Bob pochopil, že jeho podvědomí funguje jako fotoaparát, nepotřeboval už vyvíjet žádné úsilí. Nemusel s ničím bojovat. V klidu nastavil myšlenky a zaměřil pozornost na scénu, která se mu odehrávala před očima, dokud před sebou neuviděl živý obrázek, Tento film si přehrával stále dokola a přijal ho jako představu. Neponechal žádný prostor pochybnostem, že by vyléčení nemuselo být úspěšné. Kdykoli pocítil blížící se pokušení, přepnul na představu návratu k rodině a ocitl se v radostné náladě. Byl úspěšný, protože s přesvědčením očekával, že obrázek, který si vytvořil v mysli, se uskuteční. Dnes je ředitelem velkého podniku a zároveň šťastným člověkem.

Odmítaní připustit si problém

Pokud jste alkoholik nebo jste závislí na drogách, přiznejte si to. Nesnažte se ten problém potlačit. Mnoho lidí se závislosti nezbaví, protože si ji odmítají přiznat.

Vaše nemoc je výrazem nejistoty a vnitřních obav. Odmítáte čelit životu a pomocí láhve se snažíte uniknout před odpovědností. Jako alkoholik nemáte vlastní vůli, i když si to myslíte, dokonce se tím vychloubáte. Pokud jste si navykli se opíjet a hrdinně prohlásíte: „Už se alkoholu víc nedotknu,“ obvykle vám chybí vůle toho dosáhnout, protože netušíte, kde na to brát sílu.

Alkoholik žije uvězněný vlastní myslí a spoutaný vírou, názory, výchovou a vlivy prostředí. Stejně jako většina lidí jsou i pro vás důležité návyky. Reagujete tak, jak jste nastavení.

Příprava na osvobození

Je možné začít představu svobody a klidu zabudovávat do mysli, aby se dostala do hloubi podvědomí. Ta představa se stane jeho pevnou součástí a vy se osvobodíte od touhy po alkoholu. Potom pochopíte, jak funguje vaše mysl, a budete mít dost síly, abyste sami sobě přiznali pravdu.

Z poloviny vyléčený

Pokud se opravdu toužíte vysvobodit z nějakého destruktivního zvyku, jste už na padesát jedna procent vyléčený. Jakmile je přání zbavit se zlozvyku silnější, než touha v něm pokračovat, nebude už obtížně zbavit se zlozvyku úplně.

Vaše podvědomí zesiluje účinek každé myšlenky, kterou do něho vložíte. Pokud svou mysl naplníte představou svobody a osvobození od zlozvyku, pokud se soustředíte na tento nový cíl, postupně přicházejí pocity, které přinášejí radost a klid. Každou představu podpořenou citem vaše podvědomí přijme a uskuteční.

Zákon substituce

Mějte na paměti, že z vašeho trápení může vzejít něco dobrého. Netrpěli jste zbytečně. Nicméně zbytečné je trápit se dál.

Pokud budete v alkoholismu pokračovat, přinese to tělesný i duševní rozklad. Mějte na paměti, že síla vašeho podvědomí vám neustále pomáhá. Možná propadáte melancholii, ale měli byste si začít představovat radost a osvobození, které na vás čekají. To je zákon substituce. Vaše představivost vás přivedla k alkoholu, tak jí dovolte, aby vás osvobodila a dovedla vás ke klidu. Budete sice trochu trpět, ale je to pro dobrou věc. Vnímejte to jako matka, která rodí v bolestech, ale jakmile je dítě na světě, rychle na nepříjemné pocity zapomene. Vaše podvědomí přispěje ke zrození střízlivosti.

Příčina alkoholismu

Skutečnou příčinou alkoholismu je negativní a destruktivní způsob uvažování. Alkoholici trpí hlubokým pocitem méněcennosti, bezmoci a beznaděje, které jsou většinou doprovázeny silným pocitem nepřátelství. Alkoholik může najít řadu důvodů, kterými omlouvá své pití, ale příčina je jen jedna – jeho způsob uvažování.

Tři kouzelné kroky

První krok: Zklidněte se a tělesně i duševně se uvolněte. Uveďte se do polospánku. V uvolnění a klidném a vnímavém stavu mysli se připravte na další krok.

Druhý krok: Připravte si krátkou větu, kteou si snadno zapamatujete, a opakujte si ji jako ukolébavku před spaním. Může například znít: „Jsem nyní střízlivý a klidný a za to děkuju.“ Abyste zamezili nesoustředěnosti, opakujte si ji nahlas nebo artikulaci jen naznačujte rty a jazykem, když si větu v duch předříkáváte. Pomůže to vtisknout si ji do podvědomí. Opakujte tuto větu pět minut anebo déle a zjistíte, že se dostaví hluboká emociální představa.

Třetí krok: Těsně před spaním dělejte to, co dělával německý spisovatel Goethe. Představte si, že před vámi stojí přítel nebo někdo z vaši blízkých. Oči máte zavřené jste uvolnění a v klidu. Živě si představte, ž přítel nebo příbuzný vám říká: „Gratuluji ti!“ V představách slyšíte jeho hlas a vidíte jeho úsměv. Jako byste se dotýkali jeho ruky, celý vjem je reálný a jako živý. Slovo „gratuluju“ se vztahuje k vašemu osvobození. Naslouchejte mu stále dokola, dokud se nedostaví uspokojivá reakce podvědomí.

Nevzdávejte se

Když se dostaví strach, úzkost nebo pochybnosti, zaměřte se soustředěně na svůj cíl. Myslete na nekonečnou sílu ve svém podvědomí, kterou můžete svými myšlenkami a představami probudit. To vám dodá sebedůvěru a odvahu. Nevzdávejte se, vydržte, dokud nepřijde den, kdy se stíny rozplynou.“

Konec citace

Shrnutí

Hlavní myšlenka Dr. Murphyho spočívá v tom, že alkoholysmus je zlo-zvyk. Pokud jste se narodili na tento svět se zvykem nepít alkohol, tak se do tohoto zvyku můžete také navrátit, protože pít alkohol není pro vás přirozené a nepotřebujete to ke svému přežití.

Vše je čistě o naprogramování. Pokud budete myslet na to pozitivní, že když přestanete pít, tak budete svobodní, čistí, klidní, mít více peněz, času a možnosti věnovat se ve svém životě tomu, co vás opravdu baví a naplňuje, tak přestanete pít alkohol bez nutností mít pevnou vůli.

Právě nutnost využít pevnou vůli učí například psychologové na srazu Anonymních alkoholiků. Poslední dobou se však ukazuje, že taková metoda téměř vždy vede k selhání. Zkusme si položit otázku: Potřebuje pětileté dítě pevnou vůli k tomu, aby nepilo alkohol? Samozřejmě, že ne. Vše je totiž o zvycích a naprogramování.

Dr. Josef Murphy učil, že pomocí vlastních myšlenek tvoříme vlastní svět. Říkal, že moc našeho podvědomí dokáže do našeho života přitáhnout moc, peníze, bohatství, zdraví, lásku a v podstatě jakékoliv přání, které si zamanete.

V souvislosti s pitím alkoholu vymyslel afirmaci, kterou si pacient pětkrát denně opakoval, aby ji zakořenil do svého podvědomí a ta dále ovlivňovala jeho život:

„Rozhoduji se nyní pro zdraví, duševní klid a svobodu, jež zahrnuje i osvobození od alkoholu. Protože jsem hluboce přesvědčen, že mi v mé volbě pomůže i všemocná síla ukrytá ve mně, vím, že této svobody, zdraví a duševního klidu také dosáhnu. To, co nyní říkám, jsou pravdy, které se ve mně rozvinou a uplatní se v mém životě. Jsem uvolněný a prostupuje mne boží mír. Ve svých představách jsem opět se svou rodinou a vykonávám zase své někdejší povolání. Kdybych někdy pocítil nutkání po alkoholu, představím si hned rodinu a práci. S pomocí boží jsem zdravý a svobodný.“

Pokud tedy chcete opravdu skoncovat s alkoholem, tak vám doporučuji přečíst celou knihu „Síla našeho podvědomí“, ať víte jak se díky přeprogramování podvědomí zbavit zlozvyku na alkoholu. Také doporučuji přečíst knihu „Snadná cesta jak skoncovat s alkoholem“ od Allena Carra, kde je popsána metoda, jak skoncovat s pitím alkoholu velmi podobná, jako u Dr. Murphyho.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.