Středa , 29 března 2023

David Icke promluvil o čipovaní lidí a Novém Světovém Řádu

Autor: Martin Kirschner.

David Icke promluvil o čipování lidí skrze očkování a nasazení totální kontroly lidí skrze technologie a umělou inteligenci.

David Icke je aktivistou, který bojuje proti Novému Světovému Řádu a zotročovaní lidí. Již v roce 1990 si uvědomil, jak se lidé stávají čím dal více závislými na systému, který je zotročuje. Ve své knize Jen nekonečná láska je skutečná (…a vše ostatní je jen iluze) o tomto problému mluví hlavně v souvislosti s čipováním a následným zavedením NWO.

Tato část je z mého pohledu velmi zajímavá, protože i přesto, že kniha byla napsána v roce 2005 tak v podstatě do detailu popisuje to, co se dnes odehrává. Citát je ze strany 24 této knihy:

Citát z knihy:

„Ve zprávě United Press International (UPI), kterou jsem četl v dubnu 2004, stálo, že Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb oznámilo pokus o 'bližší monitorování a pomoc národní populaci bezdomovců'. Všimněte si orwellovského používám slova 'pomáhat', zatímco ve skutečnosti mají na mysli ovládání. Pod pilotním programem v oné zprávě stálo, že lidem bez střechy nad hlavou zúčastněných měst budou implantovány 25 rádio-frekvenční identifikační (RFID) čipy, aby sociální pracovníci a policie mohli 'živě' monitorovat jejich pohyby. „Stoupenci podkožního RFID monitorování tvrdí, že tato technologie odradí očipované bezdomovce od páchání trestných činů a zároveň to usnadní vládním pracovníkům poskytování sociálních služeb jako je doručování jídla a léků", stálo na konci zprávy.

Když tito lidé s 'hadím jazykem' řeknou svojí řečí, že zavádí 'pokusy, znamená to ve skutečnosti: „Začínáme se zaměřovat na lidi, kteří jsou většině lidem ukradení a hned jak se čipování stane zavedenou metodou identifikace, přijdeme si pro vás ostatní". Jednou z předních společností za tímto vším je Applied Digital Solutions na Floridě. Produkují tam čipy velikosti rýžového zrna s názvem „VeriChip"

Viděl jsem mediální zprávy, které prohlašovaly, že myšlenka vkládání čipů do lidského těla zůstala 'převážně teoretická'. Zlom nastal po 9/11, kdy technický ředitel Applied Digital Solutions viděl, jak si hasiči na své paže píší čísla svých odznaků pro případ, že by došlo k znetvoření jejich těla či někde uvízli. Prohlásili, že toto vedlo k nápadu s čipováním lidí. Naprostý nesmysl. Já jsem si tuto společnost zvýraznil ještě před útoky v knize s názvem Children of the Matrix spolu se začátkem výroby čipu s názvem Digital Angel (Digitální Anděl). Dr. Peter Zhou, vedoucí vědecký pracovník této technologie, prohlásil před 9/11: „Digital Angel bude vaše spojení s elektronickým světem. Bude to váš pomocník a ochránce. Přinese vám jen dobro. Staneme se hybridem elektronické inteligence a své vlastní duše." spíše elektronické inteligence, vlastního mozku a centrálního nervového systému.

Myšlenka čipování lidí však nebyla přijata s nadšením těmi, které znepokojuje ohrožení soukromí a občanských svobod. Podpora čipování tak byla na čas pozastavena. Po 9/11 však v Applied Digital Solutions využili té nejlepší příležitosti k úspěšnému prodeji lidského čipu = bezpečnost lidí. Nyní prohlašují, že již byly očipovány tisíce lidí, ale že cílem je označení všech.

Jeden z prvních klientů VeriChip byl i mexický generální prokurátor. Očipován byl z důvodu 'ochrany před únosem'. Společnost Solusat, mexický distributor VeriVchipu, začala se 'službou' čipování dětí jakožto „zařízení proti únosu". Už nezmiňují, že tyto 'VeriKids', jak očipované děti nazývají, jsou uneseny již přesně v okamžiku, kdy je jim čip implantován. Applied Digital Solutions mají v plánu představit projekt "VeriKiď v dalších zemích včetně Spojených Států.

ORBCOMM, světová satelitní telekomunikační společnost, na svých webových stránkách oznámila ke konci roku 2004, že došlo k uzavření dohody s VeriChip Corporation, dceřinou společností Applied Digital, o poskytování 'satelitních a telekomunikačních služeb pro vývoj aplikací k použití spolu s prvním světovým rádio-frekvenčním identifikačním (RFID) mikročipem vhodným k implantaci pro lidi...'. Jerry Eisenberg, generální ředitel firmy ORBCOMM sdělil, že vztah s VeriChipem napomohl začlenění ještě dalšího nového a důležitého průmyslu, který bude používat jejich satelitní systém a jejich pozemní infrastrukturu sítě pro globální přenos zpráv. Ano, aby kontrolovali lidi. Pokud jste četli moji knihu And The Truth Shall Set You Free, víte, že toto bylo předvídáno již dávno.

Napsal jsem v roce 1994, že lidský mikročip bude lidem prodáván jakožto prostředek pro ochranu dětí, lékařské záznamy budou k dispozici lékařům a jako pohodlnější a neodcizitelný způsob nahrazení kreditních karet. Applied Digital Solutions už nyní využívá všech tří lstí ve svých marketingových prohlášeních. V říjnu 2004 Ilumináty kontrolovaný úřad Správy potravin a léčiv povolil společnosti uvést na trh VeriChip (rozhodnutí, které nikdy nebylo zpochybňováno). Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb dokonce oznámilo uvolnění dotace $139 milionů dolarů na podporu plánu 'prezidenta Bushe' na zavedení elektronických zdravotních záznamů (očipovaných lidí) do deseti let.

Lidé pracují, aby platili daně a ty jsou pak používány na další věznění lidí. Viděl jsem dokonce článek o barcelonském nočním klubu, který nabízel lidem, že pokud se nechají očipovat, dostanou se při vstupu do klubu rychleji. Úterní noc je zřejmě nyní 'nocí implantátů', kdy se mohou hosté nechat očipovat zatímco popíjejí a baví se. Kolik plánů čipování, o kterých se ani nedozvíme, asi existuje? Budeme svědky používání a podpory čipování jako nikdy dřív a to nekonečným množstvím způsobů. Globální iluminátský stát si to vyžaduje pro maximální kontrolu lidí.

Britská vláda například oznámila plány na zavedení povinných identifikačních 27 karet, ale to je pouze odrazový můstek, 'Totalitní krůčky' směrem k čipování populace. To samé se děje ve Spojených Státech. Jeden z vědců CIA mi prozradil v roce 1997, že čip je mnohem více než jenom prostředek pro elektronické značení. Jedna věc je přenos dat z čipu do počítače, ale závažnější je přísun zpráv opačným směrem. Říkal, že byli schopni díky komunikaci s čipem buď izolovat samotného jedince, nebo i masu lidí a k nim pak vysílat frekvence, které způsobí vážnou bolest či nemoc, manipulovat lidi mentálně či emocionálně a dokonce je i zabít. Čip je schopen lidi přimět k poslušnosti či u nich vyvolat agresivitu, zvýšit sexualitu či ji potlačit a ovlivnit jejich myšlenkové pochody tak, aby nemohli myslet, případně bylo odkloněno jejich jednání podle toho, co čip zaznamenal. Toto je skutečný příběh za očkováním lidí.

Cílem systému je udržovat nás v režimu přežití, vždy se dívat, co bude zítra a nežít v přítomnosti. Jak napsal John Lennon: 'Život je to, co se vám stane, když jste zaneprázdněni plánováním jiných věcí.' Pokud budeme mít sklopené hlavy a budeme se soustředit na přežití či hledám 'úspěchu', nepozvedneme hlavu a neuvidíme jejich hru, která nás zotročuje.

Dokument, který vylezl na povrch v roce 1986, virtuózně popsal použité techniky v tom, čemu říkáme 'společnost'. Nazýval se Tiché zbraně pro Tichou válku a bylo oznámeno, že další verze byla v rukách Americké námořní zpravodajské služby v roce 1969. Ta, co mám já, byla zřejmě nalezena uvnitř kopírky IBM zakoupené v second handovém výprodeji v Americe. Tento zdlouhavý a detailní dokument nastiňuje politiku, která byla uskutečňována minimálně od roku 1950. Píše se tam, že „tichá válka byla ... vyhlášena mezinárodní elitou na mítinku, který se konal v roce 1954". Významná organizace Iluminátů s názvem Bilderberg Group se poprvé setkala v roce 1954 (podívejte se do knihy And The Truth Shall Set You Free) a skládá ; se z elit světové politiky, bankovnictví, obchodu, armády, zpravodajských služeb, atd. Pozadí za tím vším je však méně podstatné než samotný obsah, jelikož jeho náplní je tichá válka namířená proti lidské psychice:

Zkušenost potvrdila, že ta nejjednodušší metoda k zajištění tichých zbraní a získání kontroly nad veřejností, je udržet lidi nedisciplinované a ignorující základní systémové principy na jedné straně, zatímco na druhé je třeba udržet je zmatené a roztržité z úplně nepodstatných věcí.

Toho je dosaženo:

  1. vypnutím jejich mysli; sabotáží jejich mentálních aktivit; poskytováním nekvalitního programu veřejného vzdělávání v matematice, projektování systému a ekonomice a odrazováním jich od technické kreativity.
  2. zaměstnáním jejich emocí, zvyšováním jejich požitkářství a jejich záliby v emocionálních a fyzických aktivitách:
  3. a) nesouvisejícími emocionálními konfrontacemi a útoky (mentální a emocionální znásilňování, neustálým návalem sexu, násilí a válek v médiích - zvláště v televizi a novinách
  4. b) poskytováním toho, po čem touží - v nadměrném množství - například 'nezdravá strava' a odpírání jim toho, co opravdu potřebují
  5. c) přepsáním dějin a zákonů a vystavování lidí deviantnímu světu, což jim umožní přesunout své přemýšlení o osobních potřebách na uměle vytvářené vnější priority

Ty zabrání jejich zájmu a objevení tichých zbraní technologií sociální automatizace. Hlavním pravidlem je, že chaos nese prospěch; čím více zmatku, tím větší zisk. Proto je nejlepším přístupem vytvořit problém a následně k němu nabídnout řešení.

Celkově:

Média: udržují pozornost dospělé veřejnosti oddělenou od opravdových sociálních problémů a zároveň zaujatou záležitostmi, které nemají žádný opravdový význam

Školy: podporují mladistvé v ignorantství vůči opravdové matematice, ekonomii, právu a opravdovým dějinám.

Zábava: veřejná zábava záměrně nepřesahuje úroveň dvanáctiletých dětí.

Práce: udržuje veřejnost zaneprázdněnou, zaneprázdněnou a zase zaneprázdněnou, aby nezbývalo času na přemýšlení; zpět na farmě s ostatními zvířaty.'“

Konec citace.

Shrnutí

Jak můžete vidět, tak to co popsal David Icke v roce 2005 se děje dnes:

Lidé jsou zaměstnávaní nepodstatnými věcmi jako například: „Když chci na bazén, tak musím mít očkování, nebo stačí test? Mám si vzít roušku, nebo můžu svobodně dýchat? Platí moje očkování ještě? A co bude s mojí prací? Pustí mě tam bez očkování? Co vlastně zase říkali v televizi? Nezměnila se zase pravidla? Jaké další dokumenty potřebuji?“ Lidé jsou těmito nesmyslnými pravidly zaměstnávaní záměrně, aby jak říká David Icke, byli zaměstnávány jejich emoce, řešili malichernosti a stali se nemohoucími. Kdo je nemohoucí, tak se dá snadno ovládat a zotročovat. Takový člověk pak řeší nesmysly a není schopen se zorientovat co se kolem něho ve skutečnosti odehrává.

Z textu také vyplívá, že čipy v USA chtělo zavést ministerstvo zdravotnictví, aby se vám na něj mohli nahrát zdravotní a finanční údaje, aby lidé mohli být „ochráněni“. Všimněte si jaká zde je podobnost s dnešní dobou, kdy tvrdí že veškeré omezovaní našich práv je také pro naše dobro. Jak říká David Icke, tak vše je určeno pro naši větší kontrolu a omezení práva. Dnes jsou přechodnou fází aplikace, nebo dokumenty s QR kódy se zdravotní dokumentací, které k tomuto účelu slouží.

Dnešní čipy nejsou velké jako zrnko rýže, jak popisoval v roce 2005 David Icke. Technologie je dnes mnohem vyspělejší. Současné čipy jsou téměř neviditelné a jsou označované jako nanočipy. David Icke v tomto textu říká, že přímo očkování slouží k čipování lidí a proto si myslím, že lidé byli pomocí Covid injekcí (kterým se neprávem říkají vakcíny) očipování.

Dále v knize David Icke popisuje digitální koncentráky, které omezují lidí na svobodě pohybu. Dnes se vyhlašují lockdowny a lidé jsou kontrolováni pomocí svých mobilních telefonů a chytrých aplikací. David Icke říká, že čipy můžou: „buď izolovat samotného jedince, nebo i masu lidí a k nim pak vysílat frekvence, které způsobí vážnou bolest či nemoc, manipulovat lidi mentálně či emocionálně a dokonce je i zabít. Čip je schopen lidi přimět k poslušnosti či u nich vyvolat agresivitu, zvýšit sexualitu či ji potlačit a ovlivnit jejich myšlenkové pochody tak, aby nemohli myslet, případně bylo odkloněno jejich jednání podle toho, co čip zaznamenal.“ Nedovedu si představit zvrácenější způsob manipulace a nátlaku na neposlušné lidi, než je tento.

Budoucnost ukáže do jaké míry byla tato technologie implantována do lidí a jak pomoci ní můžou být lidé ovládáni.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.