Středa , 31 května 2023

Géniové dokáží zvyšovat vibrace svých myšlenek a pracovat se šestým smyslem

Autor: Martin Kirschner.

Co je příčinou geniality u některých lidí? (Public Domain)

Možná, že vám říkali, že jste jiní. Možná, že vám říkali, že jste divní. Možná však jste pouze génius a jiní lidé pouze nedokážou pochopit rozsah vašich velkolepých myšlenek.

V knize „Tři mistři úspěchu“ Napoleon Hill mluví o tom, jak poznáte, že máte před sebou génia. Citát je ze strany 135 této knihy:

Citát z knihy:

„Výstižná definice génia zní: „člověk jenž odhalil, jak zvýšit vibrace myšlenky do takové míry, že dokáže jednoduše komunikovat se zdroji vědomostí, které nejsou dosažitelné normální frekvencí vibrací myšlenek.“

Ti přemýšliví z vás se budou určitě chtít dozvědět o géniovi něco víc. První otázka bude znít: „Jak někdo může komunikovat se zdroji vědomostí, které nejsou standardními vibracemi dosažitelné?“

Další otázka bude: „Jsou známy nějaké zdroje vědomostí, jež jsou k dispozici pouze géniům?“ Anebo: „Co přesně jsou zdroje vědomostí a jak se jich dá dosáhnout?“

Nabídneme vám důkaz pravdivosti důležitých tvrzení, která uvádíme v této knize, anebo alespoň důkazy, které vám mohou posloužit při vašem vlastním experimentování, a tím vaše dotazy zodpovíme.

„Genius“ vzniká pomocí šestého smyslu

To že šestý smysl opravdu existuje, je veřejně uznávaným faktem. Ve skutečnosti je šestý smysl tvořivou představivostí. Schopnost využívat tvořivou představivost je něco, co naprostá většina lidí po celý svůj život ignoruje, a pokud ne, tak se tak většinou stane spíše náhodou. Pouze relativně malá skupina lidí používá kreativní představivost záměrně a úmyslně. Ti, kdo tak činí dobrovolně a s plným pochopením její funkčnosti, jsou géniové. Schopnost kreativní představivosti je přímým spojením lidské konečné mysli s Nekonečnou inteligencí. Všechny objevy a vynálezy, to vše vzniká jedině prostřednictvím kreativní představivosti. Když se stane, že nápad či jeho zlomek někdo krátce osvítí, většinou přichází z jednoho nebo více těchto zdrojů:

  1. Nekonečná inteligence.
  2. Vlastní podvědomí, kde jsou uloženy všechny dojmy a vjemy a myšlenkové impulzy, které přijal mozek prostřednictvím pěti smyslů.
  3. Z mysli někoho dalšího, u koho se nápad právě zrodil, nebo jej osvítila idea či koncept prostřednictvím vědomé myšlenky.
  4. Z podvědomí někoho jiného.

Nejsou známy žádné další možné zdroje, odkud by mohly nápady či záblesky idejí pocházet.

Kreativní představivost funguje nejlépe, když mysl v důsledku nějakého podnětu vibruje ve vysokých obrátkách. To znamená, že rychlost vibrací musí být větší než při normálním myšlení.

Pokud je mozek stimulován jedním nebo více podněty z oněch zmíněných deseti, vystřelí jej to vysoko nad ostatní a umožní mu vidět myšlenky z nadhledu, v jejich celkovém rozsahu a kvalitě. Pokud se totiž nacházíte ve standardní výšce, v dosahu vašich problémů a rutiny, takový nadhled nemůžete získat.

Když se dostanete opravdu vysoko, je to stejné, jako když letíte letadlem. Můžete vidět až za horizont, váš výhled přestane být omezený. V této výšině myšlení nejste svázání řešením každodenních problémů, jako je obstarání jídla, ošacení či přístřeší. Když se nacházíte v ideovém světě, obyčejné každodenní úkoly zmizí za kopci, stejně jako když vzlétáte letadlem.

Zatímco jste v tomto stoupajícím letadle myšlenek, tvořivá část vaší mysli získává volné pole působnosti. Odklízí cestu šestému smyslu, jenž je velmi vnímavý vůči impulzům, které by k naší mysli standardně nedošly. Šestý smysl je talent, jímž se odlišují géniové od ostatních, běžných lidí. Tvořivá schopnost mysli se stává aktivnější a vnímavější vůči vibracím, které vznikají mimo naše podvědomí, a čím více tuto schopnost využíváme a čím více na ni spoléháme, tím více vyhledává nové impulzy z vnějšku a vyžaduje je. Tuto schopnost však můžeme vyvíjet a kultivovat jedině praxí.

Například to co známe jako svědomí funguje pouze na základě šestého smyslu.

Velcí umělci, spisovatelé, hudebníci a básnici se stali slavnými jen proto, že se naučili naslouchat onomu tenkému hlásku promlouvajícímu z našeho nitra prostřednictvím tvořivé představivosti. Je známo, že jedince, již mají živou představivost, napadnou ty nejlepší myšlenky jakoby mimoděk, přijdou v podobě tušení.

Jeden velký řečník mluvil vždy pouze se zavřenýma očima. Když se jej zeptali, proč to dělá, řekl: „Dělám to, protože jedině tak jsem schopen mluvit skrze myšlenky, které ke mně promlouvají zevnitř.“

Jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších amerických finančníků měl zase zvyk zavírat oči na dvě minuty těsně předtím, než učinil rozhodnutí. Když se ho ptali na důvod, řekl: „Když mám zavřené oči, jsem schopen se spojit se zdrojem vyšší inteligence.“ “

Konec citátu.

Shrnutí

Géniové jsou lidé, kteří se umí napojit na své vyšší já pomocí šestého smyslu, nebo intuice chcete-li. Je prokázáno, že největší nápady a myšlenky k nám často chodí ve stavu uvolnění, meditace, nebo když jdeme jen na procházku. V té době je mysl uvolněná a dokáže snadno přijímat tok informací, které můžou být použity k vytvoření něčeho krásného, uměleckého, nebo vynálezu, který změní svět.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.