Hallův efekt (jev) je to co pohání generátor volné energie

Autor: Martin Kirschner.

Nejjednodušší příklad toho, na jakém principu funguje generátor volné energie (Print Screen z Youtube)

Mnoho lidí nechápe, jak může být energie produkována z ničeho. Představa je taková, že aby jste mohli produkovat energii, tak potřebujete spotřební materiál, jako jádro, nebo třeba uhlí. Když si však uvědomíme, že existují i obnovitelné zdroje energií, jako je třeba voda, vítr, nebo slunce, které se nevyčerpají, tak pochopíme, že magnetická energie je také něco co se nevyčerpá a můžeme tuto energii přeměnit na elektrickou.

Magnetické generátory volné energie fungují na principu Hallova efektu. Wikipedie nám o tom říká:

"Hallův jev je proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči (existuje i v kovech, ale vzhledem k vysoké koncentraci vodivostních elektronů se téměř neuplatňuje) za současného působení vnějšího elektrického i magnetického pole. Důsledkem toho se hromadí na jedné straně látky záporný náboj a na straně druhé náboj kladný. Díky tomu, že póly mají různý potenciál, vzniká Hallovo napětí. Vzorkem tak protéká proud o hustotě 

Působením Lorentzovy síly   je indukce) jsou nosiče vychylovány na jeden pól předmětu.

Hallovo pole vyvolá opačnou sílu k Lorentzově síle .

Jev byl objeven Edwinem Hallem v roce 1879 a nese jméno na jeho počest.

Více na: wikipedie.org

......

Vysvětlení pro lajky

Jednoduše řečeno magnetické protichůdné síly na sebe navzájem působí a vytváří napětí, kterému se říká Hallův efekt, nebo také Hallovo napětí. Toto Hallovo napětí pak přímo dokáže vytvářet elektrický proud, nebo nepřímo vytvářet mechanickou energii, která se dá pomocí generátoru přeměnit na elektrickou.

Mechanická energie

Absolutně jednoduchým příkladem, jak můžete pomocí magnetu vytvářet mechanickou energii (pohyb) můžete vidět v tomto videi:

Myslím, že toto video co nejjednodušeji vysvětluje, jak funguje generátor volné energie, který vytváří mechanickou energii.

Mechanická energie může být i způsobená i tím, že místo pohybu vodivého drátu se bude pohybovat magnet a vodivý drát bude stabilně ukotven. Jako například zde:

Způsobený mechanický pohyb je pak skrze generátor přeměněn na elektrickou energii.

Hallovo napětí

Dalším příkladem je generátor volné energie, který bez generátoru přímo vytváří elektrickou energii pomocí Hallova napětí:

Další využití Hallova napětí. Stejný princip, jenom odlišná konstrukce:

A ještě jeden příklad:

Závěr

Jak můžete vidět, jsou dva způsoby, jak vyžít magnetický generátor volné energie. Jeden způsob je přes Hallovo napětí a druhý přes mechanický pohyb.

Je škoda, že mocní světa nám nechtějí tyto technologie uvolnit. Platby za elektřinu a shánění peněz pro systém je způsob, jak elity můžou ovládat a vydírat lidi. Vědomí lidí však stoupá a brzy si uvědomí, že nechtějí žít v tomto otrockém systému, když život může být mnohem svobodnější a nezávislejší.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.