Sobota , 1 dubna 2023

Hlavní artributy vůdčí osobnosti, které politici postrádají

Autor: Martin Kirschner.

Správný vůdce má především pod kontrolou své emoce, dokáže ostatní lidi motivovat a jít jim příkladem. (Public Domain)

Jste vůdčí osobnost a nebo si to jen myslíte? Vůdčí osobnost musí mít určité předpoklady, které má pouze omezené procento lidí. Jaké to jsou si řekneme v tomto článku.

V knize „Tři mistři úspěchu“ Napoleon Hill říká, že vůdčí osobnost musí mít vlastnosti, aby mohla úspěšně vést lidi. Které to jsou se dozvíte z citace této knihy ze strany 90 a 94:

Citát z knihy:

„Hlavními artributy vůdčí osobnosti (str. 90)

Následující vlastnosti jsou velmi důležité pro každého vůdce:

 1. Neochvějná odvaha založená na dobré znalosti sama sebe a svého povolání. Žádný následovník nemůže být rád pod vedením vůdce, který si není jistý sám sebou. Takový vůdce bude velmi brzo zastíněn některým z jeho následníků.
 2. Sebeovládaní. Ti kteří nejsou schopni ovládnout sami sebe, nemohou dobře řídit ani ostatní. Sebeovládání je dobrým příkladem pro následovníky, ti inteligentnější jej napodobí.
 3. Smysl pro spravedlnost. Bez citu pro spravedlnost a fairplay nemůže žádný vůdce získat respekt ostatních.
 4. Rozhodnost. Ti, kteří váhají, prokazují svou nejistotu a nemohou se tak stát dobrými vůdci.
 5. Schopnost konkretizovat plány. Úspěšný vůdce musí umět plánovat práci a vypracovat plán. Lídr, jenž jen tak hádá bez praktického, konkrétního plánu, je jako loď bez kormidla. Dříve nebo později narazí.
 6. Zvyk dělat trochu víc, než za co dostanu zaplaceno. Úspěšný vůdce za svou pozici platí tím, že dělá víc než ostatní.
 7. Kouzlo osobnosti. Nedbalý nebo lhostejný člověk se nikdy nemůže stát úspěšným lídrem. Aby se někdo mohl stát vůdcem, musí mít u ostatních respekt a ten získá jen kvalitními lidskými vlastnostmi.
 8. Soucit a pochopení. Úspěšný lídr musí mít soucit se svými lidmi. Navíc jim ještě musí dobře rozumět a chápat jejich problémy.
 9. Cit pro detail. Pozornost k maličkostem odlišuje úspěšného lídra od těch ostatních.
 10. Ochota přijmout plnou zodpovědnost. Úspěšní vůdci musejí být připraveni převzít zodpovědnost za chyby svých podřízených. Pokud zodpovědnost přehazují na ostatní, nezůstanou lídry. Pokud následovník dělá chyby a projeví svou neschopnost, je to vina jeho nadřízeného.
 11. Spolupráce. Úspěšní vůdci musejí chápat pravidla spolupráce a být schopni navést ostatní, aby je také akceptovali. Leadership vyžaduje sílu a pro sílu je potřebná spolupráce.

Jsou dvě formy leadershipu. První, mnohem efektivnější, je tzv. souhlasný leadership. Ten druhý je nazýván leadership silou, který probíhá bez společného souhlasu a souznění vůdce a jeho stoupenců. Zkušenost, potvrdila, že vedení silou nemůže vydržet. Pády velkých diktátorů a králů jsou toho důkazem. Znamená to, že lidé nebudou následovat svého vůdce silou donekonečna.

Svět vstoupil do nové éry mezilidských vztahů, která volá po nových lídrech a nových druzích stylu vedení v obchodě a průmyslu. Zastánci staré školy leadershipu silou musí pochopit, že v dnešní době je potřeba adaptovat se a přijmout nové styly vedení, jejichž základem je spolupráce. Pokud na to nepřistoupí, budou rozneseni na kopitech svých následovníků.

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele nebo vůdce a následovníka bude do budoucna fungovat jedině formou vzájemné spolupráce, ze které budou profitovat obě strany. V budoucnosti bude vztah zaměstnanec-zaměstnavatel nastaven spíše jako partnerství, tak jako tomu bývalo dřív. Hitler, Stalin a Saddám Husajn jsou příklady vedení silou. Jejich vedení nevydrželo. V byznysu, financích a manuální práci se však i dnes často stává, že někteří lídři mají tendenci tento vzor vedení následovat. Mějte na paměti, že leadership se vzájemným souhlasem je ta jediná správná cesta, která vydrží.

Lidé mohou dočasně následovat své vůdce, kteří na ně tlačí silou, ale nebudou to dělat dobrovolně. Nová verze leadershipu zahrnuje 11 faktorů, které jsme společně s několika dalšími popsali v této části kapitoly. Ti, kteří se naučí využívat tyto principy, je pak mohou úspěšně aplikovat ve všech oblastech života.

Urodná pole „nového leadershipu“ (str. 94)

Ještě než opustíme tuto kapitolu, pojďme se podívat na oblasti, kde lze v poslední době pozorovat odklon od starého leadershipu a kde může může „nový typ lídra“ najít rostoucí příležitosti k uplatnění.

 1. Nejtrvalejší poptávka po lídrech nové doby je v politice, kde jde doslova o stav nouze. Příliš mnoho politiků bylo bez zásluh „vystřeleno“ do vysokých pozic. Podařilo se jim jen zvýšit daně a ztížit podmínky podnikání do takové míry, že lidé již nemohou snášet břímě zátěží na ne kladených
 2. Finančnictví prochází reformou. Lídři v tomto odvětví již téměř ztratili důvěru veřejnosti. Představitelé tohoto oboru proto začali volat po změnách a začínají je pomalu realizovat.
 3. Také průmysl potřebuje nové vůdčí osobnosti. Lídři staré doby byli schopni myslet jen na vlastní kapsu a vyplácení dividend, místo aby mysleli na své lidské vlastnosti. Vůdčí osobnosti budoucnosti se musí vidět skoro jako veřejní činitelé, jejíchž povinností je budovat si u lidí důvěru. Pouhé ukazování se na veřejnosti je již hudbou minulosti a ti, kdo aspirují na vysoké pozice, si to musejí zapamatovat.
 4. Náboženští vůdci se budou muset více zabývat aktuálními problémy svých věřících, místo aby lpěli na mrtvé minulosti a ještě nenarozené budoucnosti.
 5. V profesích jako právo, medicína a pedagogika se nový způsob vedení stane nezbytností. Obzvláště to platí v oblasti vzdělávání, kde se vůdčí osobnosti budou muset naučit, jak učit aplikovat školní znalosti v praxi a méně teorii.
 6. Nový lídři budou potřeba také mezi novináři. Aby media budoucnosti fungovala úspěšně, musejí se oprostit od pocitu výjimečnosti a vymanit se z područí inzerce.

V těchto oblastech existují příležitosti pro nové lídry již nyní. Žijeme ve světě rychlých změn a to znamená, že se i  média, jejichž prostřednictvím se nové trendy zveřejňují, musejí přizpůsobit novému stylu. Máme na mysli ta média, která ovlivňují směr, jimž se lidstvo ubírá.“

Konec citátu.

Závěr

Toto jsou vlastnosti, která má mít každý správný vůdce. Pokud je máte, pak si můžete být jisti, že jste vůdčí osobností. Pokud vás zajímá, jak naopak nemá vypadat vůdcovství, tak vám stačí, aby jste se podívali na naše politiky, kteří jsou prezentací pravého opaku těchto vlastností.

Jak popisuje Napoleon Hill, tak v mnoha oblastech je potřeba nových vůdců, kteří svými kvalitami a dovednostmi budou mít pozitivní vliv na všechny oblasti našeho života. Naše politiky bychom měli nechat svrhnout (samozřejmě dobrovolně pod nátlakem) a dát možnost vládnout této zemi novým leadrům, kteří uchovávají ctnost ve svém srdci.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.