Středa , 31 května 2023

Všichni jsme andělé

Autor: Martin Kirschner.

Robert Kiyosaki je podnikatel, investor a autor mnoha knih o finančním vzdělání, včetně té nejznámější „Bohatý táta a chudý táta“. Asi takto v jednoduchosti by se dal představit člověk, který učí lidi po celém světě finančnímu vzdělání.

V roce 2019 vydal Robert Kiyosaki novou knihu s názvem „Fake peníze“ kde mluví historii peněz a o tom, jak se z „božích peněz“ staly „fake peníze“. Kiyosaki v této knize na chvíli odbočil o tématu peněz a zaměřil se na poslání. V této knize popisuje popisuje příběh, jak mu na new age semináři jeden instruktor vyprávěl příběh o andělech a bohu. Citát je ze strany 308 této knihy.

Citát z knihy:

„Ještě docela nedávnou jsme všichni byli šťastní andílci a vznášeli jsme se v nebi.

Jednoho dne Bůh (generální ředitel všeho) oznámil: „Potřebuji pár dobrovolníků, kteří se vypraví tam dolů stvořit nebe na zemi.“

Všichni ti andílci se hned hlásili a volali: „Vyber mě, já půjdu. Chci spasit svět.“

Bůh jich několik vybral, připravil je na to, že se narodí a budou mít rodiče, vybral jim rodnou zemi a popřál jim hodně štěstí.

Než se rozloučili s Bohem a ostatními anděly, jeden z těch, kteří se měli stát novými lidskými bytostmi, se zeptal: Copak je to tak těžké? Copak všechny lidské bytosti na zemi nechtějí to, co máme my – nebe na zemi?“

„Ano, chtějí,“ odpověděl Bůh „Vždyť to jsou také přece andělé.“

„Tak proč by měl být náš úkol těžký? Proč bude těžké nebe na zemi stvořit?“

„Protože jsem všem lidským bytostem dal mysl. Když máš mysl, zmocní se tě a ty zapomeneš na nebe. Rodiče tvou mysl hned začnou vychovávat k tomu, aby uvažovala podle nich. Budou tě posílat do kostela, aby ses učil o správném Bohu a špatném Bohu, a pak tě pošlou do školy, kde se tvá mysl naučí dělit lidi na chytré a hloupé.“

„Takže až se dostaneme na zem, musíme si pamatovat, že máme překonat svou mysl, vzpomenout si na to, že jsme všichni andělé, a stvořit nebe na zemi?“

„Správně,“, usmál se Bůh. „Lidé nejčastěji ze všeho používají slovo ,já´. ,Já´ vychází z ega a z mysli. ,Já´ je iluze. ,Já´ vytváří odloučené místo jednoty. Jakmile se děcko naučí říkat ,já´, ztratí veškeré spojení s nebem.“

Andělé si vyslechli boží varování o slovu ,já´. Pak se jeden zeptal: „A co se stane, jestli se neupamatujeme na to, že jsme všichni andělé, a nebe na zemi nestvoříme?“

„Budete umírat a znovu se rodit, pořád dokola, dokud si nevzpomenete, že jste ve skutečnosti andělé.“

Andílci se po sobě podívali a pak se otočily k Bohu.

„Tohle je naposled, co s vámi přímo hovořím,“ řekl jim. „Za chviličku pro vás nebe zmizí a dostanete svou mysl“

„Ale jak s tebou budeme mluvit?“ chtěl vědět jeden z andělu.

„Až se dostanete na zem, naučíte se modlit, Když se modlíte, mluvíte jen vy, ne já.“

„A jak na nás budeš mluvit?“

„Můj hlas už nikdy neuslyšíte,“ usmál se Bůh. „Budu s vámi komunikovat prostřednictvím klidu.“

„To myslíš mlčení.“

„Ne,“ odpověděl Bůh. “Klid je mír, který převyšuje mlčení. Klid cítíte, když časně zrána hledíte na jezero, předtím než vítr zčeří hladinu. Klid je mír, který cítíte, když hledíte do nebes.“

„Jak poznáme, že s námi mluvíš?“

„Když vaše mysl zmlkne a vaše tělo se upokojí, budete vědět, že jsem s vámi. Pokud bude mluvit vaše mysl, nikdy mě neuslyšíte. Vaše mysl je velmi arogantní. Vaše mysl bude věřit, že mě může pochopit, že je chytřejší než já. Vaše mysl je převelice arogantní a ničemu nerozumí.“

„A co budeme vědět“ zajímal se anděl.

„Budete vědět, že jsem s vámi, když pocítíte jednotu s nádherným západem slunce, s hvězdami, se stromem, s květinou, s bublající potůčkem. Kdykoliv pocítíte jednotu s tím, co je mimo vás, budete cítit, že jsem s vámi. Když vaše mysl ztichne a zklidníte se, když se vaše vnitřní duše spojí s květinou, s potůčkem, nebo s klidným stvořením stojícím před vámi, budu v tu chvíli, v tom okamžiku s vámi.“

„Takže když budeme cítit sjednocení, budeme s tebou?“ zajímal se jeden z andělů.

„Ano. Jakmile dostanete svou mysl, rozdvojíte se, budete odděleni od všech tvorů, od všeho mého stvoření. Vaše mysl bude nálepkovat, kritizovat, soudit, bude předstírat, že je Bohem.“

„A jak se spojíme s tebou?“

„Prostřednictvím klidu, který vás pojí s dalšími mými stvořeními. A také můžete meditovat. Když klidem a meditací propojíte to krásné uvnitř vás s vnější krásnou, budu s vámi.“

Když se budeme modlit, budeme k tobě mluvit. Ale abys mluvil ty k nám, musíme se naučit utišit svou mysl, uklidnit se a meditovat? Pak k nám promluvíš?

„Ano. Ale nebudete slyšet, co vám říkám.“

„A co se stane, když se naučíme uklidnit se, meditovat a být v přítomni v současném okamžiku?“ chtěl vědět jeden z andělů.

„Budete víc a víc se mnou. Jednoho dne spatříte květinu a z duše, nejen myslí, řeknete: ´Ach můj bože´. To k vám budu skrz tu květinu mluvit já: Jednoho dne si uvědomíte dětskou nevinnost a z duše vzdychnete ´Ach můj bože´, budete se mnou, protože vám to bude připomínat, že jste andílci, kteří mi pomáhají stvořit nebe na zemi.“

„A přijde den, kdy ten blažený stav ´Ach můj bože´, budeme pořád zažívat?“

„Správně,“ usmál se Bůh. „A proto dostanete egoistickou, rozdělenou mysl. Jako lidské bytosti budete mít neustále svobodu vybírat si, kterou ze dvou částí rozdvojené obrazovky chce vaše bytost zvolit. Pamatujte, že na zemi je ve všem dualita. Budete mít dvě oči a dvě ruce. Všechno pro vás bude dobré nebo špatné, nahoře nebo dole. Váš lidský úkol bude dosáhnout jednoty s životem, propojenosti se vším, nerozdvojenosti.“

Nastal čas jít. Bůh všem andílkům rozdal krásně zabalené dárky. „Tady máte své mysli. Každá je jedinečná, což znamená, že budete všichni lidské bytosti, ale velmi odlišné. Vaším úkolem bude naučit se vzájemně propojit, duchovně se spojit, vzájemně se milovat navzdory svým odlišnostem.“

Andílci krásně zabalené dárky přijali a Bůh jim řekl: „Jděte.“ V okamžiku, kdy krásně zabalený dárek mysli přijali, zapomněli na nebe.“

Konec citátu.

Shrnutí

Pokud věříte na věci mezi nebem a zemí, tak nejspíš uznáte, že tak nějak to mohlo být. Je možné, že každý z nás je andělem s lidským tělem, který zde má plnit určité poslání a vytvořit zde nebe na zemi? Odpověď už nechám na vás.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.