Interiéry starodávných chrámů rezonují na zvuku o frekvenci 95 – 120 Hz

 

Některé chrámy se chovají, jako kdyby byly živou bytostí. (Public Domain)

Vědecká studie maltských chrámů sponzorovaná nadací Old Temples Study Foundation ukázala, že kamenné oblouky, stěny s výklenky a stupňovité stropy chrámů rezonují na zvuku o frekvenci 95 – 120 Hz, což odpovídá frekvenci nízkého mužského hlasu.

Maltské chrámy jsou údajně staré 6500 let a rozhodně nejsou primitivní. Ať už to byli tehdejší architekti nebo stavitelé, někdo z nich si byl dobře vědom architektonických cílů budování těchto chrámů. Pokud se Žrec nacházel v jedné z místností takového chrámu, jeho hlas zpívající mantry, se odrážel od zdí a vytvářel u přítomných lidí určitý druh transu.

Ruina posvátného místa v Maltském chrámu. Komplex se jmenuje Hagar Qim

Podobný objev uskutečnil výzkum akustiky starověké chrámové architektury, která byla údajně postavena před rokem 3500 př. n.l. ve Velké Británii a Irsku. Newgrange a Wayland’s Smithy. Přestože výzkum byl uskutečněn Princestonskou univerzitou už v roce 1944, z nějakého důvodu se to ve školních učebnicích neobjevilo.

Waylands Smithy. Stavba je také opředená legendami o magii a výskytu duchů.

Všechny místnosti starodávných budov rezonovaly na zvuku o frekvenci 95 – 120 Hz. I přesto, že byly podoby vnitřních prostor těchto chrámů velmi odlišné. Některé chrámy byly postaveny do tvaru kříže, jiné do pětiúhelníku, jiné do tvaru okvětního lístku. Akustický efekt budov byl však stejný, lidský hlas v nich zvoní. Je to, jako kdybyste udeřili do velkého zvonu. Zvuk bude nějaký čas rezonovat a uslyšíte monotónní zvuko určité frekvenci. Na některých kamenech byly dokonce vyobrazeny instruktážní nákresy, znázorňující tento akustický jev.

Speciální účinky frekvence 110Hz
Vědci z Kalifornské univerzity v roce 2008 provedli experimenty s dobrovolníky, u nichž byla zaznamenána aktivita čelních laloků na elektroencefalogramu. Účastníci mohli současně poslouchat zvuky různých frekvencí. Výsledky byly ohromující. Při frekvenci 110 Hz se jejich řečové centrum náhle vypnulo a aktivita se dočasně posunula z levého do pravého laloku mozkové kůry. Pravý lalok je obvykle spojen s empatií, imaginativním myšlením, ovládáním nálady, schopností porozumět symbolům, čtením mezi řádky, riskováním a filozofickým myšlením.

Další akustické triky
Ve vědeckých kruzích se občas diskutuje o zvláštních akustických anomáliích, které jsou v pyramidě Kukulkan (Quetzalcoatl) a na rezonující ploše 150 metrů od chrámu. Pokud zašeptáte slovo na jednom konci tohoto obrovského ,,stadionu” (166m x 68m), můžete jej dokonale slyšet na druhém konci. Pokud zatleskáte uprostřed něj, ozvěna zopakuje tleskání přesně devětkrát. Pokud zatleskáte na úpatí chrámu Kukulkan, ozvěna se ozve ptačím pípáním (podle legendy je to výkřik posvátného ptáka Quetzala).

Mnohé Archeo-akustické studie dospěly k závěru, že byly megalitické stavby navrženy tak, aby rezonovaly se zvukem o frekvenci 95 – 120 Hz, která vytěsňuje mozkovou aktivitu z levé do pravé části předního laloku. Je nepravděpodobné, že by byl takový účinek v chrámech náhodný. A to byly postaveny před šest a půl tisíci lety! To znamená, že starověcí lidé měli znalosti nejen o akustice, ale i o lidském mozku, což je v silném rozporu nejen s teorií evoluce.

 

zpracováno podle zdroje

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.