Sobota , 10 června 2023

Jak jsou připravené největší české banky na run a ekonomickou krizi

Podle české ekonomky Markéty Šichtářové se finanční krize bank přesouvá do Evropy. Ekonom Trinity Bank Lukáš Konanda, na svém Twitterovém účtu sdílel příklady i evropských bank, kterých se ekonomická krize týká.

Zátěžovým testem neprošla ani jedna z největších švýcarských bank Credit Suisse. Tato banka působila na trhu 167 let. Přežila velkou hospodářskou krizi ze 30. let a finanční krizi z roku 2008. Současná finanční krize sotva začala a už pokládá tak obrovské banky.

Na základě toho by si lidé více, než kdy jindy měli zjistit, jaká banka v českém prostředí je nejspolehlivější. Vše jsme udělali za vás a zeptali jsme se tiskových mluvčích bank, jak jsou jejich banky připravené na takzvané runy na bank a přicházející ekonomickou krizi.

Všem deseti největším českým bankám jsme položili stejné otázky a věříme, že odpovědí získané vám pomohou se lépe zorientovat a zvážit v jaké bance je nejbezpečnější mít uchované své peníze.

Fio banka

1) Jak se vaše banka připravuje na nadcházející ekonomickou krizi a krachy bank?

Jako finanční instituce podléhající regulaci ze strany České národní banky musíme mít a také máme připravené plány a postupy pro různé krizové scénáře. A dle těchto bychom pak případně postupovali v případě krize likvidity. Obecně si ale nemyslíme, že by v Česku hrozily příliš černé scénáře, jelikož český bankovní sektor je dlouhodobě stabilní a je dobře kapitálově vybaven.

2) Je vaše banka schopna zvládnout run na banku?

Takzvaný run na banku by samozřejmě byl pro každou banku rizikem, proto také denně monitorujeme plnění limitů likvidity, aby nebyla ohrožena krátkodobá likvidita banky a tedy naše schopnost vyplácet klientům jejich peníze. Ve Fio bance plníme požadavky na krytí likvidity s mnohonásobnou rezervou a naše LCR se pohybuje nad 700 %. Jsme tak vůči takové krizi odolní více než průměr sektoru.

3) V případě runu na banku budete nějak omezovat své klienty? Omezíte výběry, převody peněz nebo podniknete vůči svým klientům jiné restrikce?

Neradi bychom nějaké podobné situace přivolávali, ale pokud by přeci jen něco takového nastalo, budeme postupovat dle našich připravených plánů pro případ krize likvidity a vypracovaného ozdravného plánu. Nechystáme se klienty omezovat. Jedním z řešení krize likvidity je například odprodej rychle likvidních aktiv nebo repo operace se státními dluhopisy a pokladničními poukázkami, čímž bychom pohotově získali další prostředky k vyplácení klientům. Další možností je i realizace půjčky od ČNB.

4) Jsou vklady vašich klientů pojištěné vůči krachu? Pokud ano, tak do jaké výše?

Vklady klientů jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na klienta.

Moneta Money bank

1) Jak se vaše banka připravuje na nadcházející ekonomickou krizi a krachy bank?

MONETA dlouhodobě vykazuje velmi silnou kapitálovou pozici s výrazným přebytkem kapitálu. Aktuálně tento přebytek dosahuje hodnoty více než 5 mld. Kč.

2) Je vaše banka schopna zvládnout run na banku?

Likviditní pozice banky je taktéž velmi vysoká. Na začátku března (k 10. březnu 2023) banka disponovala provozní likviditou v objemu 116mld. Kč, což představuje 36% celkové hodnoty klientských vkladů (320 mld. Kč) respektive 42% hodnoty klientských vkladů s možností výběru na požádání (279mld. Kč).

3) V případě runu na banku budete nějak omezovat své klienty? Omezíte výběry, převody peněz nebo podniknete vůči svým klientům jiné restrikce?

Objem vkladů krytých pojištěním v březnu dosáhl částky 266 mld. Kč, což odpovídá 83% všech klientských vkladů v bance (320 mld. Kč).

4) Jsou vklady vašich klientů pojištěné vůči krachu? Pokud ano, tak do jaké výše?

Pojištění se vztahuje na všechny vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně. Jde především o vklady uložené na běžných, spořících, termínovaných nebo vkladových účtech. Klient obdrží 100 % náhrad svých vkladů, pokud nepřesáhly částku 100 000 eur (přibližně 2,4 mil. korun).

Air bank

1) Jak se vaše banka připravuje na nadcházející ekonomickou krizi a krachy bank?

Air Bank je silná a stabilní banka, která je kapitálově dobře vybavená a dlouhodobě generuje zisk.

2) Je vaše banka schopna zvládnout run na banku?

O své peníze uložené u nás se nemusí klienti vůbec bát.

3) V případě runu na banku budete nějak omezovat své klienty? Omezíte výběry, převody peněz nebo podniknete vůči svým klientům jiné restrikce?

(bez odpovědi)

4) Jsou vklady vašich klientů pojištěné vůči krachu? Pokud ano, tak do jaké výše?

Peníze klientů jsou ze zákona ve všech zemích Evropské unie v každé bance ze 100 procent pojištěny do výše 100 tisíc eur (cca 2,4 milionu korun) na jednoho klienta a jednu banku.

Komerční banka

1) Jak se vaše banka připravuje na nadcházející ekonomickou krizi a krachy bank?

Aktuální události nemají žádný vliv na řízení či stabilitu Skupiny Komerční banky.

2) Je vaše banka schopna zvládnout run na banku?

KB je kapitálově velmi dobře vybavená banka s dostatečnou likviditou.

3) V případě runu na banku budete nějak omezovat své klienty? Omezíte výběry, převody peněz nebo podniknete vůči svým klientům jiné restrikce?

Ve všech regulatorních parametrech překračujeme minimální požadavky regulátora trhu, tj. České národní banky.

4) Jsou vklady vašich klientů pojištěné vůči krachu? Pokud ano, tak do jaké výše?

Vklady v českém bankovním systému jsou kryté v souladu s evropskou a českou legislativou Fondem pojištění vkladů, a to včetně úroků a až do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR.

ČSOB

1) Jak se vaše banka připravuje na nadcházející ekonomickou krizi a krachy bank?

Kapitál je jedním z hlavních předpokladů pro bezpečnost a zdraví bank. V zájmu bezpečnosti a ochrany vkladů musí být banky schopny absorbovat případné ztráty a stále fungovat v dobrých i špatných časech. K tomu se používá kapitál bank. ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici, což dokládá ukazatel (nejkvalitnějšího) kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) ve výši 19,8 % za rok 2022, který je bezpečně nad požadavky předepsanými ČNB. Dobrou likviditní pozici ČSOB dokresluje nízký podíl úvěrů k vkladům (70,6 % v roce 2022) i ukazatele likvidity počítané dle nařízení Capital Requirements Regulation (CRR), kdy ukazatel krátkodobé likvidity (LCR, poměr našich vysoce likvidních aktiv vůči krátkodobým závazkům za stresové situace) dosáhl v roce 2022 hodnoty 156,2 % a ukazatel dlouhodobé likvidity (NSFR, poměr stabilních či dlouhodobých zdrojů vůči našim dlouhodobým aktivům) dosáhl 171,8 %. Rating hodnotí důvěryhodnost dané entity a její schopnost splácet své závazky. ČSOB má dlouhodobý rating od agentury S&P na stupni „A+“, což je nejvyšší rating z velkých bank na českém trhu. Agentura Moody’s udělila ČSOB rating na stupni „A1“. ČSOB je zároveň v souladu se stanoviskem, které zveřejnila Česká národní banka – https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Vyjadreni-CNB-k-potizim-svetovych-bank/a také s komentářem České bankovní asociace – cbaonline.cz/cesky-bankovni-sektor-je-velmi-stabilni.

2) Je vaše banka schopna zvládnout run na banku?

V českém bankovním sektoru nepůsobí banky s obchodním modelem podobným bankám, které se dostaly do problémů v USA. Domácí banky nemají prakticky žádné finanční propojení s americkými bankami, které se dostaly do problémů, což platí také pro mateřské společnosti domácích bank. Domácí banky rovněž nemají významné finanční propojení s bankou Credit Suisse, u níž dnes došlo k významnému propadu ceny akcií.

3) V případě runu na banku budete nějak omezovat své klienty? Omezíte výběry, převody peněz nebo podniknete vůči svým klientům jiné restrikce?

(bez odpovědi)

4) Jsou vklady vašich klientů pojištěné vůči krachu? Pokud ano, tak do jaké výše?

(bez odpovědi)

Závěr

Stejné otázky byly také položeny České Spořitelně, Raiffeisenbank, Hypoteční bance, PPF bance a J&T Bance. Ty však o své finanční bezpečnosti raději neposkytly informace.

Jak z většiny odpovědí vyplývá, tak většina bank se vyhnula třetí otázce (bez odpovědi a nebo nepřímá odpověď), zda v případě finanční krize budou nějak omezovat převody a výběry klientů. Jediná Fio banka odpověděla přímo a poskytla informace o svém „plánu a řešení“, jak by této krizi čelila. Zajimavé v této souvislosti jsou také informace ze strany Moneta Money bank, které nažnačují, že tato banka má vysoký kapitál, aby této krizi čelila.

Všeobecně dobrou informací je vyjádření ČSOB, že naše české banky nejsou napojeny na zahraniční banky v USA, nebo na Credit Suisse. Z toho zřejmě vyplývá, že případná bankovní krize by české banky mohla zasáhnout jen minimálně a díky přísné regulaci ČNB by celkově české banky měly v této krizi obstát.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.