Sobota , 10 června 2023

Přenesení pravomocí do EU na očkovaní naších domácích zvířat

Evropská unie (EU) schválila vakcinační plán chovu drůbeže, který nařizuje očkovat ohniska nakažená virem ptačí chřipky (HPAI). Tomuto plánu se musí podřídit všechny státy EU. Zajímavé, že mainstreamová média o tom mlčí.

Bez mediální odezvy byl schválen nový vakcinační plán drůbeže. Mluvčí Státní veterinární správy České republiky pan Petr Majer k tomu řekl:

„Od roku 2022 již neplatí, že není možné preventivně vakcinovat proti vysoce patogenní ptačí chřipce (HPAI), jak to bylo stanovené v Příloze 6 ,,Nákazy, proti nimž nelze preventivně očkovat“ ve vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných na zvířat na člověka a která byla dne 1.10.2022 zrušena.“

To znamená, že již lze chovná zvířata vakcinovat i z preventivních důvodů nikoliv pouze nouzových. Takže drůbež a jiná zvířata budou očkovaná pokaždé a lidé budou konzumovat jenom maso z naočkovaných zvířat.

Foto: Tento zákaz preventivního očkovaní na tyto nemoci se ruší. Odteď se zvířata budou očkovat preventivně na všechno.

 

"Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 352/2022 Sb. o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována, platnou od 1.10.2022 (účinnou od 1.1.2023), kde je uveden již jenom IBR. Dne 20.2.2023 vyšel nový právní předpis EU platný pro všechny členské státy:  NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/361, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro používání určitých veterinárních léčivých přípravků pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu. Toto nařízení upravuje více nákaz (vakcinaci proti nákazám) včetně vysoce patogenní ptačí chřipky (příloha XIII) a to jak preventivní vakcinaci, tak i nouzovou vakcinaci (=při vypuknutí nákazy). Nouzová vakcinace byla povolená normálně i dříve, jen ta preventivní byla zakázaná. Stanovuje přesné podmínky, za kterých lze vakcinovat, co je potřeba splnit před vakcinací, po vakcinaci, požadavky na dozor ve vakcinovaných chovech, podmínky při přemísťování vakcinovaných zvířat aj. Stále platí, že vakcinace proti HPAI je v ČR umožněna pouze po povolení SVS, která by musela předložit Evropské komisi k posouzení úřední vakcinační plán (počet chovů, kde se bude vakcinovat, kolik zvířat, jaký bude úřední dozor, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření apod.). Dle kolegů odborníků jsou podmínky nastavené poměrně velmi striktní a nedá se zatím příliš očekávat, že by byla vakcinace masově používána například v malochovech drůbeže. Mohla by však k připadat v úvahu ve specifických chovech, jako jsou ZOO či genetické rezervy", dodal Majer.

Odborníci sice možná neočekavají, že by se prováděla masiváńí vakcinace drůbeže v malochovech, nicméně EU již nyní straší nákazami virem HPAI a již vydala směrnice k tomu, aby k masové vakcinaci drůbeže docházelo ve všech státech. Pokud se tato nákaza bude jako u Covidu prodlužovat dva a více let, tak to znamená, že budeme konzumovat několik let vakcinovanou drůbež, což by mohlo zajímat lidi, kteří se z jakéhokoliv přesvědčení rozhodli neočkovat za Covidu.

Odborníci říkají, že vakcína proti ptačí chřipce dokáže zastavit přenos této nemoci na člověka. Nicméně jak vy plývá z našeho staršího článku, tak dosud nebyl zaznamenán výrazný přenos ptačí chřipky na člověka, která by jakýmkoliv způsobem ohrožovala jeho život.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že agentura stále považuje riziko ptačí chřipky pro člověka za nízké. „Nemůžeme ale předpokládat, že to tak zůstane, a musíme se připravit na jakoukoli změnu statusu quo,“ řekl začátkem tohoto měsíce.

Takže budeme opět očkovat neznámými látkami milióny kusů drůbeže, jenom proto, že „co kdyby náhodou“? Na tom je postavená celá vakcinační věda a farmaceutické společnosti si mnou ruce díky těmto příběhům, které vytvářejí a které jim přinášejí zisky.

Pokud bych si zakonspiroval, tak v tom vidím pokračující snahu nás všechny naočkovat skrze maso získané drůbeže. Ovšem zda tomu tak je, nechám na vaši úvaze.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.