Úterý , 28 března 2023

Jak poznáte, že jste nadaný člověk

Autor: Martin Kirschner.

Foto: U některých lidí se nadání začíná projevovat už od útlého věku. (Public Domain)

Nadaný člověk není člověk jen ten co má vysokou inteligenci (IQ). Ačkoliv vysoká inteligence nám může pomáhat rozvíjet nadání, tak v současně době se inteligence měří pomocí IQ testů, které měří pouze logicko-matematickou inteligenci. Přitom podle amerického psychologa Hawarda Gardnera máme ještě inteligenci lingvistickou, vizuálně-prostorovou, pohybovou, hudební, interpersonální (emoční inteligence), intrapersonální (sociální inteligence) a přírodní. Být nadaným člověkem proto ovlivňuje více faktorů a více druhů inteligence, než jenom mít vysoké IQ.

Pokud chcete zjistit, jestli patříte mezi nadané lidi, tak si můžete udělat test pro nadané lidi. Tento test vytvořila světově uznávaná psycholožka Mgr. Monika Stehlíková, MBA, která se orientuje především na nadané lidi a lidi s vysokou inteligencí. Tento test je pouze orientační, nicméně pokud pro vás platí 70 – 80% tvrzení, pak s vysokou pravděpodobností jste nadaným jedincem. Své mínění si pak můžete nechat potvrdit psychologickými testy u odborníků.

Zde je test:

  1. Obecné rysy osobnosti

. Máte stálou potřebu na sobě pracovat a zdokonalovat se?

. Jste při řešení problémů spíš svůj, tedy přistupujete k nim neobvykle spíš, než zavedenými způsoby?

. Máte talent pro různé věci?

. Máte specifický smysl pro humor?

. Zajímáte se o tolik věcí najednou, že se nedokážete věnovat jedné pořádně?

. Dokážete se něčemu jen tak věnovat s nadšením, i když k tomu nejste motivování vnějšími výhodami?

. Vyhledáváte přítomnost spíš lidí starších, moudrých a zkušených?

  1. Entelechie (vnitřní motivace, rozhodnost, osobní cíle, vnitřní síla vedoucí jedince k tomu, aby dělal to co chce/potřebuje dělat)

. Máte vnitřní vizi, co chcete a kam směřujete?

. Máte jasnou představu o smyslu vašeho života (i když jsou chvíle, kdy ji zpochybňujete)?

. Jdete si tvrdošíjně za svými cíli, i když vás nikdo nepodporuje a nevěří vám (a i když tuto absenci podpory trpíte)?

. Vnímají vás druzí jako silnou osobnost, která ví co chce (i když vy se tak možná nevnímáte)?

  1. Vysoká inteligence

. Máte schopnost dívat se na věci globálně a v souvislostech?

. Máte schopnost zobecňování?

. Jste hodně zvídaví?

. Máte vášeň objevovat a zkoumat?

. Máte vynikající paměť?

. Dokážete dělat více věcí najednou?

. Máte dobrou intuici? Umíte předvídat, co se stane?

. Máte rád diskuse o vážných tématech jdoucích do hloubky?

. Zajímáte se o psychologii a metafyziku?

. Umíte výborně argumentovat?

  1. Hledání pravdy

. Ptáte se po smyslu života – vašeho i na zemi? Zajímá vás podstata vesmíru?

. Jsou chvíle, kdy ztrácíte smysl života, pochybujete, tápete, ptáte se?

. Četl jste a zjišťoval si hodně informací v duchovních nebo filozofických knihách?

. Máte zkušenost s meditací?

. Máte velký smysl pro mravnost a spravedlnost?

. Je pro vás důležité vnést do vašeho života vyšší smysl?

  1. Autonomie (schopnost rozhodovat o svém životě a vědomě určovat jeho směřování, schopnost překonat vlivy dědičnosti a prostředí silou vnitřní motivace a rozhodnosti)

. Jste hnán k činnosti a realizaci?

. Jste si vědom toho, kdo jste?

. Máte pocit, že jste neustále hnán kupředu nějakou silou (i když tomu třeba přesně nerozumíte)?

. Cítíte hodně s druhými?

. Vnímáte se jako člověk zodpovědný a s morální integritou?

  1. Perfekcionismus

. Snažíte se dělat většinu věcí (hlavně ty, které jsou pro vás důležité) nejlíp, jak dovedete?

. Máte pocit, že se vám máloco povede tak, jak byste si přáli?

. Nejste se sebou téměř nikdy úplně spokojen? Pochybujete o sobě?

. Máte vysoké a nereálné nároky (mravnost, výkonnost, znalosti a rozhled, odstup a nadhled, velikost ducha, pozornost, soucit, empatie atd.) i na druhé.

. Je to hlavně vaše snaha po vaši vlastní dokonalosti a dokonalosti života, která vás tlačí k neustálému úsilí a výkonu?

. Cítíte často vnitřní napětí pramenící z konfliktu mezi vlastními schopnostmi, jak je sám vnímáte, a požadavky na sebe?

. Nedokážete téměř odpočívat?

  1. Idealismus

. Zajímá vás, co by mohlo a mělo být, než to, co je?

. Máte vnitřní přesvědčení, kterého se držíte?

. Máte hodně ideálů – o lepším světě, dokonalejších lidech, ideálním fungování společnosti?

. Snažíte se ve své práci přispívat k tomu, aby se vaše ideály o lepším světě staly skutečnými?

. Pomáháte druhým lidem v souladu s vašimi ideály?

. Snažíte se dělat druhé lidi šťastnějšími?

  1. Samotářství

. Potřebujete se při práci pořádně soustředit a nebýt vyrušován? Potřebujete dělat věci do hloubky a jen tak máte pocit dobře odvedené práce?

. Jste pro druhé trochu neuchopitelný a nezařaditelný? Je těžké se k vám přiblížit?

. Jste příliš ponořen do svého vlastního světa a máte jen několik blízkých přátel, kteří vás znají a skutečně vám rozumějí?

. Cítíte se druhými zraňovaný?

. Držíte si druhé od těla?

. Čekáte spíš, až vás osloví druzí, než abyste vy coli iniciovali?

. Potřebujete víc času na to, než se s druhými lidmi sblížíte?

. Neprojevujete plně své talenty a neukazujete své výtvory před světem?

. Skrýváte před druhými, kým skutečně jste?

. Potřebujete vlastní prostor a čas o samotě?

  1. Vysoká stimulace

. Máte velkou výdrž a dokážete vyvinout velké úsilí?

. Jste energický člověk (pokud zrovna neprožíváte trápení a zklamání)?

. Jste hodně aktivní, stále ve střehu a neschopen se skutečně zastavit a odpočinout si?

. Máte rysy workoholika?

. Máte nějaké tiky, nebo zlozvyky (například kousat si ret)?

. Dokáže vás kvalitní film, hudba, nebo kniha snadno přivést k slzám?

. Vyhledáváte nové smyslové zážitky (jídlo, hudba, změna prostředí aj.)

. Baví vás prozkoumávat pravdivost různých teorií a idejí?

. Jste schopni se na problém podívat nezaujatě z různých úhlů pohledu?

. Zpochybňujete často to, k čemu jste dospěli ve svých dřívějších úvahách?

. Máte pocit velkého uspokojení a zadostiučinění, když něčemu přijdete na kloub?

. Dovedou vás analýzy vlastních myšlenek a emocí k abstraktnějším filozofickým pravdám?

. Vyjadřujete se v přeneseném smyslu prostřednictvím obrazů a metafor?

. Když mluvíte, tak jdete na to zeširoka a nezapomenete na žádný detail, aby skutečnost, kterou popisujete, byla co nejúplnější?

. Dokážete se bavit sám při vlastním přemýšlením představami přenesenými do nových souvislostí?

. Uzpůsobujete realitu svému vidění a vnímání?

. Máte hodně různých pocitů a vnímáte je intenzivně?

. Jste silně citově vázán k některým lidem?

. Máte občasně stavy úzkosti, splínu, skepse, nebo deprese?

 

Zdroj testu: kniha s názvem „Život s vysokou inteligencí“

 

Pokud se tedy ztotožňujete se 70 – 80% tvrzení tohoto testu, tak vám gratuluji. S velkou pravděpodobností jste nadaní jedinci.

 

 „Problém se světem je v tom, že inteligentní lidé jsou plní pochybností, zatímco hlupáci jsou plní sebevědomí“

Charles Bukovski

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.