Jaké jsou způsoby léčby rakoviny prostaty

Foto: Rakovina prostaty bývá obvykle často bolestivá a následky můžou být nedozírné. Nepodceňujte proto včasnou léčbu.
Foto: Rakovina prostaty bývá obvykle často bolestivá a následky můžou být nedozírné. Nepodceňujte proto včasnou léčbu.

Karcinom prostaty patří mezi nádorová onemocnění, která se u mužů vyskytují nejčastěji. Poměrně dlouhou dobu se ale nijak neprojevuje, proto jsou pro jeho včasnou diagnostiku naprosto nezbytná pravidelná preventivní vyšetření.

V závislosti na věku a celkovém zdravotním stavu pacienta, stádiu a klasifikaci tumoru, ale hlavně také na pacientově přání se dá karcinom prostaty léčit více různými způsoby. Každá z léčebných metod je v principu úplně jiná, a liší se i jejich možné negativní vedlejší účinky. Jaké tedy jsou konkrétní druhy léčby karcinomu prostaty?

Aktivní sledování

U některých, především starších pacientů, s rozměrově malým, dobře diferencovaným neagresivním karcinomem nízkého rizika, je volena metoda aktivního sledování. To znamená, že daný pacient pravidelně dochází podle předem sestaveného harmonogramu na kontroly k lékaři. Na těchto prohlídkách lékař mimo jiné sleduje hladinu pacientova PSA (prostatický specifický antigen), a v případě, že by se nádor rozrůstal, doporučí další léčebný postup.

Radikální prostatektomie

Další léčebnou metodou je operativní odstranění celé prostaty, čili radikální prostatektomie. Provádí se u jinak zcela zdravých pacientů, a to třemi různými způsoby: otevřeně (tedy klasicky skalpelem), laparoskopicky anebo pomocí robotického systému.

I přes pokročilé technologie se však ještě dnes po operaci objevují nepříjemné vedlejší účinky, které mohou významně poznamenat pacientův běžný život. Jde především o poruchu udržení moči (inkontinenci) a poruchu erekce, kterou v různé míře pociťuje 80 % až 100 % operovaných pacientů.

Radioterapie

Radioterapie neboli ozařování je často volenou a účinnou kurativní metodou, která se dá opět provádět různými způsoby:

  • Ozařování zevnitř čili brachyterapie, kdy jsou radioaktivní zrna aplikována přes kůži přímo do místa nádoru,
  • fotonová radioterapie
  • a protonová radioterapie.

Brachyterapie se u karcinomu prostaty nevolí tak často — ve většině případů pacienti podstupují jeden ze dvou typů zevního ozařování (tedy fotonové anebo protonové). V případě konvenční fotonové radioterapie ovšem stále existuje riziko vzniku nepříjemných vedlejších účinků: poruchy erekce se objevují až u 20 % pacientů, stejně jako poruchy udržení moči.

Protonová radioterapie oproti tomu zaznamenává mnohem přívětivější výsledky: riziko erektilní dysfunkce a riziko inkontinence je u protonové léčby nízkorizikových karcinomů prostaty sníženo na pouhé 1 %. Včas diagnostikovaná nízkoriziková rakovina prostaty je navíc protonovou terapií léčitelná během pouhých 5 dnů!

Hormonální terapie

Posledním používaným druhem léčby je podávání hormonů, které zastaví tvorbu testosteronu, respektive omezí jeho působení na buňky prostaty. Tato metoda se volí u pacientů v pokročilém stádiu nemoci a v případě karcinomu prostaty není kurativní léčebnou metodou. Umožňuje ale kontrolu nádoru a dobrou kvalitu života po dlouhé období.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.