Středa , 29 března 2023

Jakými způsoby s vámi politici, média a „odborníci“ manipulují

Autor: Martin Kirschner.

Pokud je člověk konceptuálně tupý, tak nedokáže odhalit to, že s ním někdo manipuluje (Print Screen z https://www.careerizma.com/)

V současné době dochází k masové manipulaci skrze sdělovací prostředky na které má monopol světová elita. Covid-19 je největší psychologickou operací, které lidstvo v tak rozsáhlém měřítku čelilo. Někteří podlehli manipulacím a nátlaků a nechali si píchnout experimentální injekci.

Aby člověk dokázal těmto manipulačním nátlakům čelit, tak musí znát koncepci sociálního řízení. Pak může manipulacím čelit bez následků pro sebe a svou rodinu. V této souvislosti bych vám chtěl doporučit knihu „Manipulace vědomím“ od ruského autora Sergeje G. Kara-Murzy, který ve své knize odhaluje manipulační techniky politiků, médií a vládou jmenovaných „odborníků“:

Citát z knihy:

„Pokud si zapíšeme výklad, daný uznávanými vědci studujícími manipulaci, můžeme rozeznat jeho hlavní, rodové, znaky. Za prvé je to druh duchovního, psychologického působení (a nikoliv fyzické násilí nebo hrozba násilím). Cílem konání manipulátora akcí je duch a duševní struktury lidské osoby.

Za druhé, manipulace je skryté konání, jehož existence by si předmět manipulace neměl všimnout. Jeden z předních odborníků na americké sdělovací prostředky, profesor kalifornské univerzity G. Schiller, poznamenává: ,,Aby byla manipulace úspěšná, musí zůstat nezpozorována. Úspěch manipulace je zaručen, když manipulovaný věří, že vše, co se děje, je přirozené a nevyhnutelné. Stručně řečeno, manipulace vyžaduje falešnou skutečnost, v níž její přítomnost nebude vnímána."

Tuto ,falešnou skutečnost' vytvářejí sdělovací prostředky. Ty předávají panující názory, od nich si je osvojují lidé, a ti je následně přijímají za své vlastní vývody. E. Fromm v knize ,Útěk od svobody' rozlišuje dvě zcela rozdílné kategorie. Na jedné straně je samostatné myšlení a na druhé straně osvojené cizí myšlenky. Dochází k takovémuto závěru: ,,Ve skutečnosti se lidem zdá, že se rozhodují sami, že něco chtějí, zatímco ve skutečnosti podléhají tlaku vnějších sil, vnitřním nebo vnějším podmínkám a ,chtějí' právě to, co mají dělat."

Pokud se pokus o manipulaci odhalí a toto odhalení se stává dostatečně široce známé, akce se obvykle zruší, protože odhalení takového pokusu způsobí manipulátorovi značnou škodu. Ještě pečlivěji se skrývá hlavní cíl, a to tak, aby ani odhalení samotné skutečnosti pokusu o manipulaci nevedlo k objasnění vzdálených záměrů. Proto je skrývání a utajování informací nutným příznakem, ačkoli některé případy manipulace zahrnují hru na upřímnost, když si manipulátor na hrudi rve košili a po tváři nechá kanout skoupou mužskou slzu.

Za třetí, manipulace je konání vyžadující značné dovednosti a znalosti. Existují samozřejmě talentovaní lidé se silnou intuicí, schopní manipulovat vědomím pomocí primitivních prostředků. Rozsah jejich jednání je však malý, omezený osobním vlivem - v rodině, v brigádě, v rotě nebo v partě. Pokud mluvíme o veřejném vědomí, politice, alespoň místního měřítka, pak se do rozpracování akce zpravidla zapojují odborníci, nebo alespoň speciální znalosti, načerpané z literatury nebo z pokynů. Protože manipulace veřejným vědomím se stala technikou, objevili se profesionální pracovníci, ovládající tyto techniky (nebo jejích části). Vznikl systém přípravy kádrů, vědecká zařízení a vědecká a populárně-vědecká literatura. Je pravda, že Nobelova cena se v této oblasti dosud neudělila (ačkoli někteří nositelé Nobelovy ceny míru nebo literatury do kategorie manipulátorů vědomím spadají).

Dalším důležitým, i když ne tak zjevným, příznakem je to, že s lidmi, jejichž vědomím se manipuluje, se nezachází jako s osobnostmi, ale jako s předměty, věcmi zvláštního druhu. Manipulace je součástí technologie moci a nikoliv působení na chování přítele nebo partnera.

Manipulátoři se snaží nafukovat čísla právě s ohledem na ovlivnění představivosti, a nikoli mysli. Zvyšují i tak ohromná čísla, a to i desetkrát, nebo dokonce stokrát. Tato snaha zveličovat skutečné množstevní měřítko může sloužit jako známka manipulace.

Vždy by mělo vyvolávat podezření, pokud nás politik nebo činitel sdělovacích prostředků oslovuje tak, že se úporně obrací na naše navyklé vzorce uvažování, probouzí náš pocit nějaké pospolitosti a zdůrazňuje náš rozdíl od ,nich' - ostatních. Snaha odesilatele zpráv ,vtlačit naše chováni do navyklých vzorců', to znamená zajistit, abychom zprávy vnímali a reagovali na ně v souladu s normami chování určité pospolitosti, je neklamným znakem manipulace.

Manipulátor, potlačuje dialog, představuje pro sebe příznivé řešení, jako řešení nemající alternativu. Jinak by začaly rozjímání a úvahy. To by vše šlo nazmar. Takové podmínky se musí odmítnout. Jak to, že není jiné cesty? To tak ani nemůže být! Člověk si musí dovolit sám sobě odhadnout různá řešení. Tím se celá konstrukce manipulace zhroutí, a ihned vystoupí hamižné záměry.“

Konec citace.

Shrnutí

V současné době se s lidmi zachází jako s nežijícími věcmi, kdy jako dobytek jsou hnáni se naočkovat bez předchozích konzultací a zdravotních možností daného jedince. V některých zemích se už zavádí povinné očkování, kdy se s lidmi zachází jako s nežijící věcí bez svobodné vůle.

Do systému manipulace jsou jmenováni „odborníci“, kteří jako jediní mají přístup do MSM, aby manipulovali veřejností. Debata takových odborníků probíhá jako v teleshopingu s Horstem Fuchsem, kdy jeden „odborník“ řekne, že je třeba se naočkovat a druhý odborník sedící naproti to potvrdí.

Uměle se navyšují čísla nemocných, díky PCR testům, které si lidé musí například v práci povinně dělat. PCR testy neměří nemoc, ale pozitivitu, což neznamená, že je člověk nemocný. Ze zdravých lidí se tak uměle dělají nemocní a čísla těchto „nemocných“ slouží ke strašení veřejnosti.

Možná si také vzpomínáte na začátek pandemie, jak se cílilo na pospolitost. Všichni šili roušky, v televizi zněli hlášky „spolu to dáme“, „udělejmě společně tečku…“ atd. Jak říká Murza, tak cílení na pospolitost je často prostředkem manipulace.

Potlačují se alternativní názory na Covid, testy a vakcíny. Lékaři a vědci s odlišnými názory bývají zastrašování a není jim umožněno říkat svůj názor v televizi. Správný je jenom jediný názor a jediné řešení (vakcína). Alternativní názory a řešení totiž rozbíjí systém konstrukce manipulace a tím manipulátor ztrácí svou moc.

Lidstvo se probouzí a začíná zjišťovat, že bylo pandemii Covidu podvedeno. Murza ve své knize píše, že pokud je manipulace odhalena, tak akce se zruší, protože jinak by manipulátorovi mohli vznik

Pokud je člověk konceptuálně tupý, tak nedokáže odhalit to, že s ním někdo manipuluje (Print Screen z https://www.careerizma.com/)

nout značné škody. Dočkáme se tedy konce Covid game v nejbližší době?

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.