Zůstat pozitivní s negativním mozkem

Autor: EMMY SUTTIE.

Svět je nepořádek. Bohužel, naše negativní zaujatost to ještě zhoršuje a v důsledku toho trpíme psychicky i fyzicky.

Naše instinktivní zaměření na problémy a hrozby může podkopat naše zdraví a zazdít nás vůči požehnáním

Dá se s jistotou říci, že téměř každý se v poslední době cítil trochu negativně, zejména v posledních dvou letech.

Dramatický nárůst deprese a úzkosti je obvykle dobrým ukazatelem toho, že se společně necítíme nejlépe. Výzkum z Boston University School of Public Health ukázal, že nárůst deprese během pandemie poprvé zaznamenané v březnu a dubnu 2020 vzrostl do března a dubna 2021 a vyšplhal se na 32,8 procenta – postihuje 1 ze 3 dospělých Američanů.

Ale navzdory tomu, co se právě teď děje ve světě, může existovat další důvod, proč se všichni cítíme tak ponuře, a je to v našich mozcích. Výzkum ukázal, že náš mozek reaguje silněji na nepříznivé události a situace než na pozitivní, což by mohlo vysvětlovat, proč se někdy zdá, že tak snadno propadáme negativním pocitům a je pro nás těžké je nechat jít.

Lidé a negativita

Proč stačí jeden kritický komentář od spolupracovníka nebo někoho, kdo vás vykolejil, aby vám zničil den? Často přemítáme o těchto drobných podrážděních a umožňujeme jim převzít naše myšlenky a poskvrnit to, co by jinak mohl být skvělý den. Proč se tedy zdá, že se naše mysl zaměřuje na špatné věci a klade jim větší důraz než věcem dobrým?

Věda nám říká, že k tomu máme přirozené sklony

Bohaté empirické důkazy naznačují, že lidé mají tendenci zaměřovat se na negativní informace ze svého prostředí, učit se z nich a využívat je mnohem více než pozitivní informace. Toto chování má název: negativní zaujatost – naše tendence zpracovávat a pamatovat si negativní podněty více než pozitivní podněty a zabývat se nepříznivými událostmi po získaní faktů.

I když se to na první pohled může zdát divné, tato zaujatost může být užitečná. Naši ne tak vzdálení předkové žili ve světě plném fyzického nebezpečí, ve kterém zvířata, zima, hlad a válka vyžadovaly, abychom byli extra ostražití ohledně osobní bezpečnosti jako záležitosti přežití.

Negativní sklony v moderním světě

Dnes žijeme v mnohem bezpečnějším světě a ohrožení našeho zdraví a pohody je obecně zákeřnější než útok zuřivého zvířete.

I když existuje méně hrozeb pro naše osobní zdraví a bezpečnost a jsou obvykle méně katastrofické, náš mozek stále hledá nové věci, které by nás mohly znepokojovat. V důsledku toho neustále vyhledáváme nebezpečné situace a vynakládáme mnoho prostředků na to, abychom na ně soustředili svou pozornost.

Tento bezpečnostní mechanismus v našich mozcích možná činí svět a naši každodenní existenci nepříjemnějšími, než ve skutečnosti je. Naše mozky jsou pevně nastaveny tak, aby věnovaly více pozornosti negativitě, což vysvětluje, proč tolik z nás má tendenci soustředit se na negativní aspekty svého života a věnovat jen málo pozornosti pozitivním věcem – jako je úleva z vědomí, že náš mozek takto funguje.

Negativita a zdraví

Mnoho tradičních lékařských postupů již dlouho uznává vztah mezi našimi emocemi a zdravím a věda toto spojení nadále zkoumá.

Studie z roku 1995 v Journal of Advancement in Medicine zjistila, že po epizodě hněvu je potlačen imunitní systém až šest hodin po události a že naopak pocity péče a soucitu dávají impuls imunitnímu systému až šest hodin poté.

Destruktivní pro naše zdraví mohou být i emoce, které můžeme označit za nepříjemné.

Vezměme si například cynismus. Studie z roku 2014 publikovaná v časopise Neurology spojila vyšší míru cynismu – obecnou nedůvěru k lidem a jejich motivům – později v životě s větším rizikem rozvoje demence; zjištění odpovídala mnoha dalším rizikovým faktorům, jako je věk, pohlaví, kouření a zdraví srdce.

Cynismus může bolet i vaše srdce. Studie z roku 2009 v časopise Circulation shromáždila data od více než 97 000 žen a zjistila, že nejcyničtější účastnice měly vyšší pravděpodobnost onemocnění srdce. Studie také poznamenala, že ženy, které byly pesimističtější, měly během studie vyšší šanci zemřít než ty, které byly optimističtější.

Váš mozek v pozitivitě

Všechny tyto informace nejsou určeny k tomu, aby krmily nějakou negativitu, ale spíše nám mohou pomoci pochopit, proč se můžeme snadno zaseknout v negativních smyčkách a proč je tak těžké z nich uniknout. Dobrou zprávou je, že můžeme trénovat náš mozek, aby byl pozitivnější a zároveň zlepšil své zdraví.

Povědomí

Prvním krokem je jednoduše si uvědomit, že náš mozek takto funguje; je užitečné vědět, že jste citlivější na negativní podněty ze svého okolí a máte tendenci se na ně vázat. V „The Power of Bad“ spoluautor Roy Baumeister říká, že většina jejich výzkumu negativních sklonů ukazuje, že špatné věci mají dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát větší dopad než dobré věci. Na příkladu vztahu demonstruje svůj názor: "Pokud jste udělali něco, čím jste svého manžela naštvali, a chcete mu to vynahradit, budete muset udělat tři nebo možná čtyři hezké věci, aby to vyšlo."

Změňte zaměření

Až si příště všimnete, že se vztekáte kvůli náhodnému komentáři od přítele nebo se fixujete na nejnovější katastrofický příběh, řekněte si, že musíte hledat nějaké pozitivnější zprávy. Jděte ven na procházku nebo si poslechněte nějakou svou oblíbenou hudbu. Dělejte něco, o čem víte, že se cítíte dobře. Změna prostředí a podnětu je nesmírně užitečná a vytáhne vás z cyklu, ve kterém můžete uvíznout.

Podporujte pozitivitu

Tomu se teď může zdát těžké uvěřit, ale na světě se dějí nejrůznější úžasné věci; možná o nich jen neslyšíte. Špatné zprávy dominují éteru, ale existují pozitivní zprávy; jen se musíte trochu snažit, abyste je našli. Dobré zprávy odebírám do své e-mailové schránky už roky právě z tohoto důvodu. Sekce Epoch Times Inspired nabízí další povznášející zdroj. (Poznámka překladatele: Nebo také VIP Noviny kategorie Osobní rozvoj v češtině)

Dalším způsobem jak podpořit pozitivnější myšlení, navržený autorem knihy „The Power of Bad“, je deník vděčnosti, který působí proti našemu sklonu k temnotě a zkáze. Hledání pozitivních aspektů našeho života, zaměřování se na ně a psaní o nich každý den je skvělý způsob, jak podporovat pozitivitu a může pomoci odvést mozek od našich negativních tendencí.

Instinktivně víme, že při negativních věcech se necítíme dobře a při těch pozitivních ano. Účinky můžeme pocítit při sledování zpravodajských záběrů o válkách nebo přírodních katastrofách. Toto jsou extrémní příklady, ale i drobné negativní události mohou proniknout do naší psychiky a ovládnout naši náladu, přičemž zabírají cenné místo v našich srdcích a myslích. A to je místo, kam přichází všechna ta všímavost. Ve většině našich životů je krása, láska a radost; potřebujeme ji pouze identifikovat, zaměřit se na ni a kultivovat ji.

Pro mě jsou každodenní pozitivní momenty:

Nevyžádané objetí od jednoho z mých dětí

Pozorování ptáků u krmítek

Mazlení kočky

Starám se o rostliny v mé zahradě

Tyto věci mi dělají radost a živí mé srdce. V důsledku toho se na ně snažím udělat čas každý den a považuji je za důležitou součást svého zdravotního režimu.

Stojí za to věnovat nějaký čas přemýšlení o tom, co vám přináší radost, a udělat si na tyto věci čas tak často, jak jen můžete. Činnosti, které vás dělají šťastnějšími a zdravějšími, bojují s negativitou, která soutěží o vaši energii a pozornost. Pokud bychom si všichni našli čas na to, abychom dělali pozitivnější věci, které nám přinášejí radost, mohlo by to nejen prospět našemu životu, ale také pomoci našemu mozku vidět svět jako šťastnější a pozitivnější místo.

Zdroj: theepochtimes.com

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.