Středa , 31 května 2023

Každý člověk je firma podle lodního práva, říká David Icke

Autor: Martin Kirschner.

Pro systém jsme všichni nežijící bytosti, firmy s rodnými čísly, které musí platit daně. (Public Domain)

David Icke je, aktivista, který bojuje proti Novému Světovému Řádu a zotročovaní lidí. Již v roce 1990 si uvědomil, jak se lidé stávají čím dal více závislími na systému, který je zotročuje. Ve své knize Jen nekonečná láska je skutečná (…a vše ostatní je jen iluze) o tomto problému mluví.

Tentokrát David Icke probere lodní právo a jak to souvisí s vámi jako „osobami“. Také zjistíte, jak ilumináti ovládají zdravotnictví a ceny energií. Citát je ze strany 29 této knihy:

Citát z knihy:

„Rozsah páchaných podvodů je mimořádný - a týká se i vaší osoby. Všimli jste si, že když obdržíte dopis, týkající se úředních záležitostí, práva a čehokoliv ve spojení s financemi, včetně daní, je vaše jméno vždy psáno velkými písmeny, jako je DAVID ICKE? To proto, že velká písmena vašeho jména nejste vy. Jde o firmu založenou vládou přes ministerstvo financí po vašem narození. Pokaždé, když se narodí dítě, vznikne firma za použití jeho či její jména napsaného velkými písmeny. Dělají to proto, že vlády jsou korporace operující na základě obchodního práva, smluvního práva.

Zákony schválené vládami se vztahují pouze na společnosti a ne na živého, dýchajícího a svobodného člověka z masa a kostí, jehož jméno je psané s velkými iniciálami jména a příjmení či všemi malými písmeny jako David Icke či david icke. Živý, dýchající a svéprávný muž či žena jsou předmětem zvykového práva a nikoliv obchodního, které je zaváděno vládami pomocí legislativy. Použití obchodního práva mnohem více usnadňuje zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rozdíl od zvykového práva nejste předmětem precedentů, případů, ienž se za uplynulá staletí nashromáždily. Jednoduše musíte získat většinu, která bude hlasovat v parlamentu či kongresu pro návrh zákona, nebo nechá podepsat dokument prezidentem a pak je zákon v platnosti.

Musíte také - očividně to není složité - držet stranou od lidí povědomí o tom, že jejich jména psaná velkými písmeny nejsou oni. Potom vám lidé budou platit daně a budou předmětem vaší soudní pravomoci a kontroly ve všech oblastech jejich života proto, že nevědomě ručí společnosti - „DAVID ICKE" - o které ani nevědí, že existuje.

Ve Spojených státech si můžete všimnout, že má státní vlajka u soudu či ve federální budově vždy zlaté třásně a to uvidíte i na uniformách amerických jednotek. To proto, že podle mezinárodního zákona o vlajkách indikují zlaté třásně kompetence obchodního práva, známé také pod názvem Britské námořní právo a v USA je to Jednotný : obchodní zákoník neboli UCC. Američané si myslí, že jejich vláda a právní systém je nějakým způsobem spjat s ústavou, ale není. Spojené státy, stejně jako Británie ale i jinde, jsou ovládány obchodním právem, aby předešli ověřování a vyrovnávání podle zvykového práva. Jde o další obrovský podvod.

Když Pam dostala tu pokutu od Hampshirske policie, bylo její jméno napsáno velkými písmeny. Nemohli to udělat jinak. Jejich dopravní zákony by totiž neplatily, jelikož jde o obchodní právo použitelné pouze pro firmy. Napsal jsem policii, abych poukázal na to, že poslali svoji výhružku soudního stíhání firmě a ne bytosti s malými písmeny, dýchající svéprávné ženě stejného jména. Zeptal jsem se, jak může společnost řídit auto a vyzval jsem je, aby dokázali svoje pravomoci nad živou ženou podle svého obchodního práva. Vše, co řekli, bylo, že tento zákon byl schválen vládou a dál o tom nebudou diskutovat. Hlavní výběrčí pohledávek v oddělení nedovolených rychlostí sdělil, že jméno bylo napsáno velkými písmeny pro lepší srozumitelnost. Neboli přesněji, řekl, že to je důvod, který ho naučili. A jsme zase nazpět u rozškatulkovaných pyramid. Loutky, které zaměstnávají a využívají k prosazení systému, musí ignorovat to, s čím se ve skutečnosti potýkají. Ke všemu je jim podáno falešné vysvětlení, proč se věci dělají tak a ne jinak.

Tenhle chlápek alespoň řekl, že tak ho to naučili; všichni ostatní v systému, kterých jsem se zeptal na používání jmen psaných velkými písmeny o tom ani nikdy před tím nepřemýšleli. Mluvil jsem se soudními úředníky, právníky a finančníky a ti říkali, že netuší, proč musí vždy psát jména velkými písmeny. „Možná je to jen způsob nastavení systému", řekla jedna ze soudních úřednic. Ano, je, ale nemá to nic společného se 'srozumitelností'. Je tomu tak proto, že obchodní právo se vztahuje pouze na podniky a tak musí používat velká písmena, jelikož vlády jsou podniky.

Napsal jsem chlápkovi z Hampshirske policie, že pokud by měla být srozumitelnost tím jediným důvodem psaní jmen velkými písmeny, zdali by mi mohl zaslat hrozbu trestního stíhání na jméno mé ženy s malými písmeny. Nakonec nebyl by žádný problém se srozumitelností, protože víme, kdo jsme. On to odmítl. Samozřejmě. Systém by mu to nedovolil a i kdyby se snažil napsat tam jméno malými písmeny, policejní počítačový systém by to automaticky opravil na písmena velká. Tak rozmanité jsou podvody ve stíhání lidí zákony, které se na ně nevztahují a jsou na ně uvalovány pokuty s výzvami k zaplacení 'peněz', které ani neexistují. Neuvěřitelné, ale pravdivé.

Detaily a zdroje k tomu, co jsem tu teď nastínil a mnohem více naleznete v mých dalších knihách jako je And The Truth Shall Set You Free (A pravda vás osvobodí), The Biggest Secret (Nejvyšší tajemství) a Tales from the Time Loop (Povídky z časové smyčky).

Jen se podívejte kolem sebe a jasně uvidíte, co se děje, hned jak budete znát agendu a techniky, kterých je používáno k jejímu dosažení; svět se stává otevřenou knihou, jakmile rozumíte pravidlům hry. Spousta věcí z globální diktatury už tu je.

Rody Iluminátů kontrolují peníze (dluhy) ve vašich kapsách či bankách; kontrolují společnosti, které ostatním poskytují většinu jídla, pití a dodávek energie včetně pohonných hmot vašeho auta; mají pod kontrolou léky, které užíváte a doktory, ke kterým chodíte; a diktují to, co se učí ve školách, středních školách či univerzitách. Způsobem financování také ovládají to, co zkoumá 'věda' hlavního proudu. Kontrolují vlády, jež schvalují zákony hodící se jejich agendě a podminovávají či úplně ničí vládní opozice. Zbývá jim jen pár let do konce. Jejich cílovým obdobím se zdá být zřejmě rok 2012. Jakmile budou mít globální strukturu vlády, zvláště pak masové čipování lidí, jejich fašistická diktatura bude odhalena v šokujícím měřítku, které si v současnosti dokáže představit jen pár lidí. To se ale nemusí stát. Náš osud je v našich rukách, jen ho chytit. Tajná agenda vysvětluje nekonečné kontrakce v našich společnostech. Lidé se ptají, proč se věci dělají určitým způsobem, když očividně existují lepší možnosti, ale neuvědomují si, že struktura moci tu není proto, aby věci pro populaci zlepšovala či zefektivňovala; byla vytvořena k službám iluminátské agendy pro zotročování lidstva.“

Konec citátu.

Závěr

Ti co nerozumí moc lodnímu právu, tak vám doporučuji přečíst můj minulý článek, kde jsem popsal, jak s vámi souvisí typologie vašeho jména v rámci tohoto systému. Pak pochopíte, proč tolik David Icke naléhal, aby jeho jméno bylo psáno malými písmeny a bylo s ním jednáno, jako se žijící bytostí.

David Icke také mluví o tom, že ilumináti v tomto systému ovládají a kontrolují všechno. V souvislosti se současnosti můžeme vidět, jak je skrze ně manipulováno se zdravotnictvím, cenami energií a pohonných hmot v neprospěch lidí.

Takže, jak řekl spisovatel Michael Ellner: „Jen se na nás podívejte. Vše je otočené naruby; vše je vzhůru nohama. Doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity vědění, vlády ničí svobodu, masmédia ničí informovanost a náboženství ničí duchovnost."

Proč? Protože to pro naši kontrolu dělat mají.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.