Kdo skutečně stál za útokem z 11. září a dalšími terotistickými útoky a proč

Autor: Martin Kirschner.

Teroristické útoky zpravidla bývají provedeny pod falešnou vlajkou, aby se získal souhlas veřejnosti k vedení válečného konfliktu na kterém vydělávají ropně a zbrojařské korporace.

Mnoho lidí si myslí, že války jsou dílem jakýchsi náhod, nebo že se dva politici nedohodnou na politické uspořádaní a vyhlásí si válku. V knize „Tajné projekty UFO“ se však můžeme dočíst, že hlavními hybately válek jsou nadnárodní korporace z oblasti vojensko-průmyslového a ropného komplexu, které řídí politiku Spojených Států, které jsou v dnešní době hlavním hybatelem válek. Citace je ze strany 245 této knihy.

Citát z knihy:

„V otázce, kdo skutečně stál za útokem z 11. září a dalšími teroristickými útoky, mnoho autorů zabývajících se 11. září předkládá to, o čem si myslí, že jsou reálné faktory vytvářející vynucenou válku proti terorizmu. Nyní se soustředím na čtyři jména, která zastávají hlavní argumenty o 11. září: Griffin, Zwicker, Jones a Ruppert. To jsou jména, na která bývají kolektivní odkazy jako na autory zabývající se 11. září. Autoři píšící o 11. září se různými způsoby vyjadřují ke snahám, které vedou USA a Británii ke snaze zmocnit se ropných zdrojů „darebáckých národů“ jako je Irák, aby získaly kontrolu nad ropným průmyslem. Tím, že se zmocní Iráku, vyženou do výše cenu ropy a korporační zájmy v USA a Británii získají obrovské krátkodobé zisky. Protože zásoba ropy dosahuje svého vrcholu produkce, je myšlenkou, kterou silně propaguje Ruppert, toto: dojde k zabezpečení korporačních zájmů USA a Británie, tím se ocitnou na předním sedadle kvůli dlouhodobému prospěchu z cen ropy, která prudce vyletí, jako u industrializovaných národů (Indie a Čína), které vytvářejí vzrůstající požadavek po ropě. Kontrola nad zásadním ropným průmyslem by proto umožnila korporacím USA mít převahu na globálních finančních trzích až do příští generace. To by učinilo Čínu a Indii potencionálními budoucími konkurenty globální převaze USA, což by prospělo politice Spojených Států.

Autoři píšící o 11. září argumentují, že to není jen ropný zájem, snažící se mít zisk z válek proti Iráku, ale také jsou to průmyslová odvětví vojenského vyzbrojování ve Spojených Státech, které jsou zdaleka největšími světovými dodavateli zbraní.

V podstatě firemní dodavatelé si potřebují vymyslet válku proti terorizmu, aby mohli pokračovat v prodeji svých vojenských produktů do Pentagonu, který zase potřebuje řídit trestné mise proti darebackým národům. Základní princip zbrojního průmyslu se řídí chamtivostí korporací: využít bezpečnostních hrozeb k zachování trvalého válečného hospodářství, které je financováno na úkor obyčejného daňového poplatníka. Eisenhowerův slavný projev na rozloučenou, varující před nebezpečím vojensko-průmyslového komplexu je nejčastěji citovaný jako důkaz takovéhoto nebezpečí.

Kromě finanční převahy Spojených Států a chamtivosti korporací nabízejí autoři, zabývající se 11. září, svá další vlastní odůvodnění pro takovou vymyšlenou válku proti terorizmu. Je to teorie Pax Americana, že to, co pohání politiku Spojených států, je potřeba zbudovat hegemonii Spojených států po celé planetě. Griffin, Jones, Ruppert a Zwicker argumentují tím, že bývalá Bushova administrativa tvrdí, že „darebácké státy“ jsou útočištěm teroristů a vyvíjejí zbraně hromadného ničení, které dávají teroristům a že Spojené státy mají důvod k zahájení preventivních válek a zbudování si kontroly nad národy, které se příčí převaze Spojených států. Citují neokonzervativní postavy spojené s New American Century Project jakožto zastánce imperialistické agendy zbudování globální dominance Spojených států. V důsledku toho byla válka v Iráku odůvodněna tezí o používaní zbraní hromadného ničení a že Saddám Husajn byl spojen s teroristickými skupinami, které používal jako zmocněnce k tomu, aby mohl takovéto zbraně uvést v chod ve Spojených státech. Zatímco byla globální hegemonie Spojených států ospravedlněna potřebou učinit svět bezpečnějším pro demokracii, pravý důvod podle autorů zabývajících se 11. září má být, aby byl svět učiněn lukrativním pro klíčové korporace Spojených států spojených s ropou a průmyslovými odvětvími výzbroje a zbraní.

Odhady autorů, zabývajících se 11. září, jsou, že tajné operace tkví v kořenech hrabivosti po ropě a zbrojním průmyslu a v imperialistické představě neokonzervativců, přitahujících hodně podpory. Mnoho osob, rozčarovaných oficiálním vysvětlením teroristických útoků na USA a Britanii; falšování zpravodajských údajů používání k ospravedlnění války v Iráku; a ohromné zisky generované korporacemi zapletenými do ropného či zbrojního průmyslu, to vše souhlasí s autory píšícími o 11. září. To je pochopitelné protože analýza Griffina, Zwickera a Jonese o tajných operacích jsou uřitečné při identifikaci katalyzátorů pro vládní politické postupy, které mají za následek oslabení občanských svobod a utlumení domácí opozice vůči preventivním válkám, zdánlivě směřovaných k „ochraně demokracie“. Ve skutečnosti takové politické postupy poskytují neočekávané zisky pro velké korporace Spojených států. Analýzy autorů pojednávajících o 11. září se soustřeďují na imperializmus Spojených států. Tyto analýzy pomohou identifikovat ohromný vliv neokonzervativců, který měla bývalá Bushova administrativa při diktování oficiální vládní politiky. V analýzách autorů píšících o 11. září však existují také chybějící perspektivy, zaměřující se na trojici: ropný průmysl, vojensko-průmyslový komplex a imperializmus Spojených států. Perspektivy, které poskytnou hlubší úroveň analýz pro to, co skutečně pohání politiku Spojených států na Středním východě a kdekoli jinde na světě. Autorům zabývajícím se 11. září však chybí exopoliticka perspektiva.„

Konec citace.

Závěr

V dnešní době je Spojenými státy a NATO označován za „darebanký stát“ primárně Rusko. Je zajímavé, že Rusko má jedny z největší zdrojů ropy, plynu a drahých kovů. V souvislosti s nedávným objevením obřích zásob ropy v Arktidě bude mít Rusko největší zásoby ropy na světě. Rusku teď jenom zbývá čekat, než se stane ropnou velmocí a Západní svět se zhroutí v momentě, kdy mu dojnou zásoby ropy. Je tohle hlavní důvod, proč se NATO rozšiřuje dále na východ, aby se Spojené státy v čele s těmito korporacemi zmocnily těchto zásob nerostných surovin?

Spojené státy si vyhrazují právo kdykoliv zahájit „preventivní válku“ na stát, který je označen za teroristický a který vyvíjí zbraně hromadného ničení. Když se však podíváme na důkazy, tak například po válce v Iráku bylo zjištěno, že žádné zbraně hromadného ničení, nebo biologické zbraně nemá. U dalších napadených států tomu bývá podobně. Vše je jen o vytvoření falešného obrazu hlavními médii, aby lidé akceptovali tento vojenský útok a akceptovali proti-teroristické zákony omezující práva obyvatel ve Spojených Státech a Evropě.

Rusko, které zahájilo preventivní válku na Ukrajině v rámci „denacifikace“ a „demilitarizace“ na druhé straně má důkazy o biologický laboratořích, kde se vyráběly biologické zbraně a o tom, že nacismus ovládl Ukrajinu. Tyto důkazy dnes volně kolují internetem a sociálními sítěmi.

Je proto třeba čerpat informace z mnoha zdrojů a udělat si svůj vlastní názor na to, či preventivní válka je skutečně zaměřena k zajištění bezpečnosti svého vlastního státu a kdy se jedná pouze o záměr prosadit drakonické zákony a vydrancovat zdroje dané země.

 

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.