Středa , 31 května 2023

Když nás společnost nutí, abychom pracovali pro její cíle, pomáhají jí mocní spojenci: naše biologické potřeby a genetické uzpůsobení, říká Mihaly Csikszentmihalyi

Autor: Martin Kirschner.

Lidé si ani neuvědomují do jaké míry jsou svázání zákony, nařízeními a neustálými platbami, aby nakrmili tento nenažraný systém.

Lidé mají v genetickém kódu zapsanou podřízenost skrze staletí nadvlády panovníků a církve. Aby se lidé vymanili z tohoto otrokářského systému, tak musí zvednout vibrace svého vědomí a uvědomit si, že zde na zem přišli z jiného důvodu, než neustále poslouchat něčí příkazy a byt něčím otrokem.

Budu zde citovat z knihy Flow – O štěstí a smyslu života, kterou napsal autor Mihaly Csikszentmihalyi. Autor v knize popisuje, jak nás po staletí mocní tohoto světa ovládají. Citace je ze strany 28 této knihy.

Citát z knihy:

„Jak si všiml Freud a mnozí další před ním i po něm, civilizace je postavena na potlačování individuálních tužeb. Nebylo by možné udržet žádný typ společenského pořádku, žádnou složitější dělbu práce, pokud by členové společnosti nebyli nuceni osvojit si zvyky a dovednosti, které vyžaduje daná kultura, ať se jim to líbí, nebo ne. Socializace, neboli transformace společenského systému, je nevyhnutelná. Podstata socializace spočívá v tom, že se lidé stanou závislými na společenské kontrole, takže pak předvídatelným způsobem reagují na odměny i tresty. A nejefektivnější formy socializace je dosaženo, když se lidé tak silně identifikují se společenským pořádkem, že si ani nedovedou představit, že by porušili kterékoli jeho pravidlo.

Když nás společnost nutí, abychom pracovali pro její cíle, pomáhají jí mocní spojenci: naše biologické potřeby a genetické uzpůsobení. Například společenská kontrola je nakonec založena na pudu sebezáchovy. Lidé v podrobené zemi poslouchají své utlačovatele, protože chtějí žít dál. Až do velice nedávné doby se zákony i těch nejcivilizovanějších zemí (jako Velké Britanie) prosazovaly pomocí výprasků, bičování, mrzačení nebo trestu smrti.

Pokud nejsou společenské systémy založeny na hrozbě utrpením, používají k tomu, aby přiměly lidi přijmout určité normy, přísliby potěšení. Představa „dobrého života“ jako odměny za celoživotní práci a dodržování zákonů je založena na tužbách obsažených už v našem genetickém programu. Prakticky každé přání, které se stalo součástí lidské přirozenosti, od sexuality po agresi, od touhy po bezpečí po ochotu ke změnám, bylo využito politiky, církvemi, průmyslovými společnostmi a reklamou jako zdroj společenské kontroly. Aby nalákali rekruty do turecké armády, slibovali sultáni v 16. století těm, kdo se jim upíšou, jako odměnu znásilňování žen v dobytých teritoriích. Dnes slibují plakáty mladým mužům, že pokud vstoupí do armády, „podívají se do světa“.“

Konec citace.

Shrnutí

Cukr a bič je častým prostředkem, jak mocní tohoto světa ovládají lidi. Například v době Covidu se lidem za očkování slibovali tenisky a když se nechtěli podvolit, tak následovaly výhružky, diskriminace a omezovaní lidských práv. Pravda je taková, že naše životy nám nepatři. Jakákoliv osoba může být státem donucena k tomu, aby sloužila systému, jako pokusný otrok na „léky“, nebo válečná zbraň.

Dokud se lidské vědomí nepozvedne, tak lidé nikdy nepochopí, že nepotřebují žádné vůdce vedoucí je do katastrofy, ale že každý může být pánem svého života.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.