Středa , 31 května 2023

Zamyšlení se nad tím, proč žijeme v systému založeném na nedostatku

Autor: Martin Kirschner.

Peníze jsou iluze. Příroda je skutečná

Na světě jsou miliardy produktů, které si většina lidí nemůže dovolit, protože nemá peníze. Tyto miliardy produktu dokazují, že máme hojnost, ale finanční systém je nastaven tak, aby vytvářel klam nedostatku.

I přestože se dotýkáme úderného tématu, tak věřím, že tento článek pro vás bude spíše relaxačním čtením a pochopením souvislostí, proč nežijeme v bohatství a jak to můžeme společnými silami napravit.

Chudoba peněz

Peníze jsou konstruktem a nástrojem moci k ovládaní mas lidí. V dnešní době tyto nekryté peníze vznikají tak, že je banky půjčují lidem, firmám a státu tím, že si je vyťukají na počítači. Peníze tudíž dnes nemají ani tu hodnotu toaletního papíru, protože z 97% jsou v digitální podobě. Hodnotu ještě nějakou mají, protože lidé tomu věří, i když dnes můžeme vidět přicházející hyperinflaci způsobenou fungováním tohoto systému.

Hlavní příčinou nedostatku ve společnosti je to, že když vám banka půjčí například 100 000 Kč a chce aby jste ji vrátili 120 000 Kč, tak právě 20 000 Kč jsou peníze které neexistují, protože banka tyto peníze v podobě úroku nevydala do oběhu. To je důvod proč se tolik domácností ocitá v dluhových pastích a exekucích. Systém je navržen tak, aby vám půjčil něco co je jednak bezcené a nesplatitelné, a na úkor toho pak po vás vymáhá věci, které mají skutečnou hodnotu (movité a nemovité věci, které vznikly tvrdou práci obyčejných lidí).

Jedná se o babylonský finanční dlužní systém, který již přes 5000 let finančně zotročuje lidi.

Bohatství přírody

Řekli jsme si, že po celém světě jsou miliardy produktů. Můžeme se bavit o různým spotřebním, nebo luxusním zboží, ale také o potravinách. To samo o sobě potvrzuje bohatství země, protože tyto produkty pocházejí z různých zdrojů přírody (potraviny, vzácné a průmyslové kovy, ropa, plyn, kaučuk, dřevo, písek, cement atd.). Některé z těchto zdrojů jsou omezené a jiné neomezené. Avšak i omezené zdroje se dají pomocí moderních technologií nahradit tak, aby se nepoužívali vůbec a například uvolnění 5135 patentů by učinilo lidi nezávislými na penězích, kdy by lidé mohli žít v dostatku, svobodě a bohatství.

Peníze také původně pocházeli z přírody (zlato, mušle Kauri, semena) a lidé si je defacto vytvářeli, než tento monopol definitivně převzali soukromé banky.

Základní zdroje pro lidské přežití

Voda

Kdo si dělá patent na vodu, že za ní musíme platit? Chtějí snad nebesa z kterých voda padá, abychom za ni platili? Rozhodně ně. Z nebe nám padá voda zcela zdarma. Dokonce například v Irsku za vodu z kohoutku lidé neplatí nic, takže to je důkaz, že to jde.

Slunce

Slunce nám svítí nepřetržitě 24 hodin denně. Pochopitelně v závislosti na zeměpisné šířce kde se nacházím zažíváme buď den, nebo noc. Chce po nás snad slunce, abychom mu za jeho služby platily? Opět ne. Přitom ze slunce pomocí solarních panelů můžeme čerpat elektřinu zdarma.

Elektřina

Většina lidí platí nadnárodním elektrárenským společnostem za přívod elektřiny. V některých státech, jako například v USA, mate dokonce zákonem stanoveno, že musíte být napojeni na rozvodnou síť pod hrozbou pokut. Takto systém drží v šachu lidi, kteří jako otroci musí shánět peníze na elektrickou energii. Přitom Nikola Tesla zjistil, že elektrická energie se volně pohybuje vzduchem a lze ji snadno zpracovat na elektrickou energii, takže lidé by měli nulové poplatky za elektřinu. Další možnost je produkce elektřiny pomocí magnetických generátorů volné energie, kde by se za elektřinu také neplatilo. To by se však nelíbilo nadnárodní korporacím vyrábějící elektřinu, které defacto určují politiku jednotlivých zemí.

Vzduch

Kyslík ve vzduch nás napojuje na životodárnou energii, abychom jako lidé vůbec mohli žít na tomto světě. Někteří lidé, říká se jim bretariáni, žijí čistě z energie získané vzduchem a sluncem. Vzduch volně proudí a díky větrným elektrárnám může být přeměněn na elektrickou energii, která by byla také zdarma.

Půda

Ten kdo vlastní půdu je pánem svého života. Potravinová soběstačnost dodává obrovský pocit svobody. Půda po vás nechce, aby jste ji platily za její „služby“, že vám dává potraviny. Stejně tak po vás poplatky nechtějí ani rostliny, nebo stromy.

Hlubší zamyšlení

To co tím chci říct je to, že ve skutečnosti nepotřebujeme finanční systém a různé zprostředkovatele, kteří nám tyto „služby“ prodávají. V přírodě je hojnost všeho a příroda si nic nežádá na rozdíl od uměle založeném systému, který s přírodními a vesmírnými zákony nemá nic společného.

Každé rajče má cca 200 semen, kdy z každého semena může vyrůst keřík, který během života vyprodukuje v průměru 150 rajčat. Z původního 1 rajčete = 200 semen x 150 rajčat = vznikne 30 000 rajčat. A můžeme takto pokračovat do nekonečna. Bohatství přírody je nezměrné.
 Banky ti řeknou: „Půjčime ti toto jedno semínko a ty nám vrátíš dvě semínka a musí to být ještě semínka vydána a licencována námi, protože žijeme v nedostatku a jenom my jsme oprávnění vydávat zdroje. Pěstovaní vlastních semen, nebo jejich prodej je pod přísnými pokutami a hrozbou vězení zakázáno!!!“

Který z těchto dvou systému je založený na lži a podvodu? A který z těchto dvou systému se opírá o přirozené a vesmírné zákony napojené na dostatek a hojnost? Myslím, že odpověď znáte.

Žijeme v podvodném systému, který je finančně napojen na zdroje a bohatství, které by měly patřit běžným lidem a za které by nikdo neměl platit.

Důležité proto je budovat komunity a alternativní způsoby bydlení, které nebudou závislé na vykořisťovatelském systému. Vrátit se ke svému základu a ke svým pra kořenům. Pokud vám někdo řekne, že takto se žít nedá, tak se na několik dnů ubytujte na odlehlém místě v přírodě a pozorujte, jak její zákony fungují. Pak zjistíte, že dlužní finanční systém ke svému životu nepotřebujete, protože v přírodě nic takového neexistuje.

My vám řekneme jak žít. Vezměte si hypotéku a doživotně ji splácejte svojí otrockou prací. Do toho nám plaťte za jídlo, vodu, elektřinu, plyn, daně, poplatky, pojištění a pokuty za svou neposlušnost.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.