Středa , 29 března 2023

Možné účinky suplementace jódem na zánětlivé procesy a odstraňování toxinů po očkování proti COVID-19

Jód je bohatě obsažen v soli, ale nejen v ní.

Jód byl hlášen jako možný prostředek proti infekci COVID-19 a také jako možný prostředek k omezení nežádoucích účinků vakcíny. V tomto dopise diskutujeme o vědecké podpoře těchto tvrzení.

Jód je základní minerál dodávaný stravou nebo doplňky stravy. Štítná žláza ho využívá k tvorbě hormonů štítné žlázy. Jód je součástí hormonů štítné žlázy a je to antioxidační, protizánětlivé, antiproliferativní a diferenciační činidlo. Jód přispívá k zachování integrity orgánů schopných přijímat jód prostřednictvím účinků zprostředkovaných mnoha různými mechanismy nebo cestami, s přímým nebo nepřímým působením. Chrání štítnou žlázu. Silně zvyšuje rychlost rozpadu mRNA.

Hormony štítné žlázy řídí mnoho funkcí v těle, které zahrnují růst a vývoj, opravu poškozených buněk a udržování zdravého metabolismu. Jód může být také použit k detoxikaci toxických sloučenin a silně zvyšuje rychlost rozpadu mRNA. Může tedy zabránit některým škodám způsobeným mRNA vakcínami COVIDu-19, jako jsou Pfizer nebo Moderna, a to jak po 2 injekci, tak nereplikujícími se virovými vektory vakcín COVID-19, jako je Astra-Zeneca, do 2 injekcí nebo J&J's Janssen, po 1 injekci. Cílem dopisu určenému redaktorovi je diskutovat o úloze suplementace jódem během pandemie COVID-19 se zvláštním důrazem na potenciální účinek na nežádoucí účinky podávaných vakcín COVID-19.

Mechanicky se jód z potravy nebo doplňků přeměňuje na záporně nabitý jodidový iont [5]. Lidská štítná žláza přijímá správné množství potřebné pro přípravu hormonů štítné žlázy v okamžiku, kdy jód vstoupí do krevního oběhu. Přebytečné množství se vylučuje močí. Průměrné koncentrace jódu v moči jsou 100–199 µg/l u dětí a dospělých, a 150–249 µg/l u těhotných žen. Nižší hodnoty než 100 µg/l indikují neoptimální příjem jódu. Výživovými zdroji jódu jsou mořské řasy, mořské plody, mléčné výrobky, mléko, fazole a vejce. Je také přítomen v mateřském mléce jako jodid draselný nebo jodid sodný, kojenecká výživa a některé multivitaminy. Selen, karnitin, myo-inositol, flavonoidy, omega-3 polynenasycené mastné kyseliny a resveratrol ovlivňují funkci štítné žlázy.. Jód však zůstává nejdůležitějším základním prvkem pro hormony štítné žlázy, tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3). Tyto hormony regulují syntézu proteinů, enzymatickou aktivitu a metabolickou aktivitu.

Nedostatek jódu způsobuje zvětšení štítné žlázy, známé jako endemická struma. Zvětšení štítné žlázy se může změnit na nodulární změny. Molekulární dráhy v nodulárním procesu pokračují mutagenezí DNA, jak dokazují somatické mutace u eutyreoidních strum zbavených jódu. Molekulární mechanismy nevysvětlují mutagenezi a tvorbu uzlů při nedostatku jódu..

Molekulární jód je zvláště účinný proti virům. Před více než 80 lety se ukázalo, že virus kravských neštovic může být zabit 3% tinkturou jódu a skutečně to bylo nejúčinnější antiseptikum, které bylo zjištěno ke zničení polioviru při tehdejším použití. Tyto studie a pozorování ukazují sílu molekulárního jódu jako antivirového činidla.

Jód prokázal antivirové účinky proti SARS-CoV-2. Je k dispozici několik publikací o rychlém deaktivačním účinku jódovaného povidonu (PVP-1) na COVID-19. Bylo pozorováno, že jódovaný povidon má rychlou a účinnou antivirovou aktivitu. Tato aktivita je považována za dostačující jako preventivní opatření proti COVID-19. Může deaktivovat virus, když se používá jako dezinfekce rukou-kůže-úst a vnitřně ústně-nosním čištěním.

Studují se perorální a nosní spreje s antivirovou aktivitou proti SARS-CoV-2, přičemž jednou z nadějnějších látek je jódový povidon. Intranazální sprej PVP-I je účinný proti SARS-CoV-2, SARS-CoV a blízkovýchodnímu respiračnímu syndromu (MERS) (https://www.news-medical.net/news/20210719/Iodine-derivative- zabije-SARS-CoV-2-do 90-sec.aspx).

Jódový povidon (PVP-I) obsažený z 0,5% v ústní vodě/kloktadlu po dobu užívaní 30 s může snížit infekčnost viru SARS-CoV-2 pod detekovatelnou úroveň. PVP-I může přerušit připojení SARS-CoV-2 k ústní a nosohltanové tkáni a snížit počet virových částic ve slinách a respiračních kapénkách.

V jiných studiích bylo prokázáno, že jódovaný povidon v ústní vodě, kloktadlu a nosním spreji snižují virovou zátěž nosohltanu u pacientů s COVID-19.

Bylo popsáno podstatné snížení virového množství jódem-V obsaženým v esenciálních jodových kapkách (EJK). Jód-V v EJK je účinný při inaktivaci viru in vitro, a proto by mohl být aplikován intranazálně (nosem) ke snížení přenosu SARS-CoV-2 od jedinců infikovaných COVID-19. Jód-V bude pravděpodobně fungovat lépe in vivo ve srovnání s PVP-I proti SARS-CoV-2.

Bylo navrženo použití roztoku jódového povidonu jako profylaxe (ochrana) před SARS-CoV-2 jako procedura v horním aero-trávicím traktu, protože nosohltan a nosní a ústní dutina fungují jako rezervoár pro vylučování SARS-CoV-2 a aplikace antivirových činidel na tyto povrchy snižuje virovou zátěž.

Antivirový účinek PVP-I na replikaci COVID-19 v nosohltanu byl popsán i v jiných studiích.

Studie PVP-I nezmiňují žádnou suplementaci jódu ve stravě na pomoc proti infekci a onemocnění, což je v současnosti neprobádaná oblast výzkumu.

Tyreoidální noduly (TN) jsou zřetelné léze přítomné v samotné štítné žláze, oddělené od okolního parenchymu. TN jsou 4krát častější u žen než u mužů. Jejich frekvence se zvyšuje s věkem a nízkým příjmem jódu. Většina TN má mírný průběh, ale asi 5 % je rakovinných.

Zdravá štítná žláza závisí na optimálním příjmu jódu z potravy, který je nezbytný pro syntézu a metabolismus hormonů produkovaných štítnou žlázou. Dostatečná akumulace hormonů štítné žlázy vyžaduje působení peroxidu vodíku. Peroxid slouží jako výchozí sloučenina pro výrobu reaktivních forem kyslíku (RFK). Produkcí peroxidu vodíku (H2O2) je zcela jistě ztížena přítomností jodidu in vivo a in vitro. H2O2 je jedinečný obecný toxin, stabilní v neživém prostředí při okolní teplotě a neutrálním pH, ale zároveň schopný rychle vymýtit buňky výrobou vysoce reaktivních hydroxylových radikálů. Tyreocyty mají vynikající schopnost kontrolovat oxidační stres. Vysoká koncentrace antioxidačního enzymu, např. především superoxid dismutázy (SOD)-3, může chránit štítnou žlázu před toxickým účinkem metabolitů (odpadní látky), které pocházejí z peroxidu vodíku. Významný nedostatek jódu může narušit produkci hormonů štítné žlázy a má za následek poškození DNA vyvolané RFK. Jód podporuje zdraví štítné žlázy, snižuje riziko vzniku některých strum, zvládá nadměrnou činnost štítné žlázy, může zlepšit kognitivní funkce a chrání štítnou žlázu před poškozením zářením. Může také pomoci při léčbě fibrocystického onemocnění prsu. Vstřebávání jódu z potravy je řízeno prostřednictvím regulace symporteru sodíku/jodidu (NIS), který chrání funkce štítné žlázy.

Souvislost mezi vakcínami a jejich dopadem na poruchy štítné žlázy je málo prozkoumána a je omezena na velmi málo studií.

Vakcíny mohou vyvolat lokální a systémové zánětlivé reakce (příklady myokarditida a perikarditida po vakcinaci mRNA COVID-19). Vakcíny mohou mít také toxické účinky způsobené přítomností syntetických nukleosidů a transportních složek. Konkrétně některé mRNA vakcíny COVID-19 používají nanočástice na bázi lipidů nebo polymerů k ochraně a stabilizaci mRNA a ke zlepšení příjmů. Toxicita mRNA, nereplikujících se virových vektorů a dalších vakcín je hodnocena pouze okrajově. V Austrálii došlo k 22 031 nahlášením nežádoucích účinků po podání 3 613 053 injekcí vakcín Pfizer a Astra-Zeneca (0,61 %). Mezi nežádoucími účinky bylo po očkování 210 úmrtí (0,01 %). To jsou nezanedbatelná čísla a mnohem větší než u jiných vakcín, jako je vakcína proti chřipce. Menší čísla, založená na mnohem větší databázi, ale stále nezanedbatelná, poskytuje britská vláda (https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting).

Navíc účinnost vakcín klesá s časem a proti variantám.

Údaje o očkování a infekcích v Izraeli od prosince 2020 do července 2021, jedné ze zemí s nejrychlejší a největší proočkovaností vakcínou mRNA, ukazují, že ochrana vakcíny proti infekci a onemocnění klesla z více než  90 % v prvních měsících s příchodem delta varianty (částečné vysvětlení).  (https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data .pdf) . Zatímco vakcíny jsou stále účinné při snižování počtu hospitalizací, nepochybně dochází ke snížení účinnosti. Tato účinnost je vyšší u vakcín s inaktivovaným virem než u vakcín DNA a mRNA. Nasazení boosterů je jasným důkazem, že účinnost vakcín je mnohem menší než 100 %, liší se mezi vakcínami a klesá s časem a variantami. Proto je potřeba věnovat více pozornosti různým terapiím.

Jód se dobře váže na toxiny. Jód se také váže na kovy, jako je hliník a rtuť. Jód také napomáhá funkcím štítné žlázy, čímž dále přispívá k detoxikaci. Jód lze považovat za jednu látku nezbytnou ke zmírnění nežádoucích účinků vakcín proti COVID-19, která by mohla pomoci i proti infekci COVID-19. I když detoxikační aktivita může v zásadě také omezovat nežádoucí účinky vakcín, neočekává se, že by suplementace stravy mohla být problémem.

Dospělo se k závěru, že přípravky na bázi jódu v ústní vodě, kloktadle a nosním spreji mohou být užitečné ke snížení virové zátěže nosohltanu u pacientů s COVID-19.

Pokud jde o perorální suplementaci jódu, nenašli jsme žádné důkazy podporující antivirovou aktivitu proti infekci COVID-19, snížení nežádoucích účinků vakcíny nebo snížení účinnosti vakcín suplementaci jódem.

Při absenci jakékoli kontraindikace se doporučuje sledovat hladinu jódu jednoduchým a rychlým testem moči, přesnějším krevním testem nebo dokonce jodovým náplasťovým testem a v případě deficitu provést suplementaci jódem.

Podobně je třeba zvážit použití přípravků na bázi jódu pro ústní vodu, kloktadlo a nosní sprej, podle pokynů lékaře.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz), Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov

Poznámka MK: Jód má spoustu zdraví prospěšných účinků. Je však třeba dávat pozor u jakého výrobce jódové suplementy nakupujete. Určitě není nejlepším nápadem nakupovat „jódové tablety“ například od společnosti Pfizer, která zároveň vyráběla Covid injekce po kterých jsou dnes po celém světě stovky tisíc nežádoucích účinků a úmrtí. Dnes již víme, že jejich „vakcíny“, nebyly klasické vakcíny, ale jednalo se o genovou terapii. Stejný podvod lze očekávat i u jejích jódových tablet, které můžou obsahovat i zcela jiné látky. Proto si jódové kapsle pořizujte pouze od důvěryhodných prodejců.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Alberto Boretti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.