Neděle , 26 března 2023

Můžou kryptoměny dostat lidi ven z babylonsko dlužního otroctví?

Autor: Martin Kirschner.

Můžou decentralizované kryptoměny dostat lidi ven z babylonského dlužního otroctví (Public Domain)

V současné době se často mluví o zadluženosti České Republiky, tak celé EU. Různí "odborníci" se vyslovují k tomu, jak celou věc řešit. Ve skutečnosti nikdo žádné řešení nenabízí a ani nemůže nabídnout. Problém je to v tom, jak je systém peněz nastaven.

Málokdo z těchto "odborníků" zná historii peněz. Jak vznikali a jak vznikají. Přitom tohle je nesmírně důležité k tomu, aby se lidstvo osvobodilo od finančně dlužního otroctví, které bylo vymyšleno ve starověkém Babyloně.

Poprvé jsem si uvědomil, že něco není se současným systémem financí v pořádku, když jsem poslouchal přednášky ekonoma Andrease Clause, který je stoupencem rakouského směru ekonomie.

Díky těmto přednáškám jsem si uvědomil, že peníze vznikají z dluhu tím, že se někomu půjčí. Banky chtějí navíc vrátit peníze i s úrokem, což znamená, že chtějí vrátit více peněz, než vydaly do oběhu formou půjčky. Chápete co to znamená? Že i kdyby se všichni rozhodli vrátit bankám, všechny peníze světa, tak nejen že v objehu nezbydou žádné peníze, ale ještě budou státy, firmy a soukromé osoby dlužit peníze na obřích úrocích, které nebudou schopny nikdy splatit.

Čili hrát si tady nějakou game na splácení dluhů je bezpředmětné a celý systém je zvráceně navržený tak, aby lidi udržoval v neustálém dlužním otroctví a chudobě.

Babylonsko dlužní systém

Ve starověké Babylonii praktikovali kněží černou magii. Předmětem této magie bylo získát moc nad světem a svými nepřátely. Součástí těchto rituálů bylo také navazování spojení s démony (archonty), kteří kněžím prozradili tajemství, jak vytvořit systém financí tak, aby se jim podařilo zotročit celý svět.

Když pak byla Babylonská říše zničena, tak kněží utekli do Chazárie, kde praktikovali dále svou černou magii. Chazaři byli známí tím, že běžně okrádali lidi, páchali pedofilii a rituální vraždy. Když už toho bylo moc, tak tehdejšímu kyjevskému knížeti Svjatoslavovi došla trpělivost a v letech 962 – 973 vedl válku s Chazary. Následně nechal Chazary z jejich území vyhnat. Chazaři pak utekli do Evropy a slíbili, že se Rusku pomstí.

Dnešními potomky chazarů jsou Rotchildové, Morgenové a jiní, kteří vlastní banky a jsou strůjci současného bankovního systému založeného na babylonském dlužním otroctví. Peníze nepatří státum (zastupujícím lid), ale soukromým bankám, které je všem půjčují na úrok.

Co je třeba si uvědomit

Je potřeba si uvědomit, že v dávných dobách si peníze tvořili lidé, kmeny a království tím, že těžili zlato a stříbro. Z toho se pak razili mince, které sloužili k platbám. Pak se na scéně objevili nějací chytráci, kteří řekli, že zlato není příliš praktické a že je lepší zlato uložit v bankách výměnou za směnky s tím, že si zlato můžou, kdykoliv za tyto směnky vyměnit.

Bankéři si pak uvědomili, že si skoro nikdo své zlato nevybírá a proto začali tisknout směnky z ničeho. Když se to pak lidé dozvěděli, tak pořádali linč na bankéře a bankám pak trvalo nějakou dobu, než si získaly opětovnou důvěru.

Lidé postupem času zapoměly, jak je tento systém zneužitelný a během staletí ukládali své zlato u bank výměnou za směnky, kterým se pak začalo říkat peníze. Došlo to tak daleko, že banky v dvacátem století zrušili zlatý standard, čímž lidi okradli o jejich skutečné bohatství (zlato) výměnou za bezcené vytištěné peníze, které již nebyli kryty žádnou hodnotou. Od té doby si už bohatství netvoří lidé sami, ale je jim propůjčováno dluhem s úrokem.

Je také zajímavé sledovat, jak banky tlačí na zrušení hotovosti s tím, že hotovost již není moc praktická. Patrně se to bude prosazovat pod ušlechtilými zájmy zachování ekologie, aby se nemuselo porazit tolik stromů na papírové peníze a vytěžit tolik kovů na mince. Opět je to udička na lidi a jejich pohodlnost, aby banky mohli ještě více kontrolovat a zotročovat lidi.

Jsou kryptoměn skutečné peníze?

Kryptoměny byly navržený tak, aby se co nejvíce podobaly fyzickému světu.

Stejně jako u zlata jsou těženy (počítač, težící přístroje), aby se stejně jako v reálném světě zachovala obtížnost jejich získávání. To se vůbec nedá srovnat s tím, jako když nějaký bankéř vyťuká na počítači nějaké čísla a pošle je svému dlužníkovi.

Stejně jako u zlata je jich omezené množství. Například Bitcoinu nebude v celé historii více, než 21 miliónů jednotek. Kryptoměny Cardano nebude v objehu nikdy více, než 45 miliard jednotek. I díky tom, že některé z těchto jednotek kryptoměn nejsou již v objehu (například ztráta přihlašovacích údajů ke kryptopeněžence), tak se tyto kryptoměny neustále zhodnocují.

Dalo by se tedy říct, že kryptoměny jsou vzorovým příkladem rakouské ekonomie, která říká, že peníze by měly být kryty hodnotou. V případě kryptoměn je tato hodnota zajištěna matematikou.

Co se v současné době děje

Můžeme vidět, jak spousta lidí začíná přesouvat své peníze do kryptoměn. Banky začínají ztrácet moc nad penězi a začínají být v panice. Spouští se mediální kampaně na jejich pošpinění, nebo o tom že burzy s kryptoměnami se hroutí. Vše má za cíl odradit lidi, aby své peníze přesunuli z bank do decentralizovaného světa.

Elity, které banky řídí totiž nemají rády, když jim ovečky utíkají z jejich otrockého systému. Zároveň ty stejně banky začínají zakládat pro lidi služby, že si můžou v bance uložit kryptoměny. Stejně tak Evropská centrální banka zakládá digitalní euro, které má být údajně konkurenci Bitcoinu (až na to, že bude tato digitalní měna centralizovaná a kontrolována). Cílem tohoto snažení je dostat část peněz zpět z krypto světa, aby banky mohli řídit a kontrolovat lidi. Podle ekonoma Štěpána Křečka má být digitální euro prvním krokem k zavedení bezhotovostní společnosti.

Současně se proti největší kryptoburze Binance podniká tažení, že tam probíhají nějaké nelegalní transakce. Jak se však z článku můžete dočíst, tak burza nebyla z ničeho konkretního obviněna. Vše je dílem konkurenčních bank, kterým se nelíbí, že na Binance v současné době proteče v kryptoměnách více peněz, než v jejich bankách a že ztrácejí kontrolu nad finančním systémem.

Na co si dát pozor

Základní rozdělení kryptoměn je na centralizované a decentralizované. Centralizované kryptoměny ze své podstaty ztrácejí smysl (původní myšlenku). Často z těchto kryptoměn jsou pouze tokeny vlastněny bankami, nebo jinými finančními institucemi. Naopak decentralizované kryptoměny se nedají ovládat a kontrolovat. Jsou to tudíž aktiva (bohatství), které skutečně vlastníte.

Dalším ukazatelem toho, že je kryptoměna zdravá a bude se zhodnocovat je to, že je v omezeném množství a v blockchainu je naprogramováno, že se kryptoměna nebude těžit nad rámec předem stanoveného množství jednotek dané kryptoměny.

Pokud se v budoucnu zruší hotovost, což mnoho ekonomů predikuje a já jsem přesvědčen, že k tomu skutečně dojde, tak je jen otázkou volby, jestli své digitální bohatství budete držet v decentralizovaných kryptoměnách a nebo v měnách, které se pouze jako kryptoměny tváří a ve své podstatě jde jen o digitální peníze vlastněné bankami. 

Člověk by se měl předem připravit na to, co na něj systém chystá a podle toho se pojistit. Mnozí budou překvapení, až jim banka z jakéhokoliv důvodu zablokuje účty a platební karty. Ti co budou mít peníze v kryptoměnách, tak můžou tímto digitalním zlatem nadále platit, například přes kryptokarty.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.