Středa , 31 května 2023

Naše negativní očekávání mohou způsobit nebo zhoršit nemoc

Autor: EMMA SUTTIE.

Přeprogramovaní a zaměření na pozitiva bylo navrženo jako způsob, jak tlumit možný nocebo efekt.

Většina lidí pravděpodobně zná placebo efekt, ale nemusí si uvědomovat jeho méně populárního příbuzného nocebo efekt, který je jeho pravým opakem. Podle nejnovějších výzkumů je tento záhadný jev rozšířen možná více, než si mnozí lidé, dokonce i zdravotníci, uvědomují.

Pojďme si je oba definovat.

Placebo efekt nastává, když někdo dostává buď léky nebo má lékařský zákrok a očekává pozitivní výsledky, i když léčba nebo léky mají neutrální efekt.

Příkladem může být klinická studie studující účinky nového léku. Obvykle existuje kontrolní skupina účastníků, kterým bylo podáváno „placebo“, často cukrová pilulka, která vypadá stejně jako skutečný lék, ale neobsahuje žádné účinné látky. Placebo efekt nastává, když účastníci užívající cukrovou pilulku zaznamenají pozitivní výsledky, i když léky, které užívali, neobsahovaly žádnou léčivou látku.

Nocebo efekt je pravý opak.

Nocebo efekt je, když pacient pociťuje negativní účinky, symptomy nebo vedlejší účinky léku nebo léčby, i když lék nebo léčba byly neutrální nebo neobsahovaly žádné účinné látky.

Použijme jiný příklad.

Pacientce se řekne, že potřebuje léky na cukrovku, a budou ji podány jako injekce. Lékař jí přečte možné vedlejší účinky, mezi které patří bolesti hlavy, nevolnost a bolesti žaludku. Pacientka se rozhodne pokračovat v injekci a poté hlásí, že pociťuje všechny uvedené vedlejší účinky – i přestože injekce, kterou dostala, byla pouze voda. Tyto negativní vedlejší účinky demonstrují nocebo efekt.

Slovo nocebo pochází z latinského „nocere“, což znamená „škodit“. Naproti tomu slovo placebo pochází z latinského „placere“, což znamená „potěšit“.

Co způsobuje Nocebo efekt?

Nocebo efekt zjevně převládá v medicíně, ale jeho mechanismy nejsou dobře známy. Různé studie na toto téma naznačují řadu přispívajících faktorů. Některé z nich jsou uvedeny níže.

Zdá se, že nocebo efekt je častější u žen než u mužů.

Lidé s úzkostí a depresí se zdají být náchylnější k nocebo efektu.

Lidé s agresivními, soutěživými nebo nepřátelskými sklony mají tendenci zažívat nocebo efekt více než jiné typy osobností.

Zdá se, že pesimističtí lidé zažívají nocebo efekt více než ti, kteří jsou pozitivnější.

Důležitým faktorem je povaha vztahu mezi lékařem a pacientem a způsob podávání léků nebo léčby.

Účinky Nocebo jsou ovlivněny vnímáním pacienta a kontu, ve kterém jsou léky nebo léčba podávány.

Účinky Nocebo nastávají v důsledku mnoha faktorů a značně se liší v závislosti na jednotlivci. To ztěžuje pokus o určení přesných příčin.

Nocebo efekt v akci

Ve studii nocebo efektu z roku 2012 provedli vědci z Technické univerzity v Mnichově v Německu v té době jednu z nejdůkladnějších studií fenoménu nocebo. Vědci provedli 31 empirických studií zahrnujících nocebo efekt a zkoumali jejich biologické mechanismy a problémy, které způsobili lékařům a výzkumníkům v klinické praxi.

Došli k závěru, že i když je to záhadné, nocebo efekt byl překvapivě běžný a je to něco, co by lékaři měli vzít v úvahu ve své každodenní praxi.

V mnoha experimentech, které studovali, vyvolala sugesce nebo očekávání bolesti u účastníků výrazně více negativních reakcí.

V jedné studii bylo 50 účastníků trpícím chronickou bolestí zad podrobeno testu flexibility. Polovině testovaných osob bylo předem řečeno, že mohou pociťovat nějakou bolest, a druhé polovině ne. Poté první skupina hlásila výrazně větší bolest než skupina, která byla držena ve tmě, přestože provedla stejný test.

Naše vnímání může být dokonce fatální. V jedné případové studii vědci zaznamenali jednoho jedince, který se pokusil spáchat sebevraždu spolknutím 26 pilulek. Přestože byly pilulky pouze placebem a nemohly mu ublížit ani v tak vysokých dávkách, pacient pociťoval nebezpečně nízký krevní tlak a potřeboval injekce tekutin ke stabilizaci. Jeho fyziologická reakce byla založena pouze na jeho přesvědčení, že si vzal smrtící dávku léků. Je zajímavé, že poté, co bylo pacientovi řečeno, že lékem jsou pouze cukrové pilulky, jeho příznaky rychle zmizely.

Zdá se, že slova, myšlenky a očekávání hrají v našem zdraví významnější roli, než si možná uvědomujeme.

Jak tedy zdravotnická zařízení účinně zacházejí s pacienty a zároveň informují o všech možných vedlejších účincích, které mohou zažít, s vědomím, že tyto informace mohou způsobit to, že se vyskytnou?

Záludná otázka informovaného souhlasu

To představuje pro lékařské odborníky trochu rébus kvůli něčemu, čemu se říká informovaný souhlas. Lékaři jsou povinni informovat své pacienty o všech možných výsledcích, vedlejších účincích a nežádoucích účincích vyplývajících z léků, léčby a postupů, aby zůstali v souladu se zákony o informovaném souhlasu. Pacient musí souhlasit s většinou léčebných postupů, protože mu byly předem sděleny všechny možné vedlejší účinky.

Jedním ze způsobů, jak zdravotnický personál může působit proti nocebo efektu, je dbát na to, jak mluví s pacienty a jak popisují procedury. Přerámování a zaměření na pozitiva bylo navrženo jako způsob, jak tlumit možný nocebo efekt.

Článek z John Hopkins Medicine uvádí, že školící lékaři tráví pouze 12 procent svého času přímou interakcí s pacienty. Možná, že více času stráveného s pacienty a více času stráveného na lékařské fakultě učením se, jak efektivně komunikovat s pacienty, by mohlo pomoci proti účinkům nocebo efektu.

Závěrečné myšlenky

Zdá se, že proces léčení může být složitější, než si možná uvědomujeme. Studie nocebo efektu a jeho protějšku placebo efektu naznačují, že ve hře jsou další věci, kterým plně nerozumíme. Zdá se, že roli hraje přesvědčení jednotlivce, jeho očekávání, prostředí, zdravotnický personál, se kterým přichází do styku, stejně jako jeho chování a způsob, jakým jsou informace prezentovány. Přestože lékařská profese udělala velké pokroky v pochopení toho, jak lidské tělo funguje, k odhalení tajemství lidského léčení nás možná čeká ještě dlouhá cesta.

 

Zdroj: theepochtimes.com

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.