Středa , 31 května 2023

Od špatného k dobrému: Záchrana vaši firmy v dobách recese

Ganeša je hinduistickým bohem hojnosti a prosperity.

Česká Republika je jedním z nejvyspělejších trhů elektronického obchodu na světě, nicméně digitální podniky stále čelí značným překážkám růstu především v otázkách expanze do zahraničí.

V posledních několika letech čelili místní obchodníci makro ekonomickým výzvám, jako jsou migrace, pandemie Covid-19 a v poslední době  také dopadem na globální dodavatelské řetězce v důsledku ruské invaze na Ukrajině. Obchodníci se potýkají s vysokou mírou nejistoty v důsledku zmatků domací politiky, hrozící recese na obzoru a krizí životních nákladů, která má velký dopad na spotřebitele i podniky. Je jasné, že dnes nejenže existují velké výzvy, ale když se díváme do budoucna, objevují se problémy.

Abychom zjistili, které problémy v současnosti nejvíce trápí firmy, provedli jsme průzkum u více než 130 českých malých a středních podniků s online obchodem, abychom odhalili jejich hlavní obavy a to, jak plánují v příštích 12 měsících dosáhnout růstu.

Není překvapením, že obchodníci a firmy se obávají dnešní ekonomické nestability a považují nejistoty, které se v této oblasti vyskytují, za největší hrozbu pro jejich podnikání. Jak se recese promítá do reality, 62 % z nich považuje vysokou míru inflace za svůj problém číslo jedna, pokud jde o tlak na snižování jejich příjmů.

Firmy se snaží své klesající příjmy kompenzovat tím, že zvyšují cenu. Problém ale je, že životní náklady (energie, voda, plyn atd.) se zvyšují také u zákazníků a ti jsou už tak finančně ochuzeni. Dostáváme se proto do začarovaného kruhu, kdy firmy aby přežili, tak zvyšují cenu, čímž ještě více omezí svůj trh potencionálních zákazníků. Jiné firmy zase ruší některé služby, aby ušetřili náklady, čímž zase trpí kvalita.

I když se však jedná o nejnáročnější ekonomickou situaci v České Republice za posledních 34 let od sametové revoluce, čeští obchodníci zůstávají optimističtí a proaktivní při hledání nových příležitostí k růstu svého podnikání. Ať už jde o expanzi na nové trhy nebo využití nových technologií, jako je Metaverse, jimiž nyní hledají nové cesty, které je provedou těmito náročnými časy.

Klíčové věci

Velký špatný

64 % podniků očekává, že ekonomická nejistota bude největší hrozbou nebo výzvou pro jejich podnikání v příštích 12 měsících.

62 % uvedlo jako největší hrozbu inflační tlaky.

53 % podniků vidí rostoucí životní náklady a ekonomický pokles jako překážku pro větší investice do rozšíření prodeje mezi zákazníky v zahraničí.

34 % podniků zaznamenalo od zahájení války na Ukrajině pokles prodejů do EU

Dobrý optimismus

62 % firem pravděpodobně v příštích 12 měsících rozšíří svou online přítomnost.

46 % považuje přímý prodej spotřebitelům za největší příležitost pro své podnikání v příštích 12 měsících.

38 % říká, že mít obchod na sociální síti představuje největší příležitost.

24 % obchodníků hledá možnosti budoucího růstu v Evropě, 15 % v Severní Americe, 9 % v Asii, 2 % v Jižní Americe a 1 % v Africe.

7 % věří, že největší příležitosti představují Metaverse a kryptoměny.

Vliv na budoucí růst

I když je těžké s jistotou říci, jak dlouho může případná recese v České Republice trvat, je jasné, že současný hospodářský pokles bude mít významný dopad na dlouhodobější obchodní růst. Vyplývá to ze skutečnosti, že 53 % podniků vidí rostoucí životní náklady jako překážku pro další investice do rozšíření prodeje mezi zákazníky v zahraničí. Příležitosti, které se podnikům nabízejí prostřednictvím prodeje na nových trzích, mohou podpořit obchodní a ekonomický růst firmy, takže je životně důležité, aby se jakékoliv překážky co nejvíce omezily.

Vzhledem k tomu, že tolik lidí nemůže investovat do rozvoje svého podnikání, bude to mít z dlouhodobého hlediska mnohem hlubší ekonomický dopad. Odložení části příjmů stranou a investování těchto prostředků do nových technologií nebo marketingových strategií je klíčovou strategií pro růst každé firmy. Se stále nižšími ziskovými maržemi a rostoucími provozními náklady zbývá na takovou investici jen velmi málo peněz. To vystavuje české podniky riziku, že zaostávají na globálním trhu a brání budoucímu hospodářskému růstu celé země.

Dobré příležitosti před námi

I když je obraz pochmurný, mezi majiteli podniků v ČR jsou náznaky optimismu. Koneckonců, s krizí přichází příležitost.

Jednou z takových příležitostí je trend přímého prodeje spotřebitelům, takže vynecháte maloobchodní prodejce a budete jako výrobce prodávat své zboží zákazníkům přímo, čímž přejdete z velkoobchodní na maloobchodní cenu. Během pandemie dohnaly online prodeje 10 let růstu za pouhé 3 měsíce díky rostoucímu počtu spotřebitelů nakupujících poprvé online. Jak digitální obchod rostl, malé podniky také rozvíjely kanály, kterými prodávaly, a mnohé z nich si vybudovaly vlastní internetové obchody, jako alternativu svých prodejů na tržištích, jako je Amazon a eBay.

V roce 2021, kdy vrcholila pandemická opatření, vzrostly v ČR tržby přímého prodeje o 7,4% a celkové tržby meziročně dosáhly 8,1 miliardy korun. Společnosti, které přijmou tento obchodní model a stejně tak budou pokračovat v prodeji na online tržištích, se dostávají na novou cestu, jak oslovit zákazníky, přičemž ušetří určité zprostředkovatelské náklady často spojené s expanzí.

Použití platforem sociálních médií, jako je Facebook, Instagram a TikTok k oslovení spotřebitelů, je také oblastí, na kterou se české podniky dívají jako na další velký kanál pro růst. 38 % uvádí, že obchod na sociální síti pro ně představuje největší příležitost, protože dokážou oslovit větší cílové publikum, poskytnout bezproblémový zážitek z nakupování, shromažďovat data o svém publiku, využít sílu sociálního důkazu a také zlepšit přístup ke zpětné vazbě zákazníků.

Konečně existují také podniky, které hledají technologické inovace jako hnací sílu budoucího růstu, přičemž 7 % věří, že Metaverse představuje největší příležitosti pro růst online obchodu. Pomocí kolekce několika technologií, jako je rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR), se Metaverse snaží zkombinovat zážitek z online nakupování s tradičně fyzickým a posunout hranici v digitální ekonomice na novou úroveň.

Podobně, jak se kryptoměny stávají v mnoha zemích rozšířenější, nabízejí prodejcům a spotřebitelům nové způsoby, jak platit a přijímat platby. To představuje příležitosti pro české prodejce nejen oslovit mladší publikum, ale také poskytnout svým zákazníkům vysokou úroveň soukromí a transparentnosti, které přicházejí s blockchainovými transakcemi.

S různými možnostmi, které jsou k dispozici pro získání více online transakcí od lidí, je slibný pohled na 62 % firem, které pravděpodobně v příštích 12 měsících rozšíří svou online přítomnost.

Rozšířením své přítomnosti online mohou samozřejmě oslovit nové zákazníky i za hranicemi. 36 % majitelů firem v ČR uvedlo, že chtějí v příštích 12 měsících vstoupit na nové trhy.

Prodej doma i venku

Kromě nových způsobů prodeje online, mnoho českých podniků také vyhlíží nové trhy, na kterých by mohly prodávat. Zatímco polovina obchodníků se nadále soustředí na své domácí výzvy, druhá polovina chystá mezinárodní expanzi za hranice.

Není překvapením, že pro ty, kteří chtějí expandovat dále, jsou historicky silné trhy, jako je Evropa a Severní Amerika, považovány za největší příležitosti k růstu, ale zájem roste také v asijských a latinskoamerických regionech. Koneckonců, když je česká koruna na rekordních minimech vůči dolaru a euru, export se stává atraktivnějším pro zahraniční kupce a domácí prodejce.

S novými trhy a prodejními kanály v jejich hledáčku existuje silný pocit optimismu ze strany českých prodejců, kteří jsou přesvědčeni, že jejich podniky budou navzdory všemu schopny překonat bouřlivé ekonomické podmínky, kterým čelí. To se odráží v 36 % podniků, které věří, že počet jejich zaměstnanců se během příštích 12 měsíců zvýší, přičemž 28 % z nich očekává nárůst až o 30 %. Vzhledem k tomu, jak ponurá ekonomická situace se nyní může zdát, je to působivé číslo.

Pár slov na závěr

Výzvy, kterým Česká Republika čelí, jak na spotřebitelské, tak na obchodní úrovni, jsou jedny z nejnáročnějších, kterým země čelila za posledních 34 let.

Obchodníci jsou velmi znepokojeni dnešní ekonomickou nestabilitou a nejistotou, které se v této oblasti vyskytují, a považují je za největší hrozbu pro jejich podnikání. Není divu, že 64 % podniků, které fungují v dokonalé bouři takových turbulentních politických a ekonomických podmínek, očekává, že největší hrozbou pro jejich podnikání bude v příštích 12 měsících ekonomická nejistota.

Čeští obchodníci však zůstávají optimističtí, proaktivní a doufají v dosažení růstu. Vzestup trendu přímého prodeje spotřebitelů představuje významnou příležitost, a proto 46 % z nich považuje tento potenciál za potenciálně silný způsob růstu svého podnikání. Jiní hledají nové globální trhy nebo rozšiřují svou domácí přítomnost.

Ale ať už jde o expanzi na nové trhy  nebo využití nových technologií, jako jsou kryptoměny nebo Metaverse, všem výzvám jsou čeští obchodníci zvyklí čelit s vynálezávostí, aby si udrželi náskok a zůstali ve hře, a již hledají nové cesty, které jim pomohou přečkat náročné časy.

Kniha: Podnikáme na eBay

Jsem autorem knihy Podnikáme na eBay. V současné době to je jediná kniha vydaná v češtině o podnikání na tomto online tržišti. V knize se zaměřuji podle Paretového pravidla na 20% informací, které vám přinesou 80% zisku. Začít prodávat na eBay je poměrně snadné, ale ne každý zná různé hacky a fígle, které z vás na eBay udělají TOP RATED SELLER a pomůžou vám využít potenciál tohoto tržiště na maximum.

Pokud chystáte expanzi na zahraniční trhy, pak by jste měli vědět, že eBay je druhým největším online tržištěm na světě, kde jako firma, či individuální prodejce nesmíte chybět.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.