Středa , 31 května 2023

Pandemie morálního úpadku

Autor: Martin Kirschner.

Starověcí filozofové a myslitelé nevěřícně hledí na lidstvo, kam až nechalo morálku upadnout. (Public Domain)

 

Někteří lidé si kladou otázku, jak je možné, že se takoví diktátoři jako Hitler, Stalin a Mao Ce-Tung dostali k moci. A jak je možné, že se historie opakuje a v dnešní době pod falešnou vlajkou „Corona pandemie“ se lidem odebírají práva a máme zde opět nástup nové diktatury v celosvětovém měřítku? Odpovědí je to, že pokaždé když morálka a etika společnosti upadá, tak to dává prostor nástupu nového diktátu.

Líbí se mi citát od Davida Ickeho:

„Jen se na nás podívejte. Vše je obráceně, vše je naruby a vzhůru nohama. Doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity ničí vzdělání, vlády ničí svobodu, masmédia ničí informace a náboženství ničí duchovno.“

Doktoři

Správný doktor by si měl zjišťovat a ověřovat informace o lécích, které podává svým pacientům. Měl by si zjistit co daný lék obsahuje, jak dlouho byl testován a jestli je bezpečný. V případě sebemenšího podezření, že by lék mohl poškodit zdraví člověka by měl ihned přestat daný lék podávat pacientům.

Co dneska dělají doktoři? Bezhlavě podávají lidem experimentální vakcínu i přestože mnoho z nich ví, že má mnoho vedlejších účinů, obsahuje jedy a mnoho lidí po ní již zemřelo. Kam se vytratila Hipokratová přísaha, svědomí a morálka?

Právníci

Právníci ze staré školy ctili spravedlnost a morálku. Pokud byli přesvědčeni o vině daného jednotlivce, tak odmítali jednotlivce zastupovat. Také i v dnešní době jsou právníci, kteří se snaží bojovat za svobodu a práva lidí.

Na druhé straně jsou i právníci, kteří nemají problém s tím, že zastupují například masové vrahy dětí. Říká se, že soudní spor vyhrává ten, kdo má lepšího právníka, ale já si myslím, že soudní spor by měl vyhrát ten, na jehož straně stojí spravedlnost jak světská, tak boží.

Vzdělání

Lidé by se měli učit o přírodě, protože z ní všichni pocházíme a zde máme své kořeny. Proč nás vzdělávací systém také neučí meditaci, józe, zdravému stravování, jak mít harmonické vztahy, finančnímu vzdělání, budování vlastního sebevědomí a umění klást kritické otázky, případně jiným dovednostem, které zvýší úroveň našeho štěstí a schopnosti uplatnit se v životě?

Místo toho se děti ve školách učí hromadu informací, které už nikdy v životě nevyužijí, snad jen kdyby se chtěli později přihlásit do pořadu AZ kvíz. Systém učí děti, že mají slepě věřit a papouškovat informace nastudované z knih bez toho, aniž by se zamysleli, jestli je daná informace pravdivá.

Vzpomínám si, jak jsem dělal zkoušky na Vysokou školu ze všeobecných znalostí. V testech bylo několik otázek na které jste mohli různě odpovědět podle vaši úrovně pochopení. Například otázka: „Jak vznikl člověk? A) Z opice B) Byl stvořen bohem“. Co po mě systém chce, abych řekl a co je podle něj pravda, i když já osobně s tím třeba nesouzním? Uvědomil jsem si, že pokud bych šel na vysokou školu, tak by ze mě byla systémová ovce, která říká a dělá to, co po ní systém chce.

Vlády

V dávných dobách žili císaři a králové, kteří vládli své zemi. V Číně koluje spousta příběhů o císařích, kteří byli vrcholem cnosti a jejich lid si jich hluboce vážil. Takovým příkladem je například čínský císař Süan-te, který razil politiku šíření ctnosti. V Japonsku je ještě dnes zvykem, že pokud politik v nějaké úloze selže, nebo má pocit, že zradil svůj lid, tak spáchá harakiri. Příklad japonských politiků je extrém, ale dokazuje, jak je pro některé politiky důležité sloužit svému národu.

Dnešní zparchantělí politici ze západního světa a u nás nemají žádné hranice ve svých činech. Lžou, kradou, manipulují, vyhrožují a terorizují lidi, kteří si je platí ze svých daní a kterým mají sloužit. Jak hluboko upadla morálka těch, kteří nám mají být příkladem a místo toho jsou odporní národu, který zastupují.

Masmédia

Každý člověk má podle etického kodexu Syndikátu novinářů právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Samozřejmě u každého novináře se může stát, že vypustí nepravdivou informaci, protože ji sám uvěřil. Nemělo by se to však často stávat a pokud to zjistí, tak by měl svou chybu napravit.

Dnešní hlavní televizní média a hlavně Česká televize nemají problém systémově lhát a překrucovat pravdu. Informace, které by jste se měli dozvědět vám neřeknou a zatajují je před vámi. Redaktoři těchto médii opět pouze papouškují to, co po nich systém chce, aby říkali. Co na tom, že kvůli jejich lžím a manipulacím umírají lidé a ti co žijí, jsou zbavovaní svých práv a svobod. Smutné na tom je, že si tyto lži musí lidé povinně platit skrze koncesionářské poplatky, pokud jsou vlastníky televize.

Náboženství

Duchovní nauky se často opírají o přírodu a její energii. V různý Evropských zemích kolují legendy o vilách, elfech, tróllech a říká se, že každé místo má svého ducha. Lidé tato místa s vysokou energií často navštěvovali, aby se zde nabili pozitivní energií.

Pak přišlo náboženství, které tato místa s vysokou energií obsadilo a vybudovalo tam kostely. Nevím jak se vy cítíte když navštívíte kostel, kde je zobrazen ukřižovaný člověk, jehož tělo a krev se symbolicky konzumuje. Co je na tom duchovního a povznášejícího?

Shrnutí

Aby se už nikdy v historii nestalo, že se k moci dostane nějaký diktátor jehož chování bude tupá masa následovat, tak je potřeba, aby se ve školách učilo etice, která u dětí nastaví morální standardy a naučí je kriticky myslet a klást otázky. Stejně jako v ruských školách by se děti měli také učit konceptuální gramotnosti a různým úhlům pohledu.

Pak jako dospělí lidé snad pochopí, že není v pořádku někoho segregovat a omezovat na lidských právech. Pochopí, že se zlem se nedá vyjednávat a proto se mu za žádných okolností nesmí ustupovat. Pochopí, že když podlehnou nátlaku a ustoupí, tak budou ustupovat pořád, až nebudou mít kam ustoupit.

Systém ovšem nechce takové lidi, ale raději si bude dál vychovávat své poslušné ovčany. Proto je důležité, aby rodiče převzali kormidlo a učili tyto znalosti své děti.

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.