Středa , 29 března 2023

Pozor na nebezpečnou sektu Svědkové Covidovi! Co jsou zač a jaké jsou jejich metody manipulace

Autor: Martin Kirschner.

Dva hlavní vůdci Svědků Covidových

Rozmáhá se nám takový nešvar a to jsou Svědkové Covidovi. Jedná se o vysoce nebezpečnou sektu, která se snaží pohltit život běžných občanů. V tomto článku si řekneme, co jsou tito lidé zač a proč jsou nebezpeční.

Abychom mohli nějakou skupinu lidí označit za sektu, tak musí tato skupina lidí splňovat definici sekty.

„Sekta nemusí být v pravém smyslu slova "založena", ale její vznik může být spontánní a může prostě vzejít ze společenství lidí, které pojil určitý zájem či zkušenost, a v které se prosadila vůdčí osobnost.“

1) Změna ideologie

„Z religionistického hlediska je pojem sekta označení pro proud, který se radikálně vyhranil vůči stávající dominantní ideologii či přesvědčení a odštěpil se.“

Ještě do nedávana existovala ideologie svobodného života. Lidé mohli svobodně pracovat, podnikat, dýchat, cestovat a naštěvat kultůrní, sportovní, nebo zábavná zařízení. S příchodem Svědku Covidových se tato norma změnila na novou ideologií, kdy je potřeba všechno zavřít a omezit lidská práva.

O to nebezpečnější je tato sekta v tom, že zatímco běžné sekty se od hlavní ideologie „odštěpí“, tak tato sekta se infiltrovala do celé společnosti a nyní tuto společnost řídí.

2) Autoritářství a manipulace

„Sekty často bývají charakterizovány přítomností autority, k níž směřuje tok peněz jejích členů. Tato autorita, která manipuluje svými stoupenci tak, aby je ovládla, může mít několik pomocníků, kteří si však nemusejí být své skutečné pozice vědomi a mohou napomáhat k prohloubení víry u ne zcela přesvědčených noviců. Důležitý je fakt, že ona autorita nemusí být vůbec podvodník, který vede sektu jako podnik pro svoji existenci. Může to být silná, charismatická osobnost, která tomu, co tvrdí, věří a správnost svého přesvědčení si potvrzuje rekrutováním nových stoupenců.“

Svědkové Covidovi mají autority (Babiš, Blatný, Prymula – vedení světovými autoritami), které směřují tok peněz od lidí k nim. Není žádným tajemstvím, že Roman Prymula si založil firmu na prodej roušek. Firmy Andreje Babiše zase prodávají dezinfekce a již také vyšel na světlo i skandál, kdy Andrej Babiš získal provize za pronájem polních nemocnic. V současné době odtéká spousta peněz od běžných lidí k nadnárodním firmám (poplatky za elektřinu, vodu, plyn, pojištění, pokuty, daně atd.). Přitom běžní lidé, kteří se nedobrovolně v této sektě ocitli, již nemají žádné příjmy.

Jak je psáno v definici, tak autorita manipuluje svými stoupenci (i nedobrovolnými) tak, aby je ovládala. Může mít i pomocníky. Současnými pomocníky jsou především hlavní média, která šíří myšlenky této sekty a cíleně manipulují lidmi, zatímco lidé s opačnými názory, které nesouzní s ideologii této sekty nemají možnost v těchto médiích vystupovat.

3) Sebevraždy

„Silně medializovány bývají případy, v nichž figuruje sexuální zneužívání, užívání drog, různá trestná činnost včetně vražd a hromadné sebevraždy.“

Lidé ztrácejí sociální a finanční jistoty. Mnozí již nevidí světlo na konci tunelu a žádnou světlou budoucnost. V dnešní době, si spousta lidí, kteří se nedobrovolně ocitli v sítí této sekty, sáhla na život.

Dalším problémem a ožehavým tématem jsou vakcíny. Opět je zde naplnění definice sekty z pohledu vražd, protože na vakcíny, které Svědkové Covidovi propagují, již zemřeli tisíce lidí.

4) Uzavřenost

„Za další znaky sekt jsou obecně považovány fanatismus, uzavřenost a selekce informací uvnitř hierarchie skupiny.“

V současné době jsou stovky tisíc lidí uzavírání do karantén, kde jsou izolování. Izolace se v duchovních naukách používá k nabytí duchovních schopností u daného jedince. Vždy však tato forma kultivace musela být pod dohledem Mistra s velmi dobrými vrozenými vlastnostmi a navíc s tím učeň musel souhlasit.

Když se tato metoda aplikuje v masovém měřítku a bez vědomého souhlasu lidí, tak se jedná o cestu zla. Vše navíc pod taktovkou Svědků Covidových. Lidé trpí samotou a nedostatkem sociálního kontaktu. S tím souvisí i výše zmiňované sebevraždy. To že se jedná o čistý fanatismus je evidentní.

„Toto odcizení se společnosti, provázené nezřídka ztrátou kontaktů, bydlení, majetku a zaměstnání, je později použito jako nátlakový prostředek, když ho nadšení z práce v sektě opustí. Strach z exkomunikace, vnějšího světa a prázdnoty je nástroj, který potenciálního odpadlíka v sektě udrží. Takováto osoba je již zcela závislá a může být lehce manipulována a zneužívána vůdcem nebo ostatními členy.“

5) Poslušnost

„Za poslušnost získá příslušnost ke komunitě, přátele, zbaví se nutnosti vlastního rozhodování. Poslušnost zpočátku není vynucována a nový člen dělá vše dobrovolně. Jeho dlouhodobě zanedbávané potřeby jsou náhle uspokojeny a z této euforie dlouho čerpá. V pocitu tohoto "zamilování" také nejsnadněji přijímá učení sekty a vymezuje se vůči majoritě.“

Dnes Svědkové Covidovi veřejně mluví o tom, že lidé za poslušnost k této sektě můžou získat určité benefity. Například když se někdo nechá očkovat, tak může svobodně cestovat, stýkat se s přáteli, pracovat, nebo podnikat. Jakmile lidé na tyto podmínky přistoupí, tak se automaticky stávají členy této sekty a jsou nuceni hrát podle jejich hry. Pak už není návratu. Novic je zpracován a snadno přijímá nařízení od této sekty.

6) Rituálnost

V náboženských tradicích bývá zvykem rituální mytí rukou. I Svědkové Covidovi si rituálně myjí ruce dezinfekcí. Současně nosí roušky, což je archtyp masky, které se v magických rituálech používají pro komunikaci se světem duchů. O magickém vlivu masek jsem psal v minulém článku.

Svědkové Covidovi věří, že si všemi těmito rituály udobří boha Covida, kterého tak vzývají a zároveň se ho bojí. Především se bojí toho, že by je mocný Covid mohl posednout. Posednutí mohou být i členové, kteří nejeví žádné příznaky posednutí.

Co na tom, že existence Covidu nebyla nikdy prokázána jak hlásí například Irské zdravotnictví a také Americké CDC. Svědky Covidovi však tato fakta nezajímají a dál věří v existenci velkého Covida.

Souhrn

Jak můžete vidět tak se jedná o skutečně nebezpečnou sektu. Tento článek není žádnou recesí nebo metaforou a to hned ze dvou důvodů.

První důvod je ten, že definice toho, co je sekta, stále platí a je univerzální. Jak jsme si uvedli zmíněné definice i s mými komentáři, tak vše do sebe zapadá a je tím prokázáno, že Svědkové Covidovi jsou skutečnou sektou. O to horší je tato sekta tím, že u běžné sekty musíte nejdřív sám dobrovolně vstoupit a až pak se můžete stát její obětí. Sekta Svědkové Covidovi se však indoktrinovala do celé společnosti a ovlivňuje životy miliónu lidí. Jejich cílem je vytvoření Nového Světového Řádu, nyní nazývaného pracovním názvem Great Reset.

Dalším důkazem, že se jedná o sektu, je to, že se o nich jako o sektě mluví běžně na internetu. Neříkám to tedy jenom já, že se jedná o sektu, ale říká to mnoho lidí. Navíc jak jsme si řekli v úvodu, tak podle definice se tato skupina lidí ani nemusí označit, nebo se někde registrovat oficiálně jako sekta. Stačí, že splňují definici sekty a mluví se o nich jako o sektě.

Jak se bránit

Návod jak se bránit je celkem jednoduchý. Nerespektovat přání Svědků Covidových a nepřistupovat na jejich ideologii a ritualismus. To že se jedná pouze o jejich přání a nic jiného potvrzuje i to, že soud v Praze zrušil opatření Svědků Covidových s odůvodněním, že jsou nezákonná. I to je další potvrzení toho, že se jedná o sektu, protože jak asi možná víte, tak sekty často porušují zákony a jednají fanaticky.

Svědkové Covidovi ovládli téměř celý svět. Jedna z mála zemí, kde ještě existuje normální život je Švédsko, kde lidé nemusí dodržovat nařízení Svědků Covidových:

A tady záběry z metra a nákupního centra ve Švédsku. Leden 2021:

 

Vše nasvědčuje tomu, že Svědci Covidovi kolem nás skrze média vytvořili Matrix (iluzi), že kolem nás poletuje zabijácký Covid. Přitom pokud vezmeme, že mocný Covid nezná hranic, tak jak je možné, že ve Švédsku lidé normálně žijí a nikde neleží žádné mrtvoly?

Napsal: Martin Kirschner.

Zdroj citací: Aktualne.cz

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.