Čtvrtek , 9 února 2023

Proč nás Archóntové postrkují do válek

Proč nás Archóntové postrkují do válek
Války nevznikají zničehonic, ale jsou předem plánovány temnými silami.

Kniha „Předpovědi o budoucnosti a pravda o minulosti“ byla napsaná roku 2003. Čili téměř před dvaceti lety. Nicméně tato kniha předpověděla mnoho událostí, které dnes zažíváme a také nám ukazuje kdo za těmito událostmi stojí. V tomto článku budu citovat z knihy pasáž o Archontech a jejích poskocích jako jsou například Rotschildové, kteří po celá staletí vtahují lidí do válek a utrpení, aby na tom vydělali, anebo v případě archontů čerpali energii z lidského utrpení a zvyšovali si tím sféru svého vlivu. Budu zde citovat ze strany 28 a 47 této knihy.

Citát z knihy:

Historická fakta o působení Archóntů Příčiny vzniku států a válek

„…Co myslíš, proč a jak vznikl takový stát ‚Neomezených možností‘ jako je Amerika? Nebo proč došlo k první a druhé světové válce?“

 „Hm, proč?“ poněkud znejistěl Nikolaj Andrejevič. „Mělo to své historické důvody, politické faktory, nakonec to možná byla jen náhoda. Co se týče válek – pohár trpělivosti přetekl a jen sebemenší důvod stačil, aby se rozhořelo nepřátelství mezi politiky, kteří uvrhli své národy do těchto válek.

 Vezměme si například sarajevský atentát na rakouského arcivévodu, dědice rakousko-uherského trůnu. Právě tato událost posloužila jako záminka k rozpoutání první světové války.“

 Sensei se pousmál a řekl:

„Jinou odpověď jsem ani nečekal. ‚Historické důvody‘, ‚politické faktory‘, ‚náhoda‘, ‚pohár trpělivosti‘ – to jsou jen klišé Archóntů, která byla násilně vnucena lidem, aby nikdo nechtěl odhalit pravou podstatu toho, co se stalo. Historie, můj drahý doktore, nevzniká sama od sebe, dějiny lidstva tvoří a formují autority.“

V letech 1861–1865 vyprovokovali Svobodní zednáři v USA občanskou válku, aby zchladili horké hlavy lidí, kteří nebyli spokojeni s vládou. Země se rozdělila na Sever a Jih. Rothschildova londýnská banka financovala Sever a Rothschildova pařížská banka zase Jih. Rothschildové, kteří zásobovali obě strany zbraněmi a prostředky, na tom vydělali obrovské jmění.

Je to stejné, jako když hrajete šachy sami se sebou. Ať vyhraje kterákoli strana, černé nebo bílé figurky, hráč vyhrává vždy. Prohrál pouze americký národ, a to jak Sever, tak i Jih.

No, takže války a revoluce se nestávají jen tak. Přinášejí zisk právě tomu, kdo je vyprovokoval. Válka je neštěstí pro obyčejné lidi. Pro Archónty a jejich patolízalské finančníky je to velmi výhodný obchod. Jedni si rozšiřují sféru vlivu a druzí zvyšují své jmění. Trpí obyčejní lidé.“

Jak se můžeme postavit Archóntům?

„...Copak Archóntové činí?“ pousmál se Sensei. „Chtěl bych objasnit ještě jednou, Archóntů samotných je jen žalostná skupinka v porovnání s celým lidstvem! Pokud je lidé nechají být, Archóntové se jednoduše zblázní. Archóntové pouze plánují, kdežto my, lidé, volíme, budeme-li souhlasit s jejich volbou nebo si obhájíme volbu vlastní. Vždyť společná volba závisí na osobní volbě každého z nás, na tom, co v nás převáží uvnitř, jestli duchovní přání, nebo materiální klam.

Proč nás Archóntové postrkují do válek, revolucí a konfliktů mezi národy a proč my jdeme jako stádo, jako ovce a zabíjíme sobě podobné, aniž bychom přemýšleli o následcích? Proto, že pro Archónty je důležité formovat lidi neschopné samostatně myslet, neschopné najít si souvislosti a konat. Mají zájem o otroky, kterými je možné manipulovat prostřednictvím sdělovacích prostředků, vnucovat jim normy Archóntů – jak mají vypadat, jak se mají chovat a myslet, jakých politických a hmotných zásad se mají držet. Udržují lidi v neustálém strachu z chudoby, z hladu a hmotného strádání, v obavách o vlastní život a zdraví. Člověk začíná věřit, že toto je ten pravý život, že toto je jeho osud.

Ale tak to vůbec není! Člověk je vždy svobodný ve své osobní volbě! Veškeré obavy jsou výsledkem Materiální podstaty, jejího absolutního strachu ze smrti. Jenže každá hmota je smrtelná. To je zákon. Avšak právě v tom spočívá kouzlo člověka, že není jen kouskem hmoty, není otrokem, že se v něm skrývá obrovská duchovní síla, která jej může přeměnit na Člověka Skutečného, na bytost, která je povznesena nad hmotný svět. Osvobodí-li se od lži, pak se osvobodí od hlouposti. Poznáním Pravdy se člověk stává silnějším a moudřejším. Čím více bude na světě lidí moudrých a svobodných duchem, tím hůře se bude Archóntům dařit realizovat jejich plány, tím slabší bude jejich vliv na lidi. A pokud budou znát Pravdu všichni a udělají svou správnou volbu, pak Archóntové nebudou mít jednoduše komu diktovat své podmínky. Vždyť oni ve skutečnosti nejsou nikým. Archóntů je jen žalostná skupinka. Lidé mají rozhodnutí ve svých rukou – buď se poddají provokaci Archóntů a rozpoutají globální válku, nebo svrhnou vládu Archóntů a vytvoří zlatý věk této civilizace. V rukou lidí je budoucnost světa. Je to jednoduché. Je třeba být tím, koho se Archóntové bojí. Je třeba být Člověkem!“

Konec citace.

Závěr

Archonti staví často na kolektivismu a budují v lidech kolektivní myšlení. To je základem pro manipulaci a nastolení diktatury, ať už formou komunismu, fašismu, nacismu, nebo dnes covidismu. Staví na společenské odpovědnosti, pocitu provinění (když nejdete s proudem) a potlačení individualismu. Proto když nějaký politik, jako například Radim Fiala veřejně prohlašuje „Jsme ve válce“, i když to dokonce ani oficiálně není pravda a neoficiálně to většina národa ani tak nevnímá, nebo výroky „Musíme se společně postavit proti Putinovi.“, tak si můžete být jisti, komu tento politik slouží a kam nás chce uvrhnout.

Sdílet článek na sociálních sítích:

O Martin Kirschner

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.