Pondělí , 27 března 2023

Proč potřebujeme naši intuici

Proč potřebujeme naši intuici
Intuice může být tou silou moudrosti skrývající se hluboko pod povrchem, která nám může pomoci ve všech životních otázkách, jakmile se do ní dostaneme.

Všichni jsme někdy měli ten pocit – okamžitě jsme věděli, že něco není v pořádku. Ať už se jednalo o obchodní dohodu, nebo když se přítel nějakou dobu neozval. Je to pocit kdy někde hluboko v nás něco víme a nedokážeme vysvětlit proč.

To je intuice, a ta je součástí nás hluboko v limbickém systému velmi, velmi dlouho.

Co je tedy intuice a odkud pochází?

Intuice je podle slovníku Britannica „přirozená schopnost nebo síla, která umožňuje něco vědět bez jakéhokoliv potvrzení nebo důkazu: pocit, který vede člověka, aby jednal určitým způsobem, aniž by plně chápal proč“.

Všichni jsme to zažili, ten okamžik náchylnosti, kdy se nám něco, co nemáme důvod vědět, zdá docela pravděpodobné nebo dokonce jisté. Někteří lidé to popsali jako výsledek předchozích znalostí a zkušeností, které vyvrcholily okamžitým pochopením, ale může za tím být víc.

Věda o intuici

Psychologové někdy rozdělují naše myšlení do dvou kategorií. Prvním je intuitivní myšlení, o kterém se někteří vědci domnívají, že je řízeno pravou stranou mozku. Toto myšlení je rychlé, instinktivní a děje se pod úrovní naší vědomé mysli. Pochází z hlubší části mozku, zvané limbický systém. Tato část mozku je zodpovědná za to, jak reagujeme na hrozby (naše reakce bojuj nebo uteč) a za chování potřebné k přežití, jako je krmení sebe sama, rozmnožování a péče o potomstvo.

Druhým typem myšlení je analytické uvažování, které je z velké části řízeno levou částí mozku. Toto myšlení je pomalé, rozvážně, logické a uvědomé. Analytické uvažování probíhá ve vnější části mozku – neokortexu, který tvoří přibližně polovinu celkového objemu mozku. Zodpovídá za pozornost, myšlení, vnímání a epizodickou paměť (jedinečnou vzpomínku člověka na zážitky, události a situace).

Ale pak je tu úplně jiný ‚mozek‘. Vědci zjistili, že v lidském trávicím traktu existuje více než sto milionů neuronů – což jsou buňky nacházející se v mozku. Lékařští vědci tomu říkají enterický nervový systém nebo ENS.

„ENS byl označován jako ‚druhý mozek‘ na základě jeho velikosti, složitosti a podobnosti – v neurotransmiterech a signálních molekulách – s mozkem,“ poznamenává významný výzkumný profesor Emeran Mayer v článku v časopise Nature Reviews: Neurověda.

Ještě zajímavější je, že vědci zjistili, že tento „druhý mozek“ v našich útrobách může jednat nezávisle na mozku, což znamená, že může rozhodovat o našich tělech, aniž by to nejprve probíral s mozkem. To může vysvětlovat, proč je intuice často označována jako „pocit střev“, protože se zdá, že naše „vnitřnost“ má zcela vlastní schopnost myšlení/cítění.

Jak nám tedy může naše intuice spolehlivě sloužit? Zdá se, že někdo našel odpověď.

Intuice v léčení

Výzkumnice a psychoterapeutka Kelly Turnerová ve své knize „Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds“ dokumentuje své poznatky o více než tisíci případech lidí, kteří se uzdravili po těžké a často terminální diagnóze rakoviny. Objevila devět klíčových faktorů, které měly společné téměř všechny její výzkumné subjekty:

Radikální změna jídelníčku.

Převzetí kontroly nad svým zdravím.

Následování své intuice.

Použití bylinek a doplňků stravy.

Uvolnění potlačených emocí.

Zvyšování pozitivních emocí.

Přijetí sociální podpory.

Prohloubení svého duchovního spojení.

Uvědomit si silné důvody k životu.

Celá kapitola Turnerovy knihy je věnována intuici a uvádí několik příkladů její činnosti.

Jedné ženě, která podle vlastních slov žila zdravě, pravidelně cvičila a vždy jedla organicky, byla diagnostikována rakovina vaječníků. Souhlasila s hysterektomií (chirurgické odstranění dělohy a vaječníků), ale její intuice jí důrazně říkala, aby nedělala doporučenou chemoterapii. Prozkoumala další možnosti a při svém hledání našla knihu napsanou člověkem, který přežil rakovinu. Kniha radí sedět s její rakovinou a ptát se jí, proč k ní došlo. Řekla: „Odpověď na mě křičela: ‚Nemáš ve svém životě žádnou radost!'“ Pro tuto ženu nebylo léčení tolik o fyzickém těle, ale o jejím emocionálním zdraví, které bylo velmi zanedbáváno. Její zotavení zahrnovalo přidání více radosti do jejího života a prohloubení jejího spojení s duchem. Kniha uvádí, že šest měsíců po její diagnóze byly její nádorové markery zpět v normálním rozmezí a ona zůstala bez rakoviny.

Jiná žena, která měla před 65 lety, právě obdržela výsledky biopsie ukazující, že má rakovinu prsu. Vzhledem k tomu, že její nádor byl příliš velký na lumpektomii (odstranění pouze nádoru a ne celého prsu), její lékař doporučil úplnou mastektomii (odstranění celého prsu), po níž by následovala radiační terapie a pilulka na snížení estrogenu tamoxifen. Její intuice jí říkala, aby nejprve zkusila alternativní léčbu, a tak zdvořile odmítla operaci a všechny ostatní konvenční terapie. Čtyři dny po diagnóze se jí zdály dva sny, které si vyložila tak, že jí říkájí, že má v těle vše, co potřebuje k vyléčení rakoviny. Poté, co následovala léčebný plán, který zahrnoval nutriční, bylinné, emocionální, duchovní a energetické léčby, stejně jako fyzické cvičení, byla svým lékařem, 16 měsíců po diagnóze, prohlášena za zdravou bez rakoviny. Dodnes je bez rakoviny.

Turnerová ve své knize zjistila, že lidé přistupovali ke své intuici různými způsoby. Pro některé k nim jejich intuice přišla z vnitřního hlasu „hlubokého vědění“, fyzického pocitu v těle nebo poselství nebo symboliky ve snech. Pro jiné přichází intuice v meditacích, denících nebo náhodných shodách, jako je „narazit na přítele, který jim řekl přesně ty informace, které potřebovali slyšet, přesně ve správný čas“.

Dr. Judith Orloffová, psychiatrička a členka Psychiatrické klinické fakulty UCLA, je také empatická a intuitivní léčitelka. I když tyto údaje obvykle nejdou dohromady, Orloffova cesta přijetí a otevření se své intuici ji vedlo k tomu, aby tyto znalosti integrovala do své klinické praxe. Napsala několik bestsellerů na toto téma a je považována za průkopnici v oblasti energetické psychiatrie, kterou definuje jako kombinaci konvenční medicíny, intuice, spirituality a energie.

Orloffova říká, že věří, že každý má intuitivní vědomí, ale ne všichni si uvědomujeme, že k němu máme přístup. Intuici popisuje jako „ten tichý, malý hlásek uvnitř vás – je to vaše vnitřní moudrost, která vám může pomoci vypořádat se s čímkoli, od zdravotních problémů přes vztahy až po smrt a umírání. Orloff také spolupracuje se zdravotníky po celé zemi a učí je naslouchat svým pacientům. Říká, že lékaři musí nejen naslouchat tomu, co jejich pacienti říkají, ale být otevření obrazům, pocitům nebo snům, které se jim vynořují, které mohou nabídnout informace o jejich situaci a pomoci při jejich léčení.

Intuice může být elektrárnou moudrosti skrývající se hluboko pod povrchem, která nám může pomoci všemi možnými způsoby, pokud ji využijeme. Turnerová a Orloffová doporučují různé způsoby přístupu k naší intuici. Některými příklady jsou meditace, věnování pozornosti našim snům, stávat se citlivým na fyzické vjemy (jako je pocit ve střevech) a prostě žádat o vnitřní vedení. To vše jsou způsoby, jak k nám může promlouvat naše intuice. Takže až vás příště ve vaší meditaci něco napadne, budete mít sen, se na který nemůžete přestat myslet, nebo pro něco získáte silný pocit, věnujte tomu pozornost – něco hluboko uvnitř se vám možná snaží něco říct a pomáhá vám pohybovat se správným směrem.

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Zdroj: theepochtimes.com

User Rating: 4.85 ( 2 votes)
Sdílet článek na sociálních sítích:

O EMMA SUTTIE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.