Proč se lidé nebojí řídit auto, ale bojí se teroristů?

Autor: Martin Kirschner.

Podle statistik ročně na autonehody zemře mnohonásobně více lidí, než v důsledku terorismu. Přesto nás vlády a média hlavně straší terorismem. (Public Domain)

Dříve se strašilo terorismem, aby veřejnost přijala proti teroristické zákony a dnes se straší Covidem, aby lidé akceptovali nařízení a zákony, které jim ještě více ubírají na právech. Přitom úmrtnost v obou případech je mnohonásobně menší, než při autonehodě. Proč nás tedy nestraší tím, že tady máme epidemii autonehod?

Aby člověk dokázal plně pochopit, proč tomu tak je, tak musí znát koncepci sociálního řízení. Pak pochopí, že je s ním manipulováno a nenechá si vzít své svobody. V této souvislosti bych vám chtěl doporučit knihu „Manipulace vědomím“ od ruského autora Sergeje G. Kara-Murzy, který ve své knize vysvětluje, proč se musíme bát teroristů a ne autonehod. Citát je ze strany 78 této knihy.

Citát z knihy:

„Manipulátoři se snaží nafukovat čísla právě s ohledem na ovlivnění představivosti, a nikoli mysli. Zvyšují i tak ohromná čísla, a to i desetkrát, nebo dokonce stokrát. Tato snaha zveličovat skutečné množstevní měřítko může sloužit jako známka manipulace.

Uveďme příklad. Televize krajně široce a úporně zobrazuje teroristické činy, zobrazuje domy vyhozené do povětří, zkrvavená těla obětí, hoře příbuzných. V důsledku toho se v masovém vědomí vytváří nepřiměřená představa o nebezpečí stát se obětí teroristů, a to ovlivňuje jak postoje, tak chování lidí. Jejich chování se ,programuje' tímto strachem, a ten se vzbuzuje prostředky ovlivňování vědomí. Například v některých letech mnoho miliónů amerických občanů odříkalo turistické výlety do Asie.

Pokud by člověk k této otázce přistoupil střízlivě, snadno by pochopil, že toto nebezpečí je o tři řády (tisíckrát) menší než pravděpodobnost, že se stane obětí dopravní nehody. Z 15 miliónů řidičů v Rusku ročně umírá zhruba jeden z tisíce. Na teroristické útoky v Ruské federaci umírá ročně zhruba jedna osoba z miliónu. Ale přesto se lidé nebojí řídit auto.

Proč se lidé nebojí řídit auto, ale bojí se teroristů? Především proto, že ti, kdo ovládají prostředky manipulace vědomím, nemají zájem o to, abychom se báli auta. Proto nám televize neukazuje od rána do noci zmrzačené těla obětí autonehod. Kdyby to ukazovala stejně intenzívně jako výsledky práce teroristů, pak bychom se panicky báli auta.“

Konec citace.

Závěr

V dnešní době se stal hlavním strašákem Covid, protože to je to, čeho se máme bát, aby lidstvo snadněji přijalo NWO, kterému se dnes pracovně říká Greate Reset. Pod strachem se lidé snadněji vzdají svých svobod, protože budou věřit, že je to pro jejich dobro. Strach z autonehod by vládnoucí elitě neposloužil tak dobře, jako strach z Covidu, kdy se snadněji dá omezit pohyb osob a vytvořit kreditní systém po vzoru Číny (poslušní s právy/neposlušní bez práv).

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.