Středa , 31 května 2023

Jak se vypořádat s tyranií: Praktický průvodce

Autor: Tessa Lena.

Neexistuje žádný univerzální recept, jak se vypořádat s náporem „nového normálu“, ale je velmi důležité naslouchat svému srdci a dělat to, co říká. (Public Domain)

Tento příběh je o vyrovnání se s nechutnou skutečností, že skutečně stojíme před buldozerem Velkého resetu – a před práci na co nejrychlejším vítězství lidstva nad algoritmem. Jde o celkový obraz, historii, využití naší síly a inspiraci, ale také odvahu našich předků.

Existence bez života, kterou nám chtějí technokratičtí podvodníci vnutit

Život, který nám technokraté chtějí vnutit, je bez existence života. Podle marketingové brožury to vypadá, že si budeme užívat pohodlí, ale ve skutečnosti je tento druh života víceméně nekonečným osamělým nářkem za sklem!

Chcete-li ochutnat život v digitálně řízeně realitě, seznamte se prosím s Thales’ Digital ID, „nejlepším společníkem“ velmi osamělé mladé ženy uvedené v reklamě. Pozoruhodně, reklama začíná připomínkou povinného očkování, jak výstižné!

(Dejte si automatické české titulky na Youtube)

A tady je hrůzu nahánějící reklama od BBC z roku 2019 o dítěti, které se chce zbavit svého těla, aby mohlo „být daty“ v transhumanistickém světě a „žít věčně“ (jaký krutý podvod).

(Dejte si automatické české titulky na Youtube)

Pod tím vším je to o duši

Věřím, že absurdní, autoritářský stav, kterému čelíme, je způsob, jak se vypořádat s nevyřešenými duchovními problémy, které náš druh nashromáždil. Je to příležitost vyhnat naše strašáky, vyléčit naše rány a vrátit se ke kořenům.

Protože nemůžeme jen zavřít oči a předstírat, že pokus o zneužívající Velký reset zde není v plné síle. Můžeme tuto situaci zneužívání proměnit ve způsob, jak si vzpomenout na naši sílu, lásku a jasnost – a napojit se na ně po celou cestu. A pak na tom pracovat, dokud nevyhrajeme!

Věřím, že klíčovými ingrediencemi toho, abychom nakonec uspěli v boji proti transhumanismu, je dělat vše od lásky v našich vlastních životech, být absolutně nejlepší a zbytek ponechat vesmíru. Neurotický princip, kterým se technokraté řídí, je jako nakažlivý duch, může skákat z člověka na člověka – takže nedovolit to v našich vlastních životech je proti technokracii extrémně mocné.

Mysl technokrata je poháněna potřebou mechanické kontroly, pochází ze zlomeného ducha a strachu ze všeho přirozeného – a protože nemoc má duchovní kořeny, věřím, že odpovědi jsou také duchovní, s praktickými odpověďmi a činy se velmi liší od člověka k člověku a neexistuje na to žádný vzorec.

Neexistuje žádný vzorec, ale tato strašná situace je pro nás velkou příležitostí, abychom konečně ožili – úplně a naplno. Bez omlouvaní se být živí. Tančete a zpívejte a nepoddávejte se strachu, ať se děje cokoliv – a dělejte to s láskou.

Foto: Poslední dva roky vynesly na povrch lži a nerovnováhy sahající sahající do minulosti mnoho a mnoho let – dokonce staletí. (Public Domain)

Nic není nového pod sluncem

To, s čím se dnes potýkáme, je pro nás nové a šokující, protože pro mnohé z nás je to možná poprvé v životě, kdy se potýkáme se zneužíváním v tak masovém měřítku – ale není to nic nového v absolutním smyslu, a mnoho lidí mělo v minulosti co do činění s podobnými a horšími tlaky a nebezpečími.

Zde je například příběh, který jsem napsal – na základě svých vlastních pozorování – o paralelách mezi „zdravotní reakcí na COVID“ a realitou Sovětského svazu, nazvaný „O sovětském muži a Hromnice“.

V průběhu historie našeho druhu bujelo zneuživání, objevilo se mnoho tyranů a zvěrstev. Došlo k mnoha nespravedlivým válkám, drancování, otroctví, nevolnictví a náboženským reformám, cenzuře a nucené sterilizaci.

A dokonce i vládní zneužití Covid očkovací kampaně nejsou novinkou, protože děsivě opakují to, co se stalo během očkovací kampaně proti neštovicím – což je svým způsobem omračující. Slovy autora, který se nazývá „Doktor ze středozápadu“:

„Původní vakcína proti pravým neštovicím byla neobvykle škodlivá vakcína, která nebyla nikdy před přijetím testována. Spíše se zvýšil než snížil výskyt neštovic. Jak se nebezpečí a neúčinnost staly známými, rozvinul se stále větší protest veřejnosti proti očkování. Přesto, jak přibývalo neštovic, vlády po celém světě místo toho přijaly drakoničtější politiku povinného očkování.

Nakonec k jednomu z největších protestů století došlo v roce 1885 v Leicesteru (anglické město). Byla nahrazena vláda v Leicesteru, zrušeno povinné očkování a byla zavedena opatření v oblasti veřejného zdraví, která byla odmítnutá lékařskou komunitou. Tato opatření byla velmi úspěšná a jakmile byla přijata na celém světě, ukončila epidemii pravých neštovic, o které se lidé domnívali, že vzešla z očkování.“

Mimochodem, příběh o očkování proti neštovicím je opravdu fascinující, vřele doporučuji přečíst celý!

Lži odhaleny. Bludy roztříštěny

Poslední dva roky vynesly na povrch lži a nerovnováhy sahající mnoho a mnoho let – dokonce staletí. Strach z přírody a ambice „dobýt“ ji z pozice mechanického ovládání sahá daleko do minulosti – a zdá se, že právě klobouková ambice pohání dnešní Davoskou partu.

Poslední dva roky také odhalily – velmi hrubým způsobem – chatrnou povahu mnoha našich základních politických předpokladů! Až do roku 2020 jsme jako moderní Američané měli určité představy o našich právech a svobodách.

Mnozí z nás pravděpodobně nikdy neočekávali, že se v našich životech v naší zemi někdy vypořádáme s dnešní úrovní absurdity, podvodů, nezákonnosti a zneužívání. I já, který jsem se narodil a vyrůstal v Moskvě, jsem byl přesvědčen, že totalitní trendy byly ponechány v minulosti… a přesto stále zde jsou…

A najednou se musíme vypořádat s krutými tyrany, jako byli lidé, kteří chodili po Zemi před námi. A stejně jako ti, kteří kráčeli před námi, musíme hledat odvahu a odpovědi ve svém srdci, plavat ve tmě a hodně se modlit a při tom zrodit silnější verzi sebe sama. Ukázalo se, že historie neskončila v okamžiku, kdy jsme se narodili, a je řada na nás, abychom byli odvážní!

Pokud jde konkrétně o lži COVIDU, psal jsem o nich podrobně dříve v příběhu s názvem „Žijeme v dystopické realitě?" Pokud jde o lži staré staletí, tak zde je skvělý rozhovor, který jsem udělal se Stevenem Newcombem o Velkém resetu a Doktríně nadvlády.

Možná jsme v očích našich vysoce posazených pánů nikdy nebyli svobodní. Snad jediné, co se od roku 2020 hmatatelně změnilo, je délka a struktura našich vodítek, kterými jsme uvázaní – a přestože to zásadním způsobem mění kvalitu našich životů a na tom záleží – základní princip „nadvlády“ byl vybudován v systému po celou dobu. Alespoň teď, když vidíme vodítko a zápřah s jasností, můžeme začít pracovat na původní svobodě.

Zdroj naší síly

Nyní víme, že skutečná radost a skutečná síla jsou v síle našeho ducha a v našem spojení s lidmi kolem nás. Nyní víme, že mnoho věcí, které jsme považovali za samozřejmé, může zmizet mrknutím oka – dokonce i právo dýchat jako svobodná lidská bytost – ale láska a síla zůstávají a právě na tato místa lásky a síly se musíme navrátit zpět. Nyní víme, že milující a upřímné lidské bytosti nás chrání lépe, než cokoli jiného na světě.

Myslím, že pod tím vším, pod vší šílenou technologií je svět takový, jaký vždy byl. A musíme dělat to, co lidé dělají miliony let, totiž zjistit, kdo jsme, jít svou cestou důstojně a řešit výzvy, které k nám přicházejí.

Hodnota trpělivosti a víry

Rád bych učinil neokázalé prohlášení a navrhl, aby naši nejlepší přátelé byli v této situaci trpěliví a spoléhali na vesmír pokorným způsobem. Myslím, že jsou to naši nejlepší přátelé jak duchovně, tak prakticky. Ano, musíme také dělat poctivý výzkum a ano, také se musíme všemi dostupnými způsoby bránit zneužívání – ale myslím si, že vše, co děláme, musí být doprovázeno trpělivostí a pokorným spoléháním se na vesmír.

Doba sociálních médií a propagačních kampaní kolem „instagramového“ rebelování dala i těm nejlepším z nás trochu iluzi, že potlačení přináší téměř okamžité výsledky.

Blízkost twitterových kanálů vyvolává pocit, že máme stejnou „ovlivňovací“ moc jako nejbohatší lidé na světě, jako kdyby nám stačilo „přijít na věci“ a nahlas odříkat naše vysvětlení a svět řekne: „ Ach. Děkujeme, že jste nám vysvětlili fakta. Teď to víme a změníme svůj způsob!"

To se samozřejmě nikdy nestane. Ve skutečnosti stojíme proti velkému buldozeru a hustým kolektivním a individuálním zvykům a egu. I když sociální média mohou vše zpřístupnit, což nám dává iluzi rovného postavení s nejbohatšími lidmi na světě pouhým povídáním. Ve skutečnosti nemáme stejné postavení v mechanické rovině.

Věřím, že máme hodně síly (a upřímně věřím, že nakonec vyhrajeme), ale náš proud leží v jiné sféře a funguje nemechanicky.

Z praktického hlediska si z Klause Schwaba a Billa Gatese můžeme dělat legraci celý den (a já to dělám pořád), ale oni a jejich páni stále pokračují s mandáty, digitálními ID, programovatelnými penězi a tak dále. Jdou vpřed jako buldozer. Trpělivost je tedy nejen dobrá, ale i nezbytná, protože když se modlíme za co nejrychlejší vítězství pro nás a pracujeme na tom, dokud nevyhrajeme – i přes to, že neznáme časovou osu.

Stockdaleský paradox

Jim Stockdale byl viceadmirál námořnictva Spojených států a letec, který strávil sedm let jako válečný zajatec ve Vietnamu. Osobně si myslím, že válka ve Vietnamu, stejně jako většina moderních válek, byla pochybná– díky čemuž je příběh složitý. Ale „Stockdaleský paradox“, jak jej popsal autor Jim Collins, je ohromující.

Tady je příběh. V jednu chvíli se Jim Collins setkal s Jimem Stockdaleem a zeptal se ho, jak zvítězil ve vězení.

"Nikdy jsem neztratil víru v konec příběhu," řekl, když jsem se ho zeptal. "Nikdy jsem nepochyboval nejen o tom, že se dostanu ven, ale také o tom, že nakonec zvítězím a proměním zkušenost v určující událost mého života, kterou bych zpětně nevyměnil."

Mnoho minut jsem nic neříkal a pokračovali jsme v pomalé chůzi směrem k fakultnímu klubu, Stockdale kulhal a kýval obloukem svou ztuhlou nohou, která se nikdy úplně nevzpamatovala z opakovaného mučení. Nakonec asi po sto metrech ticha jsem se zeptal: "Kdo to nezvládl?"

"Ach, to je snadné," řekl. "Optimisté." „Optimisté? Nerozumím,“ řekl jsem, nyní zcela zmatený, vzhledem k tomu, co řekl o sto metrů dříve.

"Optimisté." Ach, to byli ti, kteří říkali: ‚Do Vánoc budeme venku.‘ A Vánoce přijdou a Vánoce odejdou. Pak řekli: ‚Do Velikonoc budeme venku.‘ A přišly Velikonoce a Velikonoce odešly. A pak byl Den díkůvzdání a pak byly zase Vánoce. A zemřeli na zlomené srdce."

Další dlouhá pauza a další chůze. Pak se ke mně otočil a řekl: „Toto je velmi důležitá lekce. Nikdy si nesmíte plést víru, že nakonec zvítězíte – kterou si nikdy nemůžete dovolit ztratit – s disciplínou konfrontovat nejbrutálnější fakta vaší současné reality, ať už jsou jakákoli.“

Dodnes si v sobě nosím mentální obraz Stockdalea, který nabádá optimisty: „Do Vánoc se ven nedostaneme; smiř se s tím!"

Nejdůležitější může být navázání pevných vztahů s podobně smýšlejícími lidmi. (Public Domain)

Vypořádání se s dnešním tlakem má i pozitivní stránku: Pomáhá nám pamatovat si, kdo jsme

Pokud jde o přežití a potlačení zneužívání, každý z nás čelí potřebě přijít na to zevnitř. Někteří z nás provedli velké změny a přestěhovali se do jiné země nebo státu, jiní provádějí příslušné úpravy tam, kde jsou. Někteří jsou velmi řekněme činní jako aktivisti, někteří se zaměřují na soukromý život. Neexistuje žádný univerzální recept, jak se vypořádat s náporem „nového normálu“, ale je velmi důležité naslouchat svému srdci a dělat to, co říká.

Z praktického hlediska je pravděpodobně velmi dobrý čas naučit se být více soběstačný (například zvažuji, že začnu pěstovat potraviny v městském prostředí). Je ideální čas hodně používat hotovost. Je to skvělý čas investovat do zdraví a možná si dokonce udělat rozumné zásoby některých potravin (ale bez paniky, panika nikdy nepomůže).

Ale myslím si, že z nejdůležitějších věcí by mohlo být navázání pevných vztahů s podobně smýšlejícími lidmi – a většině z nás se to děje přirozeně v průběhu posledních dvou let, protože podmínky učinily lidi obecně inklinovat transparentněji, než dříve a příbuzenství se stalo viditelnějším. Milující lidé poskytují druh bezpečí, který všichni potřebujeme (vždy, ale zvláště teď).

A doufáme, že v procesu reakce na tyto „zajímavé časy“ se můžeme přiblížit tomu, kdo jsme na tomto světě a proč jsme sem přišli. A jednoho dne – nevíme kdy, ale jednoho dne tahle temnota skončí a my se zase budeme smát jako děti. A uzdravíme se, ale budeme silnější a moudřejší. Myslím, že o to jde.

 

O autorovi

Chcete-li zjistit více o práci Tessy Leny, nezapomeňte se podívat na její životopis, Tessa Fights Robots.

Původně publikováno 9. dubna 2022 na Mercola.com

Překlad: Martin Kirschner (www.vipnoviny.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:

Facebook komentáře

O Martin Kirschner

Dříve psal a publikoval články pro Epoch Times. Později se však rozhodl jít svou vlastní cestou a založil VIP Noviny, internetové noviny, které dál šíři poznání, pravdu a tradici.